Extra Tuin Tips
 
Tips voor tuinonderhoud.
 
Gebruik geen chemische middelen vanwege de vele giftige stoffen die daar in verwerkt zijn. Gebruik ook nooit geïmpregneerd hout, daar dit zeer giftig is vanwege het arseen wat er in geperst is, en kanker kan veroorzaken. Ook het KOMO-keurmerk is levensgevaarlijk daar dat ook volgeperst is met koper houden stoffen en vele andere zwaar giftige stoffen. Gebruik ook zeker geen 2e hands spoorbielzen ook al worden zij nog zo goedkoop aangeboden daar die ook vol zitten met arseen, en ook al reeds lang verboden zijn om ze te kopen in de Tuincentra’s. Dit geld namelijk ook voor het geïmpregneerde hout, wat al vanaf juni 2004 wettelijk verboden is, maar nog steeds volop in de Tuincentrums en Bouwmarkten te koop is. Kijk voor meer uitgebreide informatie op: http://www.biomassa.polie.nl/
 

Wanneer is het ijsheiligen: 12, 13 en 14 mei is het ijsheiligen. Na ijsheiligen mogen de eenjarige planten naar buiten.


Wat verstaat men onder, planten af-leggen:

Zomer bloeiende vaste planten kan men gemakkelijk vermeerderen door in het voorjaar de stengels van de plant op de aarde te leggen en dan zorgen dat de stengel waar 4 tot 5 bladeren aan zitten boven de grond uit komt, en dan een stukje van de stengel waar geen blad op zit voorzichtig de barst ervan beschadigen met je nagel of een scherp mesje, op ongeveer 5 cm lengte, daarna er wat tuinaarde overheen leggen en de tuinaarde wat aandrukken. Een klein beetje water geven bij droog weer kan de groei bevorderen.

Het verplanten ervan:
In het najaar moet de afgelegde plant voorzichtig uit de grond gehaald worden zodat de wortels die zijn ontstaan niet beschadigt raken, en kan de stek dan op de plaats van bestemming geplant worden.

Dit geld ook voor de meeste vaste heesters, dit wordt ook vaak aangegeven als men spreekt over vermeerderen van planten en het af-leggen van planten.


Hars kan een hardnekkig goedje zijn wat van de bomen en takken kan afkomen, het is zeer moeilijk te verwijderen, maar met de onderstaande Tip is het geen probleem meer.
Hars van uw handen verwijderen.


Wrijf uw handen goed in met boter en de hars verdwijnt dan vanzelf even naspoelen met water en zeep.

Dit zelfde zou u ook uit kunnen proberen als u hars op uw Auto heb gekregen van onder een boom te staan of in het bos bent geweest. En natuurlijk ook hier goed naspoelen met water en een vet oplossend middel..HEESTERS DOOR WINTERSTEK VERMEERDEREN.

Vermeerdering: van heesters door stekken in oktober.
Winterstek, is de gemakkelijkste methode.
Vele heesters - en bomen - kunnen het gemakkelijkst vermeerderd worden door middel van winterstek. Afgezien van water geven in droge perioden en van rondom schoffelen vraagt de stek de eerste 12 maanden geen verzorging. De jonge heesters zijn dan zo ver dat ze op hun definitieve plaats kunnen worden uitgeplant.

Winterstekken zijn krachtige takken die net één groeiseizoen achter de rug hebben en verhout zijn. Ze hebben over de hele lengte knoppen waaruit in de volgende lente scheuten zullen ontstaan. Snijd de stekken bij voorkeur in oktober wanneer ze niet meer groeien en juist hun rustperiode ingaan. Sommige heesters zullen op elk tijdstip in de late herfst en in de winter uit winterstek willen groeien, maar bij andere hangt het succes sterk af van het moment waarop het stek wordt gesneden.

Snijd de tak met een snoeischaar dicht bij zijn oorsprong af en kort hem dan in tot een lengte van 25-30 cm. Als de tak erg lang is kunnen er twee of meer stekken van gemaakt worden, maar de niet-verhoute, dunne top is minder geschikt omdat deze een zwakke plant zou geven of in het geheel niet zou wortelen. Snijd de stek aan de onderkant net onder en aan de bovenkant net boven een knop af.
Snijd bij groenblijvende heesters de stek net onder en boven een blad af en verwijder alle bladeren van de onderste helft.

