Tips Home

Sambar Server Tips en Trucs !

 

Email Headers Lezen

Alles over Email Headers

Inleiding

Dit document stelt zich tot doel om op begrijpelijke wijze de werking van email headers te beschrijven. In de eerste plaats is het gericht aan slachtoffers van ongewenste commerciële email ("spam"). We leggen uit hoe men deze berichten dient te begrijpen, en hoe men de oorsprong ervan kan achterhalen. Dit is niet altijd even evident, omdat spammers meestal een aantal technieken gebruiken om hun ware identiteit te verhullen. Hiernaast kan dit document ook nuttig zijn in het begrijpen van de algemene werking van email op het Internet.

In dit document wordt niet rechtstreeks beschreven hoe u zelf email headers kan manipuleren, maar sommige informatie kan hiertoe wel een aanzet zijn. De auteur is echter op geen enkele wijze verantwoordelijk hiervoor en is zelfs tegenstander om header-informatie van emails zonder goede reden te veranderen. Elk gebruik van dit document voor dergelijke doeleinden is tegengesteld aan de opzet van dit document.

De voorbeelden in dit document gebruiken verschillende fictieve domeinnamen met bijbehorende IP-adressen ("Internet Protocol"-adressen). De kans dat deze domeinnamen in de toekomst ook effectief zullen gebruikt worden is niet onbestaande. Hetzelfde geldt voor alle IP-adressen in de voorbeelden - deze zijn niet geïdentificeerd op het moment van schrijven, maar zullen vroeg of laat toegekend worden. Uiteraard heeft niets in dit document betrekking op de toekomstige gebruikers van de genoemde domeinnamen of IP-adressen.

Waar komt email vandaan

Dit gedeelte bestaat uit een korte analyse van de levenscyclus van een email. Deze achtergrondinformatie is belangrijk om te kunnen begrijpen welke informatie email-headers nu eigenlijk bevatten.

Op het eerste zicht lijkt het erop dat een email van de verzender direct bij de ontvanger terechtkomt zonder omwegen. Dit is onder normale omstandigheden echter nooit het geval. Elke normale email passeert tenminste 4 computers tijdens zijn levenscyclus.

De meeste organisaties beschikken over een aparte machine om email te behandelen, een zogenaamde mailserver, en dit is normaal gesproken niet dezelfde machine als degene die de ontvangers gebruiken om hun emails te lezen. De uiteindelijke ontvangers zijn surfers die via hun provider (ISP) een verbinding maken met het Internet. De "client" computer is de eigenlijke computer van de surfer en de "server" is dan één van de machines aan de kant van de provider. Als een surfer een email verzendt, stelt hij eerst de email samen op zijn eigen machine en verzendt deze vervolgens naar de mailserver van de provider. Op dit moment geeft de computer van de gebruiker de email uit handen en heeft er verder geen controle meer over. De mailserver van de provider dient de email echter nog af te leveren. Hiervoor gaat deze op zoek naar de mailserver van de ontvanger, communiceert hiermee en levert de email af. De email blijft dan op de mailserver van de ontvanger staan totdat de ontvanger zijn mailbox opent om de email binnen te halen op zijn eigen computer. Door het binnenhalen wordt de email meestal verwijderd op de mailserver van de ontvanger.

Neem bijvoorbeeld 2 fictieve gebruikers, <rth@bieberdorf.edu> en <tmh@immense-isp.com>. tmh is een gebruiker van N.V. Immense ISP, en gebruikt een emailprogramma genaamd Loris Mail (fictieve benaming). Gebruiker rth behoort tot een faculteit van het Bieberdorf Instituut, met een computer op zijn bureau die in netwerk staat met de andere computers van het instituut.

Als rth een email naar tmh wil sturen, typt hij de boodschap op zijn computer (die bijvoorbeeld de naam alpha.bieberdorf.edu heeft), de tekst wordt dan verzonden naar zijn mailserver, mail.bieberdorf.edu. Dit is het laatste wat rth van deze email afweet, vanaf dit moment wordt de mail verder afgehandeld door machines waarover rth geen controle heeft. De mailserver mail.bieberdorf.edu ziet vervolgens dat er een email binnenkwam gericht aan iemand van immense-isp.com. De mailserver mail.bieberdorf.edu contacteert aldus de mailserver bij N.V. Immense ISP (mailhost.immense-isp.com) en levert de email af. Vanaf dit moment wordt de email bewaard op mailhost.immense-isp.com tot het moment waarop gebruiker tmh inlogt om zijn mail te lezen; op dat ogenblik levert de mailserver alle wachtende emails af, in ons voorbeeld dus ook de boodschap van rth.

.

Tijdens dit proces worden er 3 headers aan de email toegevoegd: eentje op het moment van intypen door het emailprogramma van rth, eentje op het moment waarop de email overgedragen wordt naar mail.bieberdorf.edu, en eentje bij de transfer van Bieberdorf naar Immense ISP (normaal gesproken voegt de verbinding die de email ontvangt geen eigen headers toe). Laten we nu de evolutie van deze headers in detail bekijken.

