Tips Home

Sambar Server Tips en Trucs !

 

Polie Systems WebServer: Als een intranet?Waarom een intranet?

Allereerst wat is een intranet? We hanteren hier de eenvoudige definitie, "een intranet is een intern op IP gebaseerd netwerk". Intern wil zeggen, binnen een bedrijf, vereniging, organisatie, huis of iets dergelijk, afgescheiden van de rest van de wereld. Gebaseerd op IP wil zeggen, dat we netwerken gebaseerd op andere protocollen (zoals SNA, netbeui, ipx etc), voorzover deze niet lopen over het IP protocol buiten beschouwing laten.

Een intranet is in feite hetzelfde als een internet, met het verschil dat een intranet binnen een bedrijf actief is.
Een intranet is een netwerk waarin de informatieverstrekking centraal staat, en waarin de techniek een ondergeschikte rol heeft. Met informatieverstrekking wordt bedoeld dat een intranet uitermate geschikt is verschillende informatiebronnen aan te bieden die eventueel aan elkaar gekoppeld zijn. Dit kan intern (lokale gebruikers) zijn waar bepaalde informatiebronnen (o.a. databases), die voorheen alleen op afdelingsniveau geraadpleegd konden worden, nu ook eenvoudigweg door iedereen die toegang heeft tot het netwerk kunnen worden geraadpleegd. In tegenstelling tot de bestaande informatietoepassingen, kan een intranet-toepassing namelijk eenvoudig aan het internet gekoppeld worden of via het internet geraadpleegd worden.
Maar zorg er dan wel voor dat het goed met een wachtwoord beveiligt is als u het ook via het internet laat draaien.

Wanneer kiest men voor een intranet?

De belangrijkste redenen om voor een intranet te kiezen zijn o.a.:

  • Bepaalde informatiebronnen die alleen op afdelingsniveau te raadplegen zijn, moeten vanuit het gehele netwerk benaderd kunnen worden.
  • Bepaalde informatiebronnen die alleen op afdeling en/of netwerk niveau te raadplegen zijn, moeten vanuit het internet (dus buiten het netwerk) benaderd kunnen worden.
  • Indien men steeds meer andere informatie dan tekst beschikbaar wil stellen via het netwerk, zoals foto's, tekeningen, geluidsfragmenten en videobeelden, zowel voor intern (intranet) als voor extern (internet) gebruik.
  • Men voor een technologie wil kiezen welke klaar is voor het toekomstig gebruik van netwerken zoals telewerken en VPN-verbindingen.

Wat zijn de belangrijkste voordelen?

De belangrijkste voordelen zijn o.a.:

  • De interface (browser) van een intranet is dezelfde als die van het internet, en daarmee een wereldstandaard;
  • De gebruiksvriendelijkheid is optimaal (men kan er mee werken zonder cursussen);
  • Een intranet kan alle soorten van informatie (geluid en beeld) herbergen en raadpleegbaar maken d.m.v. de standaard interface;
  • Een intranet is heel eenvoudig op alle niveaus te beheren (autorisatie-structuur is op paginaniveau op te zetten voor raadplegers, data-invoerders en databeheerders;
  • De meeste databases zijn toegankelijker binnen een intranet dan binnen de conventionele omgeving;
  • Een intranet is door de toegepaste web-technologie ook geschikt voor telewerken enz.
Polie Systems © 2002


Algemene gebruiksvoorwaarden