Tips Home

Sambar Server Windows error codes

 


Hier staan de meeste Windows errorcodes.

Snel zoeken gebruik de CTRL F toetsen.

windows errorcodes:

600
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

601
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

602
De COM poort dat het netwerk probeert te gebruiken is al in gebruik
door een ander actief netwerk. Bijvoorbeeld een telefoon programma
zoals een fax apparaat Sluit het programma af dat de COM poort in
gebruik heeft.

603
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

604
De remote access phonebook file en het huidige Network and Dial-up
Connections configuratie zijn waarschijnlijk niet goed ingesteld.
Wanneer je het communicatie apparaat verandert (zoals een modem of een
seriële poort), zorg er dan voor dat je Network and Dial-up Connection
juist opnieuw configureerd. Zie nieuwe inbelverbinding maken.

605
De remote access phonebook file en het huidige Network and Dial-up
Connections configuratie zijn waarschijnlijk niet goed ingesteld.
Wanneer je de communicatie apparaat verandert (zoals een modem of een
seriële poort), zorg er dan voor dat je Network and Dial-up Connection
juist opnieuw configureerd. Zie nieuwe inbelverbinding maken. Bij
dezelfde error code de inbelverbinding verwijderen en opnieuw
configureren in Network and Dial-up Connection.

606
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

607
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

608
De remote access phonebook file en het huidige Network and Dial-up
Connections configuratie zijn waarschijnlijk niet goed ingesteld.
Wanneer je de communicatie apparaat verandert (zoals een modem of een
seriële poort), zorg er dan voor dat je Network and Dial-up Connection
juist opnieuw configureerd. Zie nieuwe inbelverbinding maken. Bij
dezelfde error code de inbelverbinding verwijderen en opnieuw
configureren in Network and Dial-up Connection.

609
De remote access phonebook file en het huidige Network and Dial-up
Connections configuratie zijn waarschijnlijk niet goed ingesteld.
Wanneer je het communicatie apparaat verandert (zoals een modem of een
seriële poort), zorg er dan voor dat je Network and Dial-up Connection
juist opnieuw configureerd. Zie nieuwe inbelverbinding maken. Bij
dezelfde error code de inbelverbinding verwijderen en opnieuw
configureren in Network and Dial-up Connection.

610
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

611
Het netwerk is waarschijnlijk niet goed geconfigureerd. De computer
opnieuw opstarten, zodat alle nieuwe instellingen van kracht zijn.
Blijft de foutmelding bestaan, raadpleeg dan het log bestand van
Windows voor een gedetailleerde lijst met foutmeldingen.

612
Het netwerk is waarschijnlijk niet goed geconfigureerd. De computer
opnieuw opstarten, zodat alle nieuwe instellingen van kracht zijn.
Blijft de foutmelding bestaan, raadpleeg dan het log bestand van
Windows voor een gedetailleerde lijst met foutmeldingen.

613
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is..

614
Een interne fout is opgetreden. Computer opnieuw opstarten, zodat
alle nieuwe instellingen van kracht zijn. Blijft de foutmelding
bestaan, raadpleeg dan het Windows onbestaand voor een gedetailleerde
lijst met foutmeldingen.

615
De remote access phonebook file en het huidige Network and Dial-up
Connections configuratie zijn waarschijnlijk niet goed ingesteld.
Wanneer je het communicatie apparaat verandert (zoals een modem of een
seriële poort), zorg er dan voor dat je Network and Dial-up Connection
juist opnieuw configureerd. Zie nieuwe inbelverbinding maken. Bij
dezelfde error code de inbelverbinding verwijderen en opnieuw
configureren in Network and Dial-up Connection.

616
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

617
Wacht totdat Network and Dial-up Connections is afgehandeld, zodat de
verbinding verbroken is.

618
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

619
De computer opnieuw opstarten, zodat de huidige configuratie van
kracht is.

620
Het netwerk is waarschijnlijk niet goed geconfigureerd. De computer
opnieuw opstarten, zodat alle nieuwe instellingen van kracht zijn.
Blijft de foutmelding bestaan, raadpleeg dan het log bestand van
Windows voor een gedetailleerde lijst met foutmeldingen.