Wanneer rth de email verstuurt en aflevert bij mail.bieberdorf.edu:

From: rth@bieberdorf.edu (R.T. Hood)
To: tmh@immense-isp.com
Date: Tue, Mar 18 1997 14:36:14 PST
X-Mailer: Loris v2.32
Subject: Lunch vanmiddag ?

Wanneer mail.bieberdorf.edu de email transfereert naar mailhost.immense-isp.com:

Received: from alpha.bieberdorf.edu (alpha.bieberdorf.edu [124.211.3.11]) by mail.bieberdorf.edu (8.8.5) id 004A21; Tue, Mar 18 1997 14:36:17 -0800 (PST)
From: rth@bieberdorf.edu (R.T. Hood)
To: tmh@immense-isp.com
Date: Tue, Mar 18 1997 14:36:14 PST
Message-Id: <rth031897143614-00000298@mail.bieberdorf.edu>
X-Mailer: Loris v2.32
Subject: Lunch vanmiddag?

Wanneer mailhost.immense-isp.com de email verwerkt heeft en bewaart voor tmh voor wanneer tmh zijn nieuwe emails opvraagt:

Received: from mail.bieberdorf.edu (mail.bieberdorf.edu [124.211.3.78]) by mailhost.immense-isp.com (8.8.5/8.7.2) with ESMTP id LAA20869 for <tmh@immense-isp.com>; Tue, 18 Mar 1997 14:39:24 -0800 (PST)
Received: from alpha.bieberdorf.edu (alpha.bieberdorf.edu [124.211.3.11]) by mail.bieberdorf.edu (8.8.5) id 004A21; Tue, Mar 18 1997 14:36:17 -0800 (PST)
From: rth@bieberdorf.edu (R.T. Hood)
To: tmh@immense-isp.com
Date: Tue, Mar 18 1997 14:36:14 PST
Message-Id: <rth031897143614-00000298@mail.bieberdorf.edu>
X-Mailer: Loris v2.32
Subject: Lunch vanmiddag?

Deze laatste reeks headers zijn degene die bij tmh toekomen wanneer hij zijn nieuwe mails binnenhaalt. Hieronder wordt regel per regel overlopen wat elke header precies betekent.

Received: from mail.bieberdorf.edu

Deze email werd ontvangen door een machine die zichzelf mail.bieberdorf.edu noemt...

(mail.bieberdorf.edu [124.211.3.78])

...maar die eigenlijk mail.bieberdorf.edu heet (dus, dit betekent dat deze machine zichzelf correct had geïdentificeerd) en het IP-adres 124.211.3.78 heeft.

by mailhost.immense-isp.com (8.8.5/8.7.2)

De machine die de email toekreeg, was mailhost.immense-isp.com; en gebruikt een email programma genaamd sendmail, versie 8.8.5/8.7.2 (het speelt niet echt een rol wat deze versienummers betekenen behalve als u geïnteresseerd bent in dit emailprogramma in kwestie).

with ESMTP id LAA20869

De machine die de email toekreeg, heeft aan deze email het ID-nummer LAA20869 toegekend. Dit wordt enkel intern gebruikt door die machine, en is iets wat de systeembeheerder moet weten als hij de email wenst op te zoeken in de logboekbestanden, maar heeft verder geen betekenis voor anderen.

for <tmh@immense-isp.com>;

De email is gericht aan tmh@immense-isp.com. Merk op dat deze header niets te maken heeft met de To: header (zie verder).

Tue, 18 Mar 1997 14:39:24 -0800 (PST)

De verwerking van de email gebeurde op dinsdag 18 maart 1997 om 14:39:24 's namiddags in de tijdzone "Pacific Standard Time" (8 uur achter op de standaard Greenwich tijd, vandaar de vermelding "-0800").

Received: from alpha.bieberdorf.edu (alpha.bieberdorf.edu [124.211.3.11]) by mail.bieberdorf.edu (8.8.5) id 004A21; Tue, Mar 18 1997 14:36:17 -0800 (PST)

Deze regel heeft betrekking op de overdracht van de email van alpha.bieberdorf.edu (rth's computer) naar mail.bieberdorf.edu; deze overdracht vond plaats om 14:36:17 "Pacific Standard Time". De machine die de boodschap verzond, noemde zichzelf alpha.bieberdorf.edu, de echte naam ervan was (ook) alpha.bieberdorf.edu, en het IP-adres van deze machine was 124.211.3.11. De mailserver van Bieberdorf gebruikt sendmail versie 8.8.5, en heeft ID-nummer 004A21 aan deze email toegekend voor zijn interne verwerking.

From: rth@bieberdorf.edu (R.T. Hood)

De email werd verzonden door rth@bieberdorf.edu, die ook zijn echte naam opgeeft als R.T. Hood.

To: tmh@immense-isp.com

De email is gericht aan tmh@immense-isp.com.

Date: Tue, Mar 18 1997 14:36:14 PST

De email werd verzonden om 14:36:14 in de tijdzone "Pacific Standard Time" op dinsdag 18 maart 1997.