Van heesters met grote bladeren zoals de laurierkers wordt met een scheermes of een scherpe schaar de helft van het blad weggenomen. Dit vermindert het vochtverlies tijdens de beworteling van de stek. Bij moeilijk wortelende heesters reageert de stek dikwijls goed op een verwonding; deze kan worden toegebracht door onderaan aan één of twee zijden een stukje bast weg te snijden. Sommige moeilijk wortelende heesters kunnen worden geholpen door het wondvlak in een groeistof te dopen.
Voor u stek snijdt bepaalt u eerst de plaats waar u het stek gaat planten. Deze moet beschut zijn tegen noorden- en oostenwind. Spit de grond en werk door zware grond wat grof zand om afwatering en beluchting te verbeteren.

Maak een smalle sleuf door het blad van een schop geheel in de grond te steken en dan de schop enkele centimeters naar voren te trekken.
Strooi een laag grof zand van 3-5 cm in de sleuf en steek de stekken zo in het zand dat ze voor de helft of tweederde van hun lengte in de grond komen. Steek de stekken met een afstand van 8-io cm op de rij en maak de rijen op 6o cm van elkaar. Vul de sleuf verder op met tuingrond en druk die met de voet aan. Na strenge vorst kunnen de stekken omhoog komen. Druk elke stek met duim of vinger terug zodat de onderkant weer contact heeft met het zand of de grond. Druk in de vroege lente de grond opnieuw goed aan, schoffel de hele zomer regelmatig en geef bij langdurige droogte water.

Een jaar later zullen de stekken van gemakkelijk wortelende planten klaar zijn om op hun definitieve plaats in de tuin te worden uitgeplant. Soorten die langzamer wortelen en/of groeien zullen nog een jaar langer moeten blijven staan voor ze elders in de tuin kunnen worden uitgeplant.


 VASTE PLANTEN

 

Vermeerdering door delen (scheuren)
 

Oprooien van te dicht gegroeide planten.

Delen is voor de meeste vaste plan­ten de eenvoudigste vorm van ver­meerdering. De pol wordt com­pleet met wortels en groeiknoppen uit de grond gehaald en in stukken getrokken of gesneden die alle zul­len uitgroeien tot een plant die vol­komen gelijk is aan de ouderplant.Delen dient te gebeuren in de rustperiode tussen oktober en maart, maar niet bij vriezend weer. Langzaam groeiende en vroeg­bloeiende vaste planten kunnen het best in de herfst worden gedeeld.De methode wisselt en hangt sa­men met formaat en type van het wortelgestel. Na het oprooien kun­nen kleine jonge pollen gemakke­lijk met de hand uit elkaar getrok­ken worden, maar oudere en te dicht geworden planten, waarvan de wortels een verwarde massa hebben gevormd, moeten met twee rieken uit elkaar getrokken of met een scherp mes gescheiden worden. Planten met een wortel­stok worden gedeeld door stukken met jonge wortels van de hoofd­wortelstok af te halen en knol­gewassen worden in afzonderlijke knollen gesplitst.Bij het oprooien mag de grond niet bevroren of klef zijn. Steek dicht bij de pol een riek in de grond. Licht de pol iets op en trek de riek weg; herhaal dit aan de an­dere drie kanten van de pol en til hem dan voorzichtig uit de grond.Verwijder met de vingers zoveel mogelijk grond van de wortels, waarbij geen vlezige wortel of knol beschadigd mag worden. Het kan nodig zijn de pol in water uit te spoelen zodat de groeiknoppen duidelijk zichtbaar worden. 

Het delen van planten met wortelstok Planten met wortelstok kunnen ge­makkelijk worden opgerooid, daar de wortelstok, in wezen een ge­zwollen ondergrondse stengel, vlak onder de oppervlakte groeit. Ber­genia, monarda, physalis en poly­gonatum zijn planten met wortel­stok en elke plant kan in verschil­ lende nieuwe worden gedeeld. De beste tijd hiervoor is het vroege voorjaar, juist als de nieuwe groeiknoppen uitlopen. Neem de plant op en brokkel er alle aarde af zodat de oude hoofd­wortelstok en de jongere, onder­grondse zijstengels ervan-zichtbaar worden. Kies een aantal van deze zijstengels uit, elk met twee of drie sterke groeiknoppen of krachtige jonge scheuten en gezonde wortels. Elke 5-8 cm lange zijstengel van de wortelstok is geschikt om her­plant te worden. Men kan de jonge wortelstokken met de hand van de hoofdwortelstok afhalen, maar om beschadiging van de weefsels te voorkomen is het beter ze met een scherp mes af te snijden. Doe de oude wortelstok weg en snijd de nieuwe bij tot juist onder een bundel gezonde haarwortels. Snijd alle stompjes en rotte plekken van de gekozen stukken af en ver­wijder dorre bladeren en bladste­len. Plant de jonge wortelstokken meteen, met de wortels naar bene­den en tamelijk diep, zodat de wor­telstokken goed vastzitten op on­geveer dezelfde diepte als bij de oorspronkelijke plant.