621
Network and Dial-up Connections gebruikt het bestand Rasphone.pbk in
de locatie systemroot\System32\Ras folder. Dit bestand moet daar
staan. Daarna de Network and Dial-up Connections opnieuw opstarten.

622
Network and Dial-up Connections gebruikt het bestand Rasphone.pbk in
de locatie systemroot\System32\Ras folder. Dit bestand moet daar
staan. Daarna de Network and Dial-up Connections opnieuw opstarten.

623
Network and Dial-up Connections heeft het ‘phonebook’ gevonden, maar
kon de gespecificeerde connectie niet vinden. Deze error wordt
veroorzaakt doordat andere applicaties Network and Dial-up Connections
gebruiken zodat het ‘phonebook’ niet weet welke connectie hij moet
gebruiken

624
Network and Dial-up Connections gebruikt het bestand Rasphone.pbk in
de locatie systemroot\System32\Ras folder. Dit bestand moet daar
staan. Daarna de Network and Dial-up Connections opnieuw opstarten.

625
Het ‘phonebook bestand’, Rasphone.pbk, is waarschijnlijk corrupt. Dit
bestand verwijderen uit de systemroot\System32\Ras folder. Daarna
Network and Dial-up Connections opnieuw opstarten, zodat er een nieuw
bestand wordt aangemaakt.

626
Een interne fout is opgetreden. Computer opnieuw opstarten, zodat
alle nieuwe instellingen van kracht zijn. Blijft de foutmelding
bestaan, raadpleeg dan het Windows logbestand voor een gedetailleerde
lijst met foutmeldingen.

627
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden is
waarschijnlijk gevuld met ongeldige informatie. Als je een modem
gebruikt dat niet ondersteund wordt door het huidige
besturingssysteem, zorg er dan voor dat je een modem installeert dat
wel ondersteund wordt door het huidige besturingssysteem.


628
Als dit een dial-up connectie is, weer proberen opnieuw in te bellen.
Blijft deze foutmelding bestaan, verlaag de snelheid van het modem en
vink alle geavanceerde opties uit. Blijft het probleem dan nog steeds
bestaan, neem dan contact op met de systeembeheerder. Als dit een
virtueel particulier netwerk (VPN) is, kan de verbinding geweigerd
worden, omdat autorisatie niet geaccepteerd wordt. Ga naar de
systeembeheerder voor dit probleem.

629
De verbinding is verbroken omdat bijvoorbeeld:

Een storing in de telefoonlijn.
Een ruis in de telefoonlijn.
Gedisconnect door de systeem beheerder
Geen communicatie mogelijk met het modem van de remote access server
bij de geselecteerde snelheid.

Klik op opnieuw inbellen om de verbinding opnieuw te herstellen.
Automatisch verbinding maken kun je uitschakelen. Blijft de
foutmelding bestaan, verminder dan de modemsnelheid tot 9600 bps en
probeer dan opnieuw in te bellen

Probeer op een andere server in te loggen als het probleem ligt bij
het particulier remote access server waarop je inbelt. Mocht er een
andere lijn aanwezig zijn probeer die dan te gebruiken om op de
normale server in te bellen.

630
De verbinding is verbroken omdat bijvoorbeeld:

Er is een foutmelding ontstaan in het modem of een ander
communicatie apparaat. Een foutmelding is ontstaan in de
communicatiepoort.
De modemkabel controleren..

Om dit probleem goed te verhelpen:

Doe het modem aan en controleer of de kabel goed is
aangesloten.
Nakijken of het modem ook goed is. (Bijvoorbeeld ping modem)

631
Een ‘actie’ van de computer heeft de verbinding verbroken. Opnieuw
inbellen.

632
Een interne fout is opgetreden. Computer opnieuw opstarten, zodat
alle nieuwe instellingen van kracht zijn. Blijft de foutmelding
bestaan, raadpleeg dan het Windows logbestand voor een gedetailleerde
lijst met foutmeldingen.