Message-Id: <rth031897143614-00000298@mail.bieberdorf.edu>

De email werd voorzien van dit nummer door mail.bieberdorf.edu om het te kunnen identificeren. Dit ID-nummer is iets anders dan de SMTP en ESMTP ID-nummers in de Received:-headers, omdat het zal verbonden blijven aan de email gedurende heel zijn levenscyclus. De andere ID-nummers zijn enkel van toepassing op specifieke mail transacties op specifieke machines, zodanig dat het ID-nummer van de ene machine geen betekenis heeft op een andere machine. Soms bevat de Message-ID ook het email-adres van de verzender (zoals in ons voorbeeld), maar soms heeft het ook geen enkele op zichzelf staande betekenis.

X-Mailer: Loris v2.32

De email werd verzonden door middel van een programma genaamd Loris, versie 2.32.

Subject: Lunch vanmiddag ?

Het onderwerp van de email zoals de verzender het ingaf.

Email Protocollen

Dit gedeelte is wat technischer dan de andere, en behandelt de manier waarop een email van punt A tot punt B geraakt. Het is niet noodzakelijk dat u elk woord begrijpt. Maar als u vertrouwd bent met deze materie, zal u vreemde of ongewone email-constructies gemakkelijker begrijpen. Spammers gebruiken dikwijls met opzet vreemde/ongewone constructies, gedeeltelijk om verwarring te zaaien. Het begrijpen van dergelijke constructies is erg nuttig om te achterhalen wat er precies aan de hand is.

Om over een netwerk te communiceren, gebruiken computers dikwijls toegangspunten genaamd poorten; dit kan men vergelijken met een frequentie waarop een computer "luistert" naar communicatie die afkomstig is van het netwerk. Om naar vele boodschappen tegelijkertijd te kunnen luisteren, heeft een computer verschillende poorten (frequenties) nodig, dit om de boodschappen duidelijk van elkaar te kunnen onderscheiden. Om deze reden worden poorten meestal genummerd. Bij systemen die zijn verbonden met het Internet (of systemen die dezelfde protocollen voor email gebruiken), is poort nummer 25 de meest belangrijke voor ons, omdat dit de poort is die gebruikt wordt om email te verzenden en ontvangen.

Normaal Verloop

Laten we even terugkeren naar het voorbeeld uit het vorige gedeelte, en meer specifiek naar het punt waar mail.bieberdorf.edu communiceert met mailhost.immense-isp.com. Op dat moment wordt door mail.bieberdorf.edu een verbinding op poort 25 geopend met mailhost.immense-isp.com, en doorheen die verbinding wordt de email verzonden, te samen met enkele administratieve gegevens. De commando's die mail.bieberdorf.edu hiervoor gebruikt en de antwoorden van mailhost.immense-isp.com zijn min of meer leesbaar voor mensen. Dit zijn commando's in een elementaire opdrachttaal genaamd SMTP, dit is de afkorting van Simple Mail Transfer Protocol. Iemand die de communicatie tussen beide machines zou volgen, ziet het volgende gebeuren (de commando's van mail.bieberdorf.edu staan in vetjes):

220 mailhost.immense-isp.com ESMTP Sendmail 8.8.5/1.4/8.7.2/1.13; Tue, Mar 18 1997 14:38:58 -0800 (PST)
HELO mail.bieberdorf.edu
250 mailhost.immense-isp.com Hello mail.bieberdorf.edu [124.211.3.78], pleased to meet you
MAIL FROM: rth@bieberdorf.edu
250 rth@bieberdorf.edu... Sender ok
RCPT TO: tmh@immense-isp.com
250 tmh@immense-isp.com... Recipient ok
DATA
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
Received: from alpha.bieberdorf.edu (alpha.bieberdorf.edu [124.211.3.11]) by mail.bieberdorf.edu (8.8.5) id 004A21; Tue, Mar 18 1997 14:36:17 -0800 (PST)
From: rth@bieberdorf.edu (R.T. Hood)
To: tmh@immense-isp.com
Date: Tue, Mar 18 1997 14:36:14 PST
Message-Id: <rth031897143614-00000298@mail.bieberdorf.edu>
X-Mailer: Loris v2.32
Subject: Lunch vanmiddag ?

Tijd om samen te lunchen ?

--rth
.
250 LAA20869 Message accepted for delivery
QUIT
221 mailhost.immense-isp.com closing connection

Deze communicatie gebruikt 5 commando's die de kern uitmaken van SMTP, namelijk HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, en QUIT. Er zijn ook enkele andere minder gebruikte commando's maar die zijn van minder belang voor de eigenlijke overdracht van emails.

HELO identificeert de machine van de verzender. De regel "HELO mail.bieberdorf.edu" kan gelezen worden als "Hallo, ik ben mail.bieberdorf.edu". De machine van de verzender kan echter beweren wat hij wil, in principe kan deze hier ook zeggen "Hallo, ik ben frobozz.xyzzy.gov" (HELO frobozz.xyzzy.gov) of zelfs "Hallo, ik ben een verkeerd geconfigureerde computer" (HELO verkeerd geconfigureerde computer). In de meeste gevallen heeft de machine van de ontvanger echter een aantal middelen ter beschikking om de echte identiteit van de machine van de verzender te achterhalen.