Het delen van jonge vaste plantenJonge, bossig groeiende vaste plan­ten met vezelachtige wortels, zoals bijvoorbeeld helenium, rudbeckia en aster, zijn gemakkelijk te delen. Na het rooien kunnen ze met de hand of een kleine riek uit elkaar worden getrokken in delen die elk gezonde wortels en sterke groei­knoppen vertonen. Snijd alle dode wortels en bladeren weg. Herplant de delen meteen op hun definitieve plaats tenzij ze erg klein zijn; is dit laatste het geval kweek ze dan in een hoekje op tot de volgende herfst.  

Delen van vezelachtige en vlezige wortels.

Grote, te dicht gegroeide vaste planten niet vezelachtige wortels, zoals heleniums en phloxen, zijn dikwijls moeilijk te delen, daar onder- en bovengroei één dichte massa vormen. Als de pol uit de grond is gehaald, moeten er twee rieken rug aan rug middenin wor­den gestoken. Trek de pol dan in tweeën door de stelen van de rieken eerst tegen elkaar en dan uit elkaar te drukken. Herhaal deze handeling totdat de pol in tweeën splijt en deel iedere helft opnieuw.Snijd met een scherp mes het houtige hart uit elk deel en doe het weg; deel de rest in gezonde stuk­ken, elk met ongeveer zes knoppen ofscheuten. Verwijder dode of rot­te wortels en uitlopers vóór het uit­planten van de delen. Geef ze water als ze droog zijn. Planten met taaie, houtige wor­telrozetten zoals baptisia en rheum, kunnen niet met rieken worden ge­deeld. Snijd die met een scherp mes door en plant de delen direct.Planten met vlezige wortels zoals agapanthus en hosta worden op de­zelfde manier gedeeld als jonge vas­te planten. 

Het vermeerderen van vaste planten uit stekHet delen van knolgewassen

De manier van delen van knol­gewassen hangt samen met het type knol.Rooi de pol op en haal er voor­zichtig de aarde af. Zo nodig wor­den de planten in een emmer water uitgespoeld, zodat de groeiknop-’ pen duidelijk zichtbaar worden.Wortelknollen, zoals bij heme­rocallis en pioen, hebben groei­knoppen op de plaats waar de vle­zige wortels bij elkaar komen. Snijd de pol van boven naar bene­den door en deel zo de plant in af­zonderlijke stukken die elk een deel van de knol met groeiknoppen hebben. Plant ze meteen. Stukken met slechts één knop hebben ge­woonlijk langere tijd nodig om zich te herstellen dan die met drie zijwortels en meerdere knoppen.Deel pioenen alleen als ze te dicht worden, want ze hebben meestal één of meer seizoenen nodig om zich ervan te herstellen. Het delen moet in de herfst gebeuren.De kleine, op klauwtjes lijkende knollen van anemonen en liatris kunnen met de hand uit elkaar worden getrokken. Grote knollen kunnen met een mes in stukken worden gesneden, waarbij elk stuk een sterke groeiknop moet hebben.Het nemen van kopstek in zomer en herfst