633
Als dit een dial-up connectie is, weer proberen opnieuw in te bellen.
Blijft deze foutmelding bestaan, verlaag de snelheid van het modem en
vink alle geavanceerde opties uit. Blijft het probleem dan nog steeds
bestaan, neem dan contact op met de systeembeheerder. Als dit een
virtueel particulier netwerk (VPN) is, kan de verbinding geweigerd
worden, omdat autorisatie niet geaccepteerd wordt. Ga naar de
systeembeheerder voor dit probleem.

634
De remote access server Kan de naam van de computer of van het netwerk
niet registreren. Dit gebeurt meestal met een NetBIOS protocol in
combinatie met een TCP/IP of een IPX/SPX protocol in combinatie met
een TCP/IP protocol. Dit gebeurt alleen als een adres al in gebruik is
op het netwerk. Neem kontact op met de systeem beheerder.

635
Een interne fout is opgetreden. Computer opnieuw opstarten, zodat
alle nieuwe instellingen van kracht zijn. Blijft de foutmelding
bestaan, raadpleeg dan het Windows logbestand voor een gedetailleerde
lijst met foutmeldingen.

636
De hardware configuratie en de configuratie voor het netwerk zijn niet
geschikt met elkaar. Wanneer het communicatie apparaat wordt veranderd
(bijvoorbeeld het modem of de seriële poort), zorg er dan voor dat
alles goed geconfigureerd bij de nieuwe inbelverbinding.

637
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten zodat
de huidige configuratie van kracht is.

638
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

638
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

639
De NetBIOS netwerk configuratie is waarschijnlijk niet correct.
Computer opnieuw opstarten, zodat alle (nieuwe) instellingen van
kracht zijn. Blijft de foutmeldeing bestaan, raadpleeg dan het Windows
log bestand voor gedetailleerde foutmeldingen. Het is verstandig om de
Fail Code op te nemen (een NetBIOS error code), zodat dit probleem
doorgezet kan worden aan de systeem beheerder.

640
Het modem kan niet communiceren met de gekozen snelheid. Zet de
snelheid iets lager en probeer opnieuw in te bellen. Een andere
mogelijkheid kan zijn de software compressie of de modem compressie
uit te schakelen.

Als er nog steeds geen verbinding gemaakt kan worden, probeer dan de
NWLink IPX/SPX/NetBios Compatible Transport Protocol toe te voegen aan
de verbinding.

641
Vraag uw systeembeheerder om de capaciteit van de server te vergroten.
Of gebruik Services van de Computer Management om de andere services
te verbreken zoals Messenger en Network DDE


642
Een andere computer met dezelfde inlognaam heeft al ingelogd op het
netwerk. Elke computer heeft een eigen inlognaam. Om dit te
controleren:

Een computer met dezelfde inlognaam als de ander zit niet aangesloten
op het netwerk waar de andere computer op zit.
De computer is nog niet fysiek aangemeld op het netwerk waarop
wordt ingebeld.

643
Raadpleeg de systeembeheerder.

644
Een andere computer heeft al ingelogd met de loginnaam op het netwerk.
Alle berichten worden dus verzonden naar die computer. Als je wel die
berichten wilt ontvangen op het netwerk, moet de computer uitgelogd
worden en opnieuw ingelogd worden op het netwerk. Deze error heeft
geen betrekking tot Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, of
Microsoft Exchange.

645
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

646
Het account is geconfigureerd voor minimaal gebruik op het netwerk.
Voor ander gebruik of op andere tijden gebruik maken van het netwerk
raadpleeg de netwerkbeheerder om de instellingen te wijzigen in de
configuratie.

647
Het gebruikersaccount is geblokkeerd Dit komt voor na een aantal keren
verkeerd inloggen op de computer. Raadpleeg de systeembeheerder om het
account te resetten voor gebruik in Local Users and Groups.

648
Als men probeert een verbinding te maken via Network and Dial-up
Connections, komt er automatisch een tekst om het wachtwoord te
veranderen Als men inbelt via het rasdial commando kan het wachtwoord
veranderd worden door middel van:

CTRL+ALT+DEL tegelijk in te drukken.
Druk op verander, wachtwoord en volg de instructies op het
scherm

Als men tot een administrator groep zit en het wachtwoord komt te
vervallen, moet een andere administrator het wachtwoord wijzigen. De
andere administrator kan dat niet.