MAIL FROM zet de eigenlijke verwerking van email in gang; het betekent "Ik heb email af te leveren" met opgave van de benodigde specificaties. Het opgegeven email-adres bevindt zich in de zogenaamde "envelope From" (zie verder), maar is niet noodzakelijk hetzelfde email-adres als datgene van de verzender! Dit beveiligingslek is onvermijdelijk, want tenslotte kan de machine van de ontvanger niets weten over de gebruikers op de machine van de verzender. In sommige gevallen is dit beveiligingslek zelfs een zeer nuttige eigenschap.

RCPT TO is een dubbel van MAIL FROM; het duidt het email-adres aan waarvoor de boodschap bestemd is. Eén enkele email kan verzonden worden aan meerdere ontvangers door meerdere RCPT TO commando's te gebruiken (zie het gedeelte over mail relaying; dit zal ook behandelen hoe dit kan misbruikt worden op onveilige systemen). Het opgegeven email-adres komt terecht in "envelope To" (zie verder) en bepaalt naar wie de email zal gestuurd worden, het speelt geen rol wat de To: regel in de email beweert.

DATA start de eigenlijke transmissie van de email. Alles wat na DATA komt, wordt beschouwd als een deel van de boodschap. Er zijn geen beperkingen op de vorm van deze boodschap. Regels in het begin van de boodschap (vóór de eerste blanco regel) die met een enkel woord en puntkomma beginnen, worden door de meeste emailprogramma's beschouwd als headers. Een regel die enkel bestaat uit een punt, beëindigt de boodschap.

QUIT beëindigt de verbinding.

SMTP wordt volledig gedefinieerd in RFC 821. Er zijn vele kopijen van de RFC's beschikbaar op het Internet, en het loont zeker de moeite om RFC 821 te bestuderen omdat het de ingewikkelde processen van emailverwerking gedetailleerd beschrijft.

Ongewone constructies

De constructie hierboven werd enigszins vereenvoudigd voorgesteld. De voornaamste veronderstelling was daar dat de mailservers van beide organisaties vrije toegang hebben tot elkaar. Dit was bijna altijd het geval in de eerste dagen van het Internet, en het is ook vandaag soms nog zo in sommige configuraties. Na verloop van tijd werd het aspect beveiliging echter meer en meer belangrijk, en doordat organisaties en netwerken alsmaar groter werden (soms met vele afzonderlijke mailservers) worden dergelijke configuraties steeds zeldzamer.

Firewalls

De meeste organisaties met computers op het Internet worden beschermd door één of andere vorm van firewall. Een firewall is een computer die optreedt als "toegangswachter" tussen de computers van een organisatie en het Internet, zodanig dat bijvoorbeeld crackers niet gemakkelijk toegang krijgen tot het bedrijfsnetwerk van IBM om vertrouwelijke informatie te bekijken. Vanuit het standpunt van een computer die mail wil afleveren aan een machine achter een firewall, betekent dit dat er eerst gecommuniceerd moet worden met de firewall.

Dit stelt echter geen problemen, er komt enkel een extra "hop" in de levenscyclus van de email. De firewall treedt enkel op als een machine waarlangs de email passeert zonder meer.

Stel dat immense-isp.com een firewall zou gebruiken, dan zouden de headers van ons voorbeeld er als volgt kunnen uitzien. Let vooral op de eerste regel (ik veronderstel hieronder dat de firewall de naam "firewall.immense-isp.com" heeft - maar eigenlijk is het niet zo'n goed idee om een machine een naam als "firewall" te geven omdat het dan duidelijk is voor iedereen dat deze machine als dusdanig optreedt, dit is belangrijke informatie voor crackers; meestal hebben firewalls daarom gangbare "onschuldige" namen).

Received: from firewall.immense-isp.com (firewall.immense-isp.com [121.214.13.129]) by mailhost.immense-isp.com (8.8.5/8.7.2) with ESMTP id LAA20869 for <tmh@immense-isp.com>; Tue, 18 Mar 1997 14:40:11 -0800 (PST)
Received: from mail.bieberdorf.edu (mail.bieberdorf.edu [124.211.3.78]) by firewall.immense-isp.com (8.8.3/8.7.1) with ESMTP id LAA20869 for<tmh@immense-isp.com>; Tue, 18 Mar 1997 14:39:24 -0800 (PST)
Received: from alpha.bieberdorf.edu (alpha.bieberdorf.edu [124.211.3.11]) by mail.bieberdorf.edu (8.8.5) id 004A21; Tue, Mar 18 1997 14:36:17 -0800 (PST)
From: rth@bieberdorf.edu (R.T. Hood)
To: tmh@immense-isp.com
Date: Tue, Mar 18 1997 14:36:14 PST
Message-Id: <rth031897143614-00000298@mail.bieberdorf.edu>
X-Mailer: Loris v2.32
Subject: Lunch vanmiddag ?