Sommige vaste planten, in het bij­zonder struikachtige zoals Centau­rea gymnocarpa, penstemon, scdum, enkele saxifraga’s en ook bladplan­ten zoals anthemis en ruta kunnen het best door kopstek worden ver­meerderd. Dit neemt men in de na­zomer of vroeg in de herfst van de uiteinden van niet-bloeiende zij­scheuten.Neem de 8-to cm lange stekken, elk met minstens drie bladknopen, van de top van gezonde bladsten­gels.Vul een pot tot juist onder de rand met gelijke delen turfstrooisel en grof zand of met stekgrond. Een to cm pot kan ongeveer zes stekjes bevatten. Snijd met een scherp mes of een scheermesje elke stek precies onder de laagste bladknoop recht af en pluk of snijd het onderste bladpaar er af. Maak met een potlood ondiepe plantgaten in het grondmengsel en druk de stekken er tot aan de on­derste bladeren in. Druk de grond rondom met de vingers aan. Geef bovenop flink water en steek een label bij de stekken. Be­dek de pot met een plastic zak en sluit die van onder met een elastiek­je. Om te voorkomen dat het plas­tic in aanraking komt met de stek­ken, kan men twee bogen van ijzerdraad onder het plastic plaat­sen. Zet de opgepotte stekken in een geschermde koude bak om ze aan de wortel te brengen.Men kan de stekken ook zonder pot in een kweekbak met een bo­demwarmte van 16°C zetten. Na vier of zes weken (minder in een kweekbak) moeten de stekken wortels hebben. Trek er zachtjes aan. Als ze niet loslaten, zijn ze be­worteld en kunnen ze uit het plastic omhulsel of de kweekbak worden gehaald. Laat de stekpotjes nog vier of vijf dagen in de bak en haal de stekken er dan uit door de pot ondersteboven te keren zodat het grondmengsel er tezamen met de bewortelde stekken als één geheel uit komt. Scheid de bewortelde stekken voorzichtig en pot ze afzonderlijk op in een 8 cm pot met potgrond. Elke stek stevig aandrukken en flink gieten. Daarna goed laten uit­lekken.Zet de potten ongeveer een week in een geschermde koude bak. Knijp daarna de groeipunt uit elk stekje. Dit maakt dat de planten een sterk wortelsysteem in plaats van bovengroei ontwikkelen. Laat de stekken in een gesloten koude bak overwinteren en plant ze in het voorjaar wanneer het ge­vaar van nachtvorst voorbij is uit.
  Het nemen van basisstek in het voorjaar.De meeste pollenvormende vaste planten zoals anchusa, armeria, hertshooi, lupine, ridderspoor, sca­biosa en vele andere, worden niet alleen vermeerderd door delen, maar ook door stekken van jonge scheuten die in het voorjaar aan de basis van de planten verschijnen. Snijd enkele van deze basisscheu­ten, als ze 8-to cm lang zijn, bij de grond of juist daaronder, af. Zet de stekken in de koude bak, hetzij rechtstreeks in de grond,of in 8 cm potten met een mengsel van gelijke delen turfmolm en zand of een andergeschikt stekgrondmengsel. Het voordeel van het stekken in pot is, dat de stekken elk gewenst moment zonder ze te verplanten kunnen worden verplaatst, bij­voorbeeld om ze na het wortelen af te harden. Houd de stekken goed vochtig door ze van boven te sproeien en doe de bak dan weer dicht. Als de nieuwe groei zicht­baar wordt, moet door geleidelijk de bak verder open te zetten meer lucht worden toegelaten. Na ongeveer zes weken worden de stekken afzonderlijk opgepot in 8 cm potten gevuld met potgrond. Zet de planten in de herfst op hun definitieve plaats.  Vaste planten van wortelstekPlanten die te klein zijn om te wor­den gedeeld kunnen vanaf de herfst tot aan het vroege voorjaar uit wortelstek worden vermeerderd. Dikke of vlezige wortels, zoals die van dicentra, papaver en rom­neya, worden in 5-8 cm grote stuk­jes gesneden. Snijd het boveneind recht en het ondereind schuin af. Vul grote potten of diepe kistjes met een mengsel van gelijke delen turfstrooisel en zand. Maak een aantal plantgaten, 5 cm uit elkaar en 5-8 cm diep. Zet de stekken er verticaal tot aan de platte top in en dek alles af met een halve cm zand. Dunne wortels zoals van phlox en verbascum worden in iets korte­re stukjes, van ongeveer 5 cm, ge­sneden. Leg deze plat op de aarde en bedek ze met een halve cm stekgrond. Laat beide typen stek de hele winter in een gesloten koude bak. In het voorjaar worden de stek­ken die dan beworteld zijn en drie of vier paar blaadjes hebben ont­wikkeld, apart opgepot in 8 cm potten met stekgrond. Zet de potten in de zomer buiten en plant de stekken in de daarop volgende herfst uit. 

