Tips Home

Sambar Server Tips en Trucs !

 
Streaming video, tegelijk met de Sambar 6.3 Webserver

De toename van Internetbandbreedte, de beschikbaarheid van publiek videomateriaal en de toegenomen mogelijkheden van digitale camera's maken het steeds interessanter om video (en audio) op Internet te gebruiken voor Milieu en Sociale doeleinden. Op http://www.video.polie.nl zijn daar inmiddels legio interessante Video's van te vinden. Die Video's gaan vrijwel allemaal over het Milieu.

Wat is streaming video?

Streaming video is een bijzondere vorm van digitale video op Internet. Wanneer een videobestand op een Internetsite wordt geplaatst is het normaalgesproken zo dat degene die het videobestand wil bekijken het bestand eerst moet downloaden en bewaren op de eigen computer, en pas als het hele bestand is gedownload de video kan afspelen.

Voor een klein videofragment is dat niet een probleem, maar bij grotere videofragmenten, waarbij de kijker slechts een deel van de video wil bekijken is dat wel vervelend. Streaming video lost dat probleem op. Een streaming videobestand wordt op een aparte videoserver geplaatst. Die server zorgt ervoor dat zodra een kijker het bestand wil afspelen, dat (vrijwel) direct kan. Het bestand hoeft niet eerst te worden gedownload. In het afspeelscherm verschijnt dan vaak eerst de mededeling dat er "gebufferd" wordt, maar met nieuwere technieken en snellere verbindingen is ook dat bufferen verleden tijd. Het voordeel van deze methode is dat de video direct gestart kan worden en niet eerst in zijn geheel gedownload hoeft te worden.

Een tweede voordeel is dat direct naar een bepaald gedeelte in de video kan worden gesprongen, zonder dat het voorafgaande deel van de video hoeft te worden. Zo is het mogelijk om in een link aan te geven dat een bepaald videofragment moet worden afgespeeld, te beginnen vanaf 0:13:40 en eindigend op 0:17:32. De kijker die op de link klikt ziet vervolgens alleen het aangegeven deel.


Zorg er wel voor dat u ook de nodige Codex download en installeert om alles vlot te laten spelen.

Voor de Mensen die er ook interesse voor hebben de Unreal Streaming Server is gratis te downloaden, en op deze manier van werken heeft het geen enkele invloed op de Sambar 6.3 Webserver daar die Stream Server op een aparte poort is ingesteld.

Veel kijk en test plezier,
Vg. Henk Polie