Als alle uitgaande mail van bieberdorf.edu ook langs een eigen firewall zou geleid worden, zou er nog een bijkomende (gelijkaardige) Received:-regel verschijnen. Er kunnen ook machines betrokken zijn die strikt genomen geen firewalls zijn, maar eenvoudige passagepunten voor het regelen van de trafiek. Zo zou immense-isp.com bijvoorbeeld machines kunnen plaatsen in verschillende serverparken met meerdere gescheiden mailservers en één centrale machine (vb. met naam mailgate.immense-isp.com) die beslist naar welke mailservers inkomende emails moeten bezorgd worden. Volgende headers zijn bijvoorbeeld best mogelijk:

Received: from mailgate.immense-isp.com (mailgate.immense-isp.com [121.214.11.102]) by mailhost3.immense-isp.com (8.8.5/8.7.2) with ESMTP id LAA30141 for <tmh@immense-isp.com>; Tue, 18 Mar 1997 14:41:08 -0800 (PST)
Received: from firewall.immense-isp.com (firewall.immense-isp.com [121.214.13.129]) by mailgate.immense-isp.com (8.8.5/8.7.2) with ESMTP id LAA20869 for <tmh@immense-isp.com>; Tue, 18 Mar 1997 14:40:11 -0800 (PST)
Received: from firewall.bieberdorf.edu (firewall.bieberdorf.edu [124.211.4.13]) by firewall.immense-isp.com (8.8.3/8.7.1) with ESMTP id LAA28874 for <tmh@immense-isp.com>; Tue, 18 Mar 1997 14:39:34 -0800 (PST)
Received: from mail.bieberdorf.edu (mail.bieberdorf.edu [124.211.3.78]) by firewall.bieberdorf.edu (8.8.5) with ESMTP id LAA61271; Tue, 18 Mar 1997 14:39:08 -0800 (PST)
Received: from alpha.bieberdorf.edu (alpha.bieberdorf.edu [124.211.3.11]) by mail.bieberdorf.edu (8.8.5) id 004A21; Tue, Mar 18 1997 14:36:17 -0800 (PST)
From: rth@bieberdorf.edu (R.T. Hood)
To: tmh@immense-isp.com
Date: Tue, Mar 18 1997 14:36:14 PST
Message-Id: <rth031897143614-00000298@mail.bieberdorf.edu>
X-Mailer: Loris v2.32
Subject: Lunch vanmiddag ?

De historiek van deze email kan gereconstrueerd worden door de Received:-headers uit te lezen van beneden naar boven. Deze email kwam aldus van alpha.bieberdorf.edu naar mail.bieberdorf.edu, vervolgens naar firewall.bieberdorf.edu, dan naar firewall.immense-isp.com, dan naar mailgate.immense-isp.com en tenslotte naar mailhost3.immense-isp.com. Op mailhost3.immense-isp.com blijft de email aldus bewaard tot de gebruiker de email binnenhaalt naar zijn computer.

Relaying

Dit zouden mogelijke headers kunnen zijn voor een email die een totaal verschillende levenscyclus heeft dan alle voorgaande voorbeelden:

Received: from unwilling.intermediary.com (unwilling.intermediary.com [98.134.11.32]) by mail.bieberdorf.edu (8.8.5) id 004B32 for <rth@bieberdorf.edu>; Wed, Jul 30 1997 16:39:50 -0800 (PST)
Received: from turmeric.com ([104.128.23.115]) by unwilling.intermediary.com (8.6.5/8.5.8) with SMTP id LAA12741; Wed, Jul 30 1997 19:36:28 -0500 (EST)
From: Anonymous Spammer <junkmail@turmeric.com>
To: (recipient list suppressed)
Message-Id: <w45qxz23-34ls5@unwilling.intermediary.com>
X-Mailer: Massive Annoyance
Subject: WANT TO MAKE ALOT OF MONEY???

Er zijn heel wat factoren die erop wijzen dat dit voorbeeld spam is, maar laten we even focussen op de Received:-regels. Deze email kwam oorspronkelijk van turmeric.com, ging vervolgens naar unwilling.intermediary.com, en van daar naar de uiteindelijke bestemming mail.bieberdorf.edu. Hoe is het mogelijk dat unwilling.intermediary.com betrokken is in de levenscyclus, ondanks het feit dat deze machine niets te maken heeft met verzender noch ontvanger ?

Om het antwoord te begrijpen, is het noodzakelijk om de elementaire werking van SMTP onder de loep te nemen. In essentie heeft turmeric.com hier gewoon een verbinding gemaakt op de SMTP-poort van unwilling.intermediary.com met de opdracht "stuur dit bericht naar rth@bieberdorf.edu". Deze opdracht werd waarschijnlijk uitgevoerd op de meest directe manier die denkbaar is, namelijk door middel van een RCPT TO: rth@bieberdorf.edu commando. Op dat moment heeft unwilling.intermediary.com de volledige verwerking van de email overgenomen, omdat het de opdracht gekregen heeft om de boodschap te bezorgen aan een gebruiker van een andere domeinnaam (bieberdorf.edu). De machine unwilling.intermediary.com ging aldus op zoek naar de mailserver voor bieberdorf.edu en passeerde de email op de normale wijze. Dit proces heeft de naam mail relaying.