 


Katten weghouden uit uw tuin:

het kan effectief zijn om planten in je tuin te zetten die geuren verspreiden waar katten een hekel aan hebben. Hier onder een aantal planten waar een kat niets van moet hebben en dus op een natuurlijke milieu vriendelijke manier dan ook uit uw tuin blijft.Dictamnus (vuurwerkplant) 
Ruta graveolens (wijnruit)
Geranium macrorrhizum (ooievaarsbek/tuingeranium)
Aloysia triphylla (citroenverbena)
(Tagetes) Afrikaantjes
Boerenwormkruid
Ruta graveolens (wijnruit) helpt ook bij het op afstand houden van katten.
Struiken met doorns en stekels (meidoorn vuurdoorn, klimroos, hulst, berberis)Nog een goede milieuvriendelijke manier om katten te verjagen zijn de onderstaande middelen. Het is uiteraard geen aangename manier voor de katten maar wel een doeltreffende methode voor u zelf, om de katten uit uw tuin te houden.peper strooien op de plaats waar de katten het te bont maken
mottenballen langs de afsluiting strooien
citroenschillen leggen tussen de planten
strooien van koffiedik

Rechter verbiedt katten te poepen in de tuin van de buren.

Loslopende katten die in andermans tuinen poepen zijn verboden. Hun eigenaren lopen de kans een dwangsom opgelegd te krijgen wanneer zij hun troeteldieren, voor tuinliefhebbers vaak een doorn in het oog, laten kuieren over de grond van de buren. Het poepen, vernielen van planten of opeten van jonge vogeltjes hoeft niet eens te worden bewezen. Dit blijkt uit een vonnis in 1997 van de rechtbank van Maastricht in de eerste zaak die rond deze veel voorkomende vorm van kattenoverlast werd aangespannen. Aan het vonnis van de rechtbank hebben kattenhaters niet veel steun. In die zaak ging het om iemand met vier katten, die regelmatig buurmans tuin bezochten om daar in keurig gegraven kuiltjes hun stinkende uitwerpselen te deponeren.

Katten poep kan geen kwaad voor de planten.

Maar de kattenontlasting kan wel een aantal ziektes veroorzaken.
Die overgebracht kunnen worden op mensen. 
Let dus goed op als u groenten in uw tuin heeft staan.


OnkruidbestrijdingIedereen heeft wel een gieter in huis.

Die vul je voor 3/4 met water en 1/4 met SCHOONMAAK AZIJN. Het kan ook in een sproeier. Je hele terras inspuiten. En het geheel lekker een paar dagen in de zon laten drogen. En je spoelt het zo weg. Gebruik je het onverdund op je terras heb je ook meteen geen onkruid meer. Dit wordt al vele jaren in de kassen gebruikt.
In de ecologische landbouw wordt azijn gebruikt om onkruid te bestrijden. Het spuiten van een oplossing van 5 tot 10 procent azijn in water doodt de onkruiden vossenstaart en het hardnekkige akkerdistel tijdens de eerste twee weken van hun groei. Gras op paden en opritten en het groen tussen tegels kun je op deze milieuvriendelijke manier weg krijgen.Luizen: bladluis, zwarte luis, bloedluis en wolluis, zorgen voor schade aan jonge knoppen en jonge takken doordat ze met hun monddelen sap zuigen uit de jonge bladeren en takken van de bonsai, wat in een later stadium resulteert tot beschadigde, onvolgroeide bladeren en takken.Wat ook een mogelijkheid is om bladluis van uw planten weg te krijgen.
U kunt ook water met een scheut spiritus vermengen en met een plantenspuit op de bladeren spuiten. Herhaal dat enkele dagen later nog een aantal malen en bent u van uw bladluis af.Bestrijding: Spuiten met een oplossing van peuken en een beetje zeep, herhaal dit om de 10 dagen, omdat de levenscyclus van een luis 10 dagen is en dan de eitjes weer uitkomen waarna men weer met een nieuwe besmetting zit.Een probaat middel tegen veel ongedierte:


Doe 10 sigarettenpeuken in een kopje met water, laat dit 24 uur staan, zodat de nicotine in het water kan trekken. Zeef de volgende dag het tabaksgruis uit het water en voeg dit concentraat toe aan een liter water, doe hierbij een klein scheutje zeep (uitvloeier) en spuit dit op de te behandelende planten. Herhaal dit, om de 10 dagen minimaal 3x. 

Bent u aan het schilderen geweest en zitten uw handen vol verf? Gebruik dan beslist geen terpentine, dat is slecht voor de huid. Neem het filterzakje van de koffiepot, schud de koffiedrap op uw handen en wrijf dat een poosje goed in de huid. Daarna lekker wassen met water en zeep en u zult zien hoe mooi schoon uw handen weer zijn. Maar dit zelfde werkt ook uitstekend, als u bruine vingers heeft van het roken.