649
Het account geeft geen toegang om in te bellen vanwege de volgende
redenen:
Men heeft een geldig account op het geselecteerde domein, maar het
account heeft geen toestemming om op het netwerk te gaan. Raadpleeg de
systeembeheerder om toestemming te krijgen in het inbelnetwerk voor
het gebruikersaccount. Of schakel de optie dial-in permission in
Routing and Remote Access uit. Het account is of verlopen, verbroken
of geblokkeerd Of het toegangsbeheer staat uitgeschakeld.

Men probeert verbinding te maken buiten de login uren om.
De netwerkcomputer mag alleen verbinden met lokale diensten.
Een autorisatie protocol moet waarschijnlijk worden opgegeven om een
verbinding te krijgen. Het kan ook zijn dat de computer een verkeerde
protocol gebruikt worden om in te bellen.

Als men een account heeft dat toegang geeft tot een andere
inbelverbinding, ga dan na of het account te gebruiken is op dat
domein door middel van:

1. Klik met de rechtermuisknop en ga naar eigenschappen
Bij het tabblad opties tab, selecteer de prompt voor de naam en het
wachtwoord.
3. Bij het tabblad Security, schakel de Automatically use my
Windows logon name and password (en domein als zodanig) controleer
alles en klik op OK.
Dubbelklik op verbinden en daarna op verbinden met.
Specificeer het juiste user naam, wachtwoord en domein.


650
Een van de volgende dingen kan deze error genereren:

De remote access server is niet werkzaam. Neem contact op met de ISP
om er zeker van te zijn dat de server niet kapot is. De lijn kan ruis
bevatten, of het modem kan niet juist communiceren met het modem van
de server bij de geselecteerde snelheid. Voor deze mogelijkheden kun
je de snelheid verminderen en daarna proberen opnieuw in te bellen.

Controleer de Hardware Compatibility List of het modem er ook in
staat. Voor de meest geüpdate lijst voor modems die ondersteund worden
zie de site van Microsoft Web site. Bij de
Windows cd zit een kopie van deze lijst (drive:\Support\hcl.txt)
waarop staat wat ondersteund wordt bij de uitgave van het huidige
besturingssysteem. Als het modem erbij staat neem dan contact op met
de fabrikant voor een update van het bestand Modem.inf als dat
eventueel beschikbaar is.

De kabel tussen het modem en de kaart is misschien kapot. De
verificatie instellingen voor de verbinding zijn waarschijnlijk niet
juist. Neem contact op met de ISP. Neem contact op met de
systeembeheerder voor de verificatie instellingen die nodig zijn bij
de remote access server.

De software compression en modem hardware compression voor de remote
access server kan tegelijk uitgeschakeld zijn.

651
Het modem (of een ander apparaat) heeft een foutmelding gemeld.
Als dit een inbelverbinding is en met gebruikt een extern modem, doe
deze dan uit en start de computer opnieuw op. Sluit en herstart
Network en Dial-up Connections en probeer opnieuw in te bellen. Als
het modem niet ondersteund wordt in de Network and Dial-up
Connections, ga dan over naar een modem die wel ondersteund wordt.
Voor de meest recente lijst met modems die ondersteund worden kun je
kijken bij de Hardware Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt). Zorg ervoor dat het modem goed
geconfigureerd staat in de externe toegang.

Als dit een VPN connectie is, kun je een verkeerde TCP/IP protocol
opgegeven hebben in het netwerk configuratie. Of de server die men
probeert te bereiken kan ook niet te bereiken zijn. Om er zeker van te
zijn dat het de server niet is, neem dan contact op met de
systeembeheerder.

652
Het modem (of ander apparaat) geeft een melding dat hij niet is
opgenomen in de scriptfiles (Pad.inf, Switch.inf of filename.scp).
Als men een extern modem gebruikt, doe deze dan uit en herstart het
modem. Blijft het probleem bestaan, probeer dan in te bellen op een
lagere snelheid.
Voor de meest recente lijst met modems die ondersteund worden kun je
kijken bij de Hardware Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

653
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site vanMicrosoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

654
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt)..