In historisch opzicht waren er goede redenen om dergelijke relaying toe te laten. Op het grootste deel van het Internet werd eind jaren 1980 nooit mail verstuurd door machines rechtstreeks met elkaar te laten communiceren. In de plaats daarvan werd een route uitgestippeld die elke boodschap moest afleggen, en de boodschap werd aldus stap per stap verzonden langsheen deze route. Dit was een erg omslachtige manier van werken, vooral omdat de verzender de route vaak manueel moest afleggen! Vergelijk het met het posten van een brief van San Francisco naar New York, die als volgt zou moeten geadresseerd worden:

San Francisco, Sacramento, Reno, Salt Lake City, Rock Springs, Laramie, North Platte, Lincoln, Omaha, Des Moines, Cedar Rapids, Dubuque, Rockford, Chicago, Gary, Elkhart, Fort Wayne, Toledo, Cleveland, Erie, Elmira, Williamsport, Newark, New York City, Greenwich Village, #12 Desolation Row, Apt. #35, R.A. Zimmermann

Het is duidelijk dat dit wel een nuttige werkwijze zou zijn voor het personeel van de post. Het postkantoor in Gary moet dan enkel weten hoe het de kantoren in Chicago en Elkhart moet contacteren, voor de rest moet dit kantoor niets doen (het is ook duidelijk dat dergelijke adressering niet efficient zou zijn voor de briefschrijver, net daarom wordt email ook niet langer afgehandeld op deze manier). Dit voorbeeld is precies hetzelfde hoedat email oorspronkelijk werd verzonden; het was aldus belangrijk dat de ene machine de andere een instructie kon geven in de vorm van "ik heb een email voor rth@bieberdorf.edu, deze dient verzonden te worden vanuit uw locatie naar turmeric.com, dan naar galangal.org, dan naar asafoetida.com, en tenslotte naar bieberdorf.edu". Vandaar dus relaying.

Tegenwoordig wordt relaying vooral gebruikt door spammers om de oorsprong van hun boodschap te maskeren, en voor het afleiden van spam-klachten naar de (onschuldige) machine die de relaying voorziet in plaats van naar de eigenlijke oorspronkelijke machine. Een bijkomend voordeel voor de spammer is dat zijn machine niet belast wordt met het verwerken van adressen en het contacteren van ontvangers die zijn doorgegeven vanuit de machine van de spammer. Om die reden wordt relaying (in het bijzonder wanneer dit op grote schaal gebeurt) beschouwd als diefstal van de systeembronnen van een andere machine. Het essentiële punt bestaat erin dat de inhoud van de boodschap wordt voorzien op het punt van verzending (in ons voorbeeld dus bij turmeric.com), maar dat de machine unwilling.intermediary.com wordt gebruikt als een "tussen"-machine die enkel de verzending voor zijn rekening neemt. Er is vanuit unwilling.intermediary.com geen enkele controle over de verzender, net hetzelfde zoals het postkantoor in Gary geen controle heeft over de briefschrijver in San Francisco. Nochtans heeft het postkantoor in Gary wél de mogelijkheid om de eigen relaying uit te schakelen!

Een bijkomende opmerking in de headers hierboven is dat de Message-Id:-regel wel werd ingevuld, maar niet door de oorspronkelijke machine (turmeric.com). Het is unwilling.intermediary.com die de Message-Id:-regel voorzag, dit duidt gewoon aan dat de oorspronkelijke machine (turmeric.com) zelf geen eigen Message-Id had opgegeven.

Envelope Headers

In het gedeelte over SMTP hierboven werd reeds kort het onderscheid aangehaald tussen "message" en "envelope" headers. Dit onderscheid en een aantal gevolgen ervan worden hieronder verder beschreven.

In het algemeen kan men stellen dat de "envelope" headers worden gegenereerd door de machine die een boodschap ontvangt, en niet door de machine die ze verzendt. Volgens deze stelregel zijn Received:-headers eigenlijk "envelope" headers. Maar meestal hebben "envelope" headers enkel betrekking op de "envelope From" en "envelope To" aanduidingen in de email.

De "envelope From" header wordt afgeleid van de informatie uit een MAIL FROM commando. Als een machine bijvoorbeeld de opdracht MAIL FROM: ginger@turmeric.com geeft, dan zal de machine die de opdracht ontvangt een "envelope From" header aanmaken die er als volgt uitziet:

From ginger@turmeric.com

Merk op dat er hier geen dubbelpunt gebruikt wordt, er wordt "From" toegevoegd, niet "From:". Meestal hebben "envelope" headers geen dubbelpunt op het einde; dit is echter geen universele stelregel maar is meestal wel gebruikelijk.

Op dezelfde wijze wordt "envelope To" afgeleid van een RCPT TO commando. Als de verzender de opdracht RCPT TO: tmh@bieberdorf.edu geeft, dan krijgt de "envelope To" header de waarde tmh@bieberdorf.edu. Er is ook dikwijls geen header aanwezig die deze informatie bevat, soms is deze al aanwezig in de Received:-headers.

Een belangrijk gevolg van de "envelope" informatie is dat de From:- en To:-headers geen enkele betekenis hebben. De inhoud van de From:-header wordt voorzien door de verzender en is bijgevolg ook de inhoud van de To: header. Email routes worden echter enkel aangestuurd door "envelope To" en nooit door de To:-header.

Het voorbeeld hieronder illustreert een SMTP transactie volgens dit principe:

HELO galangal.org
250 mail.bieberdorf.edu Hello turmeric.com [104.128.23.115], pleased to meet you
MAIL FROM: forged-address@galangal.org
250 forged-address@galangal.org... Sender ok
RCPT TO: tmh@bieberdorf.edu
250 tmh@bieberdorf.edu... Recipient OK
DATA
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
From: another-forged-address@lemongrass.org
To: (your address suppressed for stealth mailing and annoyance)
.
250 OAA08757 Message accepted for delivery

Dit zijn de betreffende headers:

From forged-address@galangal.org
Received: from galangal.org ([104.128.23.115]) by mail.bieberdorf.edu (8.8.5) for <tmh@bieberdorf.edu>...
From: another-forged-address@lemongrass.org
To: (your address suppressed for stealth mailing and annoyance)

Merk op dat From, From:, en To: alle worden opgegeven door de verzender, en deze hoeven niet noodzakelijk overeen te stemmen met de waarheid! Dit voorbeeld toont aan waarom men nooit kan afgaan op From, From:, en To: om de oorsprong van een email te achterhalen; deze headers zijn immers zeer gemakkelijk te vervalsen.

Het belang van de Received:-headers

We hebben in de voorgaande voorbeelden gezien dat de Received:-headers gedetailleerde informatie bevatten over de historiek van een boodschap, en ons aldus in staat kunnen stellen om sommige conclusies te trekken over de oorsprong ervan, zelfs al werden er andere headers vervalst. In dit gedeelte verkennen we een aantal details die te maken hebben met deze belangrijke headers, en in het bijzonder hoe we kunnen afrekenen met een aantal bekende vervalsingstechnieken.

Het eerste waardevolle element uit de Received:-headers bevindt zich op de plaats waar de ontvanger de gegevens van de verzender bewaart. We zagen reeds eerder dat de verzender kan liegen over zijn ware identiteit door valse informatie op te geven in zijn HELO-commando aan de ontvanger. Moderne mailprogramma's kunnen dergelijke foute informatie echter detecteren en corrigeren.

Als de machine turmeric.com (IP 104.128.23.115) bijvoorbeeld een boodschap verzendt naar mail.bieberdorf.edu, maar daarbij beweert HELO galangal.org te zijn, dan zou de Received:-regel er als volgt uitzien:

Received: from galangal.org ([104.128.23.115]) by mail.bieberdorf.edu (8.8.5)...

(De rest van deze regel is weggelaten voor de duidelijkheid). Alhoewel bieberdorf.edu niet expliciet vermeldt dat galangal.org niet de echte verzender is, bewaart deze toch het correcte IP-adres van de eigenlijke verzender. Als de persoon die de email uiteindelijk leest denkt dat galangal.org niet de originele verzender was, dan kan hij altijd het IP-adres 104.128.23.115 opzoeken, bijvoorbeeld met een programma zoals nslookup op UNIX. Op deze wijze kan hij dan achterhalen dat het IP-adres 104.128.23.115 eigenlijk toebehoort aan turmeric.com en niet aan galangal.org. Met andere woorden, het bewaren van het IP-adres van de originele verzender bevat genoeg informatie om een mogelijk verdachte oorsprong van een email te kunnen bevestigen.

Veel moderne emailprogramma's automatiseren dit proces door de naam op te zoeken van de machine die de verzending doet. (Dit opzoekingsproces noemt omgekeerde DNS (afkorting van Domain Name Service), "omgekeerd" omdat het normale proces van het vertalen van een naam naar IP-adres wordt omgekeerd). Stel dat mail.bieberdorf.edu dergelijke omgekeerde DNS zou gebruiken, dan zou de Received:-regel er ongeveer als volgt uitzien:

Received: from galangal.org (turmeric.com [104.128.23.115]) by mail.bieberdorf.edu...

In dit geval is het overduidelijk dat deze informatie vervalst is. Deze regel beweert namelijk "turmeric.com heeft IP-adres 104.128.23.115 en identificeerde zichzelf met de naam galangal.org". Dergelijke informatie is uiteraard zeer nuttig om spam te identificeren en de oorsprong ervan te achterhalen. Net om deze reden proberen spammers machines te vermijden die deze omgekeerde DNS informatie rapporteren. Soms kunnen spammers zelfs machines vinden die zelfs geen IP-logs vermelden zoals beschreven in de vorige paragraaf. Gelukkig zijn er tegenwoordig bijna geen dergelijke machines meer op het Internet.

Een andere techniek die gebruikt wordt door spammers, is het toevoegen van onbestaande Received: -headers vooraleer de spam uit te zenden. Dit betekent dat een email verzonden vanaf turmeric.com bijvoorbeeld de volgende headers zou kunnen hebben:

Received: from galangal.org ([104.128.23.115]) by mail.bieberdorf.edu (8.8.5)...
Received: from niemand by fictieve website (8.8.3/8.7.2)...
Received: Geen informatie hier!

Natuurlijk zijn de twee laatste lijnen zonder betekenis; ze werden toegevoegd aan de email door de spammer.

Omdat de verzender geen controle meer heeft over zijn boodschap vanaf dat het turmeric.com verlaten heeft, en omdat de Received:-headers altijd bovenaan worden toegevoegd, zullen de vervalste Received:-headers altijd onderaan verschijnen. Als iemand de historiek van een boodschap wil nagaan, kan hij dus zonder probleem alles ná de eerste valse Received:-header negeren. Zelfs al zouden deze headers er op het eerste zicht normaal uitzien, is het 100% zeker dat dit vervalsingen zijn.

Soms zal een spammer geen duidelijke aanwijzingen geven welke headers echt en vals zijn; volgende headers zouden bijvoorbeeld kunnen voorkomen:

Received: from galangal.org ([104.128.23.115]) by mail.bieberdorf.edu (8.8.5)...
Received: from lemongrass.org by galangal.org (8.7.3/8.5.1)...
Received: from graprao.com by lemongrass.org (8.6.4)...

De enige"verdachte regel lijkt hier het onjuiste IP-adres van galangal.org. Deze constructie zou nog moeilijker te begrijpen zijn indien de spammer ook foute IP-adressen zou hebben opgegeven voor lemongrass.org en graprao.com, maar desondanks zou toch steeds te achterhalen zijn dat de email vervalst werd op de computer met IP-adres 104.128.23.115 (dus, turmeric.com), omdat dit de eerste vervalsing is. Nochtans zijn de meeste headervervalsingen minder complex, en meestal zijn extra Received:-regels duidelijk te onderscheiden van de rest.

Lijst met gebruikelijke headers

 • Apparently-To: Boodschappen met meerdere ontvangers hebben soms een lange lijst headers in de vorm "Apparently-To: rth@bieberdorf.edu" (één regel per ontvanger). Deze headers komen normaal gezien niet voor in emails; meestal is dit een teken van een mailing lijst. Moderne mailing lijsten beschikken over software die gesofisticeerd genoeg is om een grote berg headers aan te maken.
 • Bcc: (betekent "Blind Carbon Copy") Als u deze header tegenkomt in inkomende mail, is er iets verdacht aan de hand. Bcc wordt gebruikt als Cc (zie hieronder), maar Bcc verschijnt nooit in headers. Het principe van Bcc is dat er kopijen van emails kunnen verzonden worden, maar waarvan de ontvangers zelf niet kunnen achterhalen wie de email voor de rest nog gekregen heeft. Bcc is populair bij spammers, omdat vele onervaren surfers zo denken dat de email blijkbaar niet voor hen bestemd was.
 • Cc: (betekent "Carbon Copy", in analogie met karbonpapier) Deze header is een soort uitbreiding op de To:- header; en duidt op bijkomende ontvangers. Het verschil tussen "To:" en "Cc:" is eigenlijk connotatief; sommige emailprogramma's kunnen deze headers verschillend behandelen wanneer er op de email geantwoord wordt door de gebruiker.
 • Comments: Dit is een header in vrije vorm en is ook geen standaard. Meestal wordt deze header gebruikt voor aanduidingen als "Comments: Authenticated sender is <rth@bieberdorf.edu>". Deze header wordt ook gebruikt door sommige mailers (bijvoorbeeld het freeware programma Pegasus) om de verzender te identificeren, maar ook spammers gebruiken dit om manueel valse informatie toe te voegen. Gebruik deze header met omzichtigheid.
 • Content-Transfer-Encoding: Deze header behandelt MIME, de standaard voor het toevoegen van niet-tekstuele inhoud in emails. Voor de rest heeft deze header niets te maken met het bezorgen van email, maar het bepaalt op welke manier emailprogramma's de inhoud interpreteren (als het emailprogramma MIME ondersteunt, dit is bijna altijd het geval).
 • Content-Type: Dit is een andere MIME-header, deze geeft aan emailprogramma's die MIME ondersteunen de nodige instructies over welke soort inhoud zich bevindt in de boodschap.
 • Date: Deze header doet wat het zegt: er wordt een datum toegevoegd, normaal gesproken de datum waarop de boodschap werd verzonden. Als deze header niet wordt opgegeven door de computer van de verzender, dan kan deze alsnog toegevoegd worden door een mailserver of zelfs door een andere machine langsheen de levenscyclus van de email. Deze datum mag niet beschouwd worden als absolute tijdsaanduiding - naast vervalsingen door spammers zijn er ook heel wat computers met verkeerde tijdinstellingen.
 • Errors-To: Specifieert een email-adres voor foutmeldingen, zoals het email-adres waarnaar "no such user" boodschappen moeten worden teruggezonden. De "Errors-To:"-header komt niet zo vaak voor, omdat de verzender meestal zelf foutmeldingen zal willen toekrijgen als zijn email de bestemming niet bereikt. Dit is ook de manier waarop de meeste (eigenlijk alle) mailservers zijn geconfigureerd.
 • From (zonder dubbelpunt) Zie de header "envelope From" eerder op deze pagina
 • From: (met dubbelpunt) Zie de header "From:" eerder op deze pagina
 • Message-Id: (ook Message-id: of Message-ID:) De Message-Id is een min of meer unieke identificerende header die