(Witte) plastiek tuinmeubelen krijg je weer als nieuw met (goedkope) tandpasta. Met een vochtige stevige spons (niet met een schuurspons) met tandpasta en een weinig water schuren.

Begieten der tuinpaden bij droog weer met schoonmaak azijn belet het opkomen van onkruid.

Een grotere fruitoogst krijgt men door besproeien van de bomen ten tijde van de bloei.

Vol, fris fruit oogst men, als de bomen op de dag vóór de pluk flink. besproeid worden.

Boomkanker geneest men door de bomen te bestrijken met houtazijn.

Appelbomen, zoete pruimen, zoete kersen, perziken en bessen hebben meer kalk nodig dan peren, morellen en kwetsen.

Vruchtbomen beschermt men tegen mussen, doordat men een klos garen kriskras over de boom in kwestie werpt. De mussen blijven met de vleugels daarin hangen.

Meeldauw en ander klein ongedierte vernietigt men, als men ca. 2 eetlepels keukenzout op een grote emmer water oplost en daarmee de aangetaste plekken besprenkelt.

Voorkomen van mieren. Spray azijn rond deuren, apparaten en langs andere plekken waar je ooit mieren gezien hebt.

Mieren verdelgen, Alleen als men er echt last van heeft? zoniet laat ze dan gewoon hun natuurlijke gang gaan, daar ze ook nuttig kunnen zijn in uw tuin.
Er zijn verschillende opties:
- Het uitstrooien van: lavendel, tijm, marjolein, tomaat en varens.
- Het planten van boerenwormkruid, afrikaantje en goudsbloemen in uw tuin.
- Het uitgieten van uien- en knoflooksap.
- Het uitstrooien van rode peper, koffiedrap, kruidnagel, knoflookpoeder,
gebroken eierschalen en kalk. Mieren houden van warmte en bouwen daarom bij voorkeur een nest onder bestrating. Geef ze geen kans: zorg voor een stevig gevulde voeg tussen de tegels en houdt de bestrating onkruidvrij door geregeld te vegen.

Koolstronken moet men na de oogst verbranden, daar ze door insecten bij voorkeur als broedplaats gebruikt worden.

Tegen de wijnluis plant men tomaten tussen de stokken.

Rupsen op rozenstruiken doodt men, als men de natte struiken met as van tabak bestrooit.

Moeten rozen pas in de herfst bloeien, dan breekt men de knoppen tot de gewenste tijd eraf.

Plant men hennep om groentebedden, dan zijn deze tegen rupsen en insecten beschermd.

Hetzelfde bereikt men, als men tomaten tussen groente plant, daar de lucht van deze planten de vlinders verdrijft.

Spitsmuizen moet men niet doden, daar deze van slakken, wormen en insecten leven.
 
Naaktslakken.
De naaktslak is een alleseter. Hosta’s, herfstasters en het harige longenkruid gaan er ’s zomers in als koek. Als het maar groen is. In een jaar dat er veel slakken zijn worden de smakelijkste gewassen tot aan de grond toe opgegeten. De volgende lente komen de planten weer boven de grond alsof er niets gebeurd is, maar ook de naaktslak is weer gesignaleerd.

Naaktslakken behoren tot de weekdieren die ademen via de longen. Als u het diertje wat beter bekijkt, dan ziet u achter de kop met de vier uitsteeksels een opening. Dit is geen oog, maar hierdoor haalt hij adem. Het doorgaans donkerbruine dier dankt zijn naam aan het feit dat hij geen huisje meehoeft te zeulen. Althans niet zichtbaar. Onder zijn glibberige huid verbergt hij
een overblijfsel van wat ooit een slakkenhuis was.

Afgezien van onze geliefde sierplanten en zorgvuldig gekweekte groenten bestaat het menu van de naaktslak uit schimmels, knollen, mest, keukenafval, en…giftig lokaas dat tuin”liefhebbers” rondstrooien om het dier te bestrijden.
In vrijwel alle slakkenbestrijdingsmiddelen zit de zwaar giftige stof metaldehyde. Sommige producten bevatten ook methiocarb, een insekticide dat kankerverwekkend is. Beide vergiften doden niet alleen slakken, maar ook egels, marters, dassen, vogels en uw geliefde kat of hond. Er sterven jaarlijks vele huisdieren aan slakkendoders, zonder dat de eigenaar zich hiervan bewust is.