655
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

656
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

657
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

658
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

659
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

660
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

661
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

662
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

663
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

664
Het systeem heeft te weinig geheugen over. Sluit de programma’s af en
probeer opnieuw in te bellen.

665
Als het apparaat al gebruikt wordt voor een andere verbinding, sluit
dan die verbinding. Configureer die verbinding door een ander apparaat
te gebruiken.

666
Het modem (of ander apparaat) reageert niet om een van de volgende
redenen:
Het externe modem staat uit of het modem is niet goed verbonden met de
computer. Zorg ervoor dat de kabels goed zijn verbonden. Het modem
heeft een hardwarematig probleem. Doe het modem uit, wacht 20 sec en
herstart dan het modem.

667
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

668
Maak opnieuw een verbinding. Blijft de foutmelding bestaan, zet dan de
snelheid iets lager en schakel alle geavanceerde opties uit in het
modemconfiguratie. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan
contact op met de systeem beheerder. Zorg er ook voor dat het modem
ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst met modems die
ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware Compatibility List
op de site van Microsoft. Windows heeft
een bestand waar een lijst op staat met de modems die ondersteund
worden (drive:\Support\hcl.txt

Bij handmatig inloggen moet men ervoor zorgen dat met wel op
verbinden klikt voordat met op Klaar klikt.

669
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

670
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

671
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

672
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

673
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

674
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

675
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

676
Bel opnieuw in. Als dit een VPN connectie is, controleer dan de Host
name or IP adres van de server, en probeer opnieuw in te bellen.

677
Het modem of een ander apparaat kreeg geen verbinding. Controleer het
nummer en probeer opnieuw in te bellen. Als dit een VPN verbinding is,
controleer dan de Host name or IP adders van de server en probeer
opnieuw in te bellen.

678
Het modem of een ander apparaat kreeg geen verbinding. Controleer het
nummer en probeer opnieuw in te bellen. Als dit een VPN verbinding is,
controleer dan de Host name or IP adres van de server en probeer
opnieuw in te bellen. Zorg er ook voor dat de kabel goed is
aangesloten op het modem.

679
Het modem of een ander apparaat kreeg geen verbinding. Veel modems
geven deze melding als het modem geen verbinding kan maken. Controleer
het nummer en probeer opnieuw in te bellen. Als dit een VPN verbinding
is, controleer dan de Hort name or IP adres van de server en probeer
opnieuw een verbinding te maken

680
De lijn is misschien niet goed aangesloten op het modem. De telefoon
heeft misschien een nummer nodig om naar buiten te bellen of de reeks
nummers is te Zorg ervoor dat het modem goed is aangesloten. Om wel
eerst een ander nummer in te toetsen om naar buiten te bellen
(bijvoorbeeld een 0), toets dan eerst de ‘0’, gevolgd door een komma
en daarna het eigenlijke nummer.

Controleer of dit een stabiele lijn is Veel modems kunnen niet
inbellen met nummers die langer zijn dan 34 cijfers. Als er langere
nummers zijn ingevoerd, split de modem het nummer in 2 of meerdere
nummers, zodat het volledige nummer niet gebeld wordt. Dit gebeurt
vooral bij USRobotics en Multitech modems. De enige oplossing (tot nu
toe) is gebruik maken van een modem van een andere fabrikant. Voor
meer informatie kijk op
.

681
Een van de Network and Dial-up Connections configuratie bestanden
heeft waarschijnlijk ongeldige informatie. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).

691
Of het user account is niet geregistreerd of het wachtwoord is komen
te vervallen of fout ingevoerd. Controleer gebruikersnaam en
wachtwoord.

692
Het modem of ander apparaat reageert niet om de volgende redenen:

Het modem staat uit, is kapot of is niet goed aangesloten op de
computer. Om dit probleem op te lossen doen we als volgt:
Reset het modem. Als men een extern modem gebruikt, zorg er dan voor
dat de kabel goed is aangesloten en/of de modem adapter Zorg er ook
voor dat de juiste kabel gekozen is. Bijvoorbeeld een 9-25 pins
adapter voor een muis merkt niet helemaal in combinatie met een
serieel netwerk.

Test de seriële poort en vervang deze als dat nodig is. Zorg ervoor
dat de ‘handshakin’opties juist geconfigureerd zijn voor het modem.
Raadpleeg de documentatie voor eventuele help. Als het modem niet
ondersteund wordt in de Network and Dial-up Connections, ga dan over
naar een modem die wel ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst
met modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt).
Controleer of andere programma’s, zoals bijvoorbeeld HyperTerminal, de
communicatiepoort niet gebruikt. Als de poort al in gebruik is krijgt
u deze foutmelding.

695
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

696
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

697
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

699
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

700
Commando’s in script files kunnen niet meer dan 256 tekens bevatten.
Zorg er voor dat de commando’s uit meerdere regels bestaan.

701
Het modem probeert een verbinding te maken met een snelheid die niet
goed is voor de seriële poort. Verlaag deze snelheid naar de laagste
snelheid die er is

703
De server die men probeert te bereiken heeft een gebruikers interface.
Het rasdial commando of de applicatie dat gebruikt wordt om in te
bellen, ondersteund deze actie niet. Probeer, als het mogelijk is, in
te bellen via een bestaande inbelverbinding in de Network and Dial-up
Connections. Als men een script gebruikt om in te bellen, probeer dan
een inbelverbinding dat is geconfigureerd met het Terminal programma.
De terminal window kan de gebruiker z’n interface uitschakelen.

704
Het terugbelnummer dat is opgegeven is niet juist.

705
Een interne fout is opgetreden. Computer opnieuw opstarten, zodat
alle nieuwe instellingen van kracht zijn. Blijft de foutmelding
bestaan, raadpleeg dan het Windows logbestand voor een gedetailleerde
lijst met foutmeldingen.

707
De X.25 connectie geeft een foutmelding. Vraag aan de provider de
diagnostische gegevens die bij de foutmelding optreden.

708
Vraag aan de systeembeheerder om het account weer te activeren

709
Probeer uw wachtwoord opnieuw te veranderen. Blijft deze melding
bestaan neem dan contact op met de systeem beheerder.

710
Verminder de snelheid van het modem (bits per seconde), en probeer
opnieuw in te bellen.

711
De Remote Access Connection Manager service is wellicht niet in
gebruik. Configureer de service om automatisch op te starten.
Computer opnieuw opstarten, zodat alle nieuwe instellingen van kracht
zijn. Blijft de foutmelding bestaan, raadpleeg dan het Windows
logbestand voor een gedetailleerde lijst met foutmeldingen.

Het modem, of de modemkabel, veroorzaakt misschien het probleem. Kijk
na of het modem ook ondersteund wordt. Voor de meest recente lijst met
modems die ondersteund worden kun je kijken bij de Hardware
Compatibility List op de site van Microsoft.
Windows heeft een bestand waar een lijst
op staat met de modems die ondersteund worden
(drive:\Support\hcl.txt). Probeer de kabel te vervangen

712
Deze foutmelding ontstaat als als de verbinding geconfigureerd is om
verbindingen te ontvangen (biplex connection). Dit gebeurt als met
probeert in te bellen op de server en de server probeert tegelijk in
te bellen bij de cliënt Network and Dial-up Connections belt opnieuw
in na een paar seconden.

713
Zorg ervoor dat de ISDN lijn goed is aangesloten en alles goed
geïnstalleerd staan en probeer opnieuw in te bellen. Blijft deze
foutmelding komen, neem dan kontact op met klantenservice van de ISDN.

714
Alle ISDN lijnen zijn in gebruik. Gebruikelijk is dat ISDN in de BRI
(Basic Rate Interface) level gebruikt maakt van 2 gescheiden kanalen.
Een voor analoog en een voor digitaal. Als beide kanalen in gebruik
zijn kan de inbelverbinding niet naar buiten toe bellen. Sluit een
kanaal af en probeer opnieuw in te bellen.

715
Te veel asynchrone foutmeldingen zijn opgetreden op de lijn tijdens de
aanmelding. Probeer opnieuw. Blijft het probleem bestaan zet dan de
baud rate wat lager en schakel eventuele modem inschakelen uit.

716
Er is een probleem met de TCP/IP configuratie.

717
Probeer een IP adres dat niet een conflict geeft met het netwerk.
Mocht het mogelijk zijn gebruik dan DHCP om adres conflicten op te
lossen.

718
Een PPP sessie is gestart, maar afgebroken omdat de server niet op
tijd reageerde. Dit kan komen door de lijn kwaliteit van de server.

719
Een PPP sessie is gestart, maar afgebroken op verzoek van de server
waarop word ingebeld. Probleem waarschijnlijk bij de ISP.

720
Of er is geen PPP protocol geconfigureerd, of het netwerk protocol
staat niet geconfigureerd. Deze foutmelding kan optreden bij een
upgrade van het netwerk.

721
Een PPP sessie is gestart, maar de server reageert niet. Deze
foutmelding treedt op als de server geen PPP ondersteunt, zoals bij
Windows NT 3.51 of eerdere versies of een SLIP server. Deze melding
kan ook optreden als de server perse aan moet staan bij het opbouwen
van een PPP sessie.

Deze foutmelding kan ook inhouden dat er verkeerde hardware op de
computer of op de server staat.

722
Een ongeldige PPP file is ontvangen. Voor meer informatie zie de
Personal Support Center op de Microsoft. Web site
.

723
De maximale lengte van een telefoonnummer is 128 tekens

726
Er kan maar een inbelverbinding gemaakt worden als men gebruik maakt
van een IPX protocol.

728
Er is een probleem met de TCP/IP configuratie De computer opnieuw
opstarten zodat de huidige configuratie van kracht is.


729
Controleer of de TCP/IP is geïnstalleerd.

731
Specifieke informatie werd gevraagd bij een PPP protocol wat niet
geconfigureerd is.

732
De PPP parameter verbinding was niet succesvol, omdat de server het er
niet mee eens was met de opgegeven parameters. Kijk in het netwerk of
er TCP/IP, IPX of een NetBEUI protocol instaat.

733
De server ondersteunt een PPP protocol, maar ondersteunt het protocol
voor het netwerk niet.

734
Een PPP link protocol sessie is gestart, maar afgebroken op verzoek
van de server. Deze foutmelding ligt waarschijnlijk bij de server.

735
De verbinding is niet geconfigureerd voor een specifiek IP adres. Of
de server is niet geconfigureerd voor de cliënt zijn IP adres, of het
IP nummer is al in gebruik door iemand anders.

736
Een PPP netwerk protocol is gestart maar verbroken op verzoek van de
server. Deze foutmelding ligt waarschijnlijk bij de server.

737
De computers die verbonden zijn via het PPP protocol zijn dezelfde
computers. Dit gebeurt meestal als het modem (of een ander apparaat)
krijgt tekens terug. Probeer deze instellingen te resetten. Voor
andere vendor’s servers, kan het inhouden dat de server probeert in te
loggen op een teletypewriter (TTY). Zet deze instellingen dan
post-connect terminal op het tabblad Security.

738
De server kan niet een IP nummer toewijzen aan het toegewezen adres.
Raadpleeg de systeembeheerder of er geen conflicten zijn in de gekozen
IP nummers van het netwerk. Of gebruik DCHP om de nummers te omzeilen.

739
Deze foutmelding ontstaat als er wordt geprobeerd in te loggen op een
niet-Microsoft server. De standaard PPP protocol, die wordt gebruikt
in combinatie met andere servers, heeft een wachtwoord nodig dat in
‘gewone’ textvorm wordt weergegeven, maar Windows codeert dit uit zich
zelf.

740
Het TAPI apparaat dat geconfigureerd is voor Network and Dial-up
Connections kon niet initialiseren of is niet goed geïnstalleerd.
Herstart de computer, zodat alle configuratie van kracht is.

741
Het gevraagde data encryption is geselecteerd in het tabblad Security,
maar de connectie heeft geen encryption capaciteit. Leeg de map van
unencrypted connections of ga naar de systeem beheerder. Dit kan ook
gebeuren als het wachtwoord langer is dan 14 tekens..

742
Het gevraagde encryption level wat gevraagd wordt is niet aanwezig op
de server. Een van de computers gebruikt waarschijnlijk een 128-bit
encryption terwijl de andere computer een 40-bit of een 56-bit
encription gebruikt.

743
De remote access server heeft encryption nodig, maar in de verbinding
staat encryption uitgeschakeld.

751
Ongeldig terugbelnummer, Alleen de tekens (0 t/m 9, T, P, W, (, ), -,
@ en de spatie balk) zijn toegestaan in dit nummer. Voer een juist
nummer in en probeer opnieuw in te bellen.

752
Een syntax error is opgetreden terwijl er een script liep.

753
Deze verbinding wordt gebruikt door Routing and Remote Access. Gebruik
Routing and Remote Access service om de verbinding te verbreken. De
verbinding komt voor in de lijst of in de routing interface access
clients

754
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

755
Neem contact op met de systeembeheerder.

756
Wacht en probeer het later nog eens.

757
Er is een interne fout opgetreden. De computer opnieuw opstarten,
zodat de huidige configuratie van kracht is.

758
Deze foutmelding treedt op als de applicatie Internet connection
sharing uitgeschakeld is bij de eigenschappen. Sluit en heropen de
verbinding. De Internet connection in het tabblad sharing moet nu
geselecteerd zijn.

760
Een interne fout is opgetreden bij de routing. Neem contact op met de
systeem beheerder.

761
Een interne fout is opgetreden terwijl de Internet connection sharing
was ingesteld. Neem contact op met de systeembeheerder.

763
Sluit en heropen de eigenschappen van de inbelverbinding. De Enable
Internet connection sharing in het tabblad sharing zou geselecteerd
moeten zijn. Selecteer een LAN verbinding uit de lijst.

764
Instaleer een smart card reader.

765
Internet connection sharing configureerd de LAN connectie van het
thuisnetwerk met een statisch address. Er is dan een zelfde netwerk
met hetzelfde adres geconfigureerd. Verander deze voordat Internet
connection sharing wordt ingeschakeld.

765
Internet connection sharing configureerd de LAN connectie van het
thuisnetwerk met een statisch adres. Er is dan een zelfde netwerk met
hetzelfde adres geconfigureerd. Verander deze voordat Internet
connection sharing wordt ingeschakeld.

767
Verwijder de toegevoegde statische IP nummers of configureer de LAN
verbinding opnieuw voor DHCP.

768
Als encryption niet nodig is, schakel deze dan uit en probeer opnieuw.

769
Of een gespecificeerde eind adres is niet geldig, of de server is
buiten gebruik.

770
De server accepteert de computer waarschijnlijk niet, door een ID rule
of een andere hardwarematige instelling.

771
Wacht en probeer later nog eens.

772
Raadpleeg de systeembeheerder.

773
Voer het juiste nummer in en probeer nog eens.

774
Wacht en probeer later nog eens. Deze foutmelding kan er op duiden dat
dit een timing probleem is of een probleem met de server

775
De server blokkeert waarschijnlijk de verbinding vanwege een ID rule,
een programma dat alleen toegankelijk is op bepaalde tijden of een
andere instelling.


776
Raadpleeg uw systeembeheerder.

777
Raadpleeg uw systeembeheerder.

778
In het autorisatie proces, kan de server zichzelf zien als de
inbelcomputer en vise versa. Als dit gebeurt wordt de computer niet
herkend door de server.

779
Instaleer een smart card.


780
Een interne fout is opgetreden. Neem contact op met de
systeembeheerder. Het kan zijn dat de EAP opnieuw geconfigureerd moet
worden.

781
Er wordt gevraagd om een certificaat. Als men lid is van een Active
Directory domein, kijk dan bij aanvragen van het certificaat. Is men
geen lid, dan moet men een aanvraag indienen via het web.


 

Polie Systems © 2003


Algemene gebruiksvoorwaarden