Ga de slakken liever op een milieuvriendelijker manier te lijf. De diertjes worden aangetrokken door vocht en ze verafschuwen droogte. Strooi dennennaalden, schelpen, houtas of kalk om de bedreigde planten in de tuin. Dat vormt een droge barrière waar de slakken niet overheen willen. Plant verder veel lavendel, rozemarijn, salie, tijm, knoflook en hysop. Daar hebben de slakken een hekel aan. En maak de tuin zo aantrekkelijk mogelijk voor egels, spitsmuisjes, vogels, salamanders, kikkers en padden. Die zijn dol op naaktslak. 

Ritnaalden zijn zeer taai en zijn alleen te verdelgen door de grond af te zoeken. Een goed hulpmiddel daarbij is, als men aardappelen doorsnijdt en met het snijvlak naar beneden stevig in de grond drukt. Het gedierte verzamelt zich daaronder en men kan ze van tijd tot tijd bijeen zoeken. Een verder hulpmiddel is sla, dat men tussen de planten zaait en waarvoor de wormen een voorliefde hebben. Zodra de planten beginnen te verwelken, kan men ze met de wormen uittrekken.
 
Zaad beschermt men tegen vogels, als men het een dag in water legt en met poedermenie bestrooit.

Mussen verdrijft men van de bedden, als men daarop een hazenpootje legt.

Plantenmest uit de keuken Werkwijze. Zoek een onoverdekt beschut plekje in de schaduw 1 x 1 meter. Bedekt het met een laag afval (25 cm) Onkruid binnen in: daar wordt het zó warm dat de zaadjes niet kunnen kiemen. Goed aanstampen. Dun laagje compostmaker erover. Ga zo door tot de berg ongeveer 1.2m is. Bij erg droog weer een emmer water eroverheen. Dan… rustig laten sudderen. Na 8 tot 10 weken in het binnenste prikken, als het daar zwart is en korrelig en zoet ruikt is de compost klaar. Wat kun je al zo gebruiken? Uit de keuken: theebladeren, bedorven fruit, schillen, voedselresten, groenteafval. Uit de tuin: gemaaid gras,oud strooi, onkruid, dierlijk- of menselijk mest, oude bloemen, snoeisel, bladeren.

Wat niet kan in de compostbult: zieke planten (schimmels b.v.) takken, spaanders, brokken hout.
 
Kruidentuin Tijm, bieslook, bonenkruid, peterselie, dragon, selderie, venkel, dille, kervel,en knoflook zo vers uit uw tuin of balkon.
Werkwijze Een stukje tuin wat gelegen is in de volle zon (2 á 3 vierkante meters) spit u flink los. Strooi er een mest mengsel overheen, waarin stikstof overheerst. Aanharken en verdelen in 10 rechthoekige stukjes. Even een regenbuitje er overheen en zaaien maar in april. Houdt de grond vochtig tot de kruiden gaan groeien.
Knoflook kan wat recalcitrant zijn.De teentjes 1,5 cm onder de grond stoppen. Peterselie en selderij verdagen elkander niet. Afstand bewaren en niet naast elkaar zaaien. Voor flatbewoners in de balkonbak gaat het net zo goed.

Grasveld Om een mooi grasveld te krijgen gaat u als volgt te werk: grond diep loswerken, koeien- of varkensmest meespitten en vochtig maken (regen of sproeien). Dan onkruid, stenen en andere obstakels eruit halen. Gelijk harken en aantrappen of rollen. Wachten op windstil weer. Terrein 10 vakken verdelen van 1 vierkante meter  en elk vak bestrooien met plus mins 25 gram zaad. Langs de randen iets meer zaaien. Hierna het zaad voorzichtig (niet te diep) inharken.. Aanrollen of met planken onder de voeten de grond aanstampen. Niet sproeien voordat ‘t gras is opgekomen.. Een goed mengsel is: 20% gewoon roodzwenkgras, 30% fijn bladig schapegras, 30% fijnbladig veldbeemdgras en 20% gewoon struisglas. O ja de vogels, houdt ze uit de tuin. Ze zijn gek op graszaad. Maak een vogelverschrikker en hippe broek een jasje van  aluminiumfolie, ritselt zo lekker, lukt het wel.
 
Bloemen en planten.
Rozen verbeteren de algemene conditie. Rozen regelen de bloeddruk. Rozen vergroten het verlangen naar liefde..
Orchideeën, anjers en zelf tulpen wekken ook liefde op het zijn ‘liefdesbloemen.’
Alle chrysanten en geraniums het huis uit! Want die maken moe. Verschrikkelijk moe. De bloemen scheiden kleine deeltjes af, die bepaalde microben in de lucht vernietigen, resultaat: weg energie. Aldus dr.Kurt Jeremias.

Planten gaan ook met vakantie zoals uw huisarts naar cursus gaat. Vakantie is voor de meeste planten in de winter. Ze hebben dan weinig water nodig, niet bemesten, op een koele plaats zetten (een slaapkamer b.v. waar veel gelucht wordt, is een paradijselijk oord). Maar er zijn ook planten die een tijdje helemaal in retraite willen, zij prefereren volstrekte eenzaamheid boven uw gezelschap, laat staan dat van uw gieter, Vooral knolgewassen zijn daar sterk in: archimenes, knolbegonia, caldadium en gloxinia. Laat naar de bloei de plant afsterven (de caladium geeft zelf het sein door z’n bladeren e laten vallen) en zet de pot in de kast, laat hem daar rustig overwinteren, ver weg van licht, lucht, vocht en zon. EN KIJK ER NIET MEER NAAR OM. De hele winter niet.
Pas in ‘t vroege voorjaar ontwaken ze uit hun winterdroom.Haal deknollen uit de oude verdroogde aarde en pot ze op in verse bloemistengrond. Zet ze warmer, geef ze langzamerhand wat meer te drinken en.. ze zijn weer voor de hele zomer in hun knollentuin!

Vogels in de tuin. Sijsjes houden van hoge bomen, de kruin van de spar bijvoorbeeld; een nachtegaal zingt meer met overgave als hij/zij bed in laag struikgewas kan spreiden, met lekker veel brandnetels eronder.;De tjiftjaf is een laag-bij de-grondse nestelaar: in loofhoutbosje en roezig struikgewas; Kwikstaarten houden van een hol in oude boomstronk een gaatje tussen de dakpannen of een fijne brievenbus.; Merels zijn dol op taxushagen; Een groenvink nestelt in groenblijvende struiken (of fruithout); Tuinfluiters houden van dichte klimoppen.

Koolplanten als narcissen, krokus enz. moeten om de paar jaar verplaatst worden en wel zo ver mogelijk uit elkaar, daar te dicht op elkaar staande planten niet bloeien.
 

Tips voor rondom het huis.

Bloed verwijderen met melk.
Melk om bloed uit kleren, meubels of wat dan ook te verwijderen. Je giet/dept de melk op de vlek. Laat het even intrekken en dan spoel je het uit of je dept de melk weg met water. Het werkt altijd, zelfs met oudere vlekken!

Het Ossengalzeepje.
Leg de modderige kleren eerst in een emmer met koud water, zodat de modder naar de bodem zakt, anders gaat je wasmachine stuk. Daarna de vlekken insmeren met ossengalzeep, even in laten trekken, wassen met waspoeder: schoon !

Poep-, bloed-, pen- of vetvlekken: het wasgoed nat maken ( poep uitspoelen , vies werkje maar ja, van je eigen kind valt dat wel mee ) vlek insmeren met ossengalzeep, even in laten trekken, wassen met waspoeder: schoon !

Ossengal is goedkoop, je doet er erg lang mee en het is niet schadelijk voor het milieu !

Verflucht weg.
Heeft u een hekel aan een verflucht? Geen probleem, als u in de ruimte waar geverfd wordt een in vieren gesneden ui neerlegt. De ui absobeert de verflucht en omdat hij daardoor uitdroogt, heeft u ook geen last van de lucht van de ui.

Melk tegen verfgeur.
Als u schildert met verf op terpentinebasis kan die vervelende lucht nog lang blijven hangen in de ruimte. Vooral in de slaapkamer is het niet prettig als er een doordringende verflucht hangt. U kunt dat voorkomen door er een schaaltje volle melk neer te zetten. De melk neemt de verflucht op en dat scheelt een hoop ergernis. Na enkele dagen gooit u de melk gewoon weg.
——————————————————————————–

Mocht u ook nog een milieu vriendelijke Tip hebben?. Die hier nog niet bijstaat, dan kunt u die e-mailen naar:  webmaster(at)polie.nl en hij zal dan zo spoedig mogelijk er bij geplaatst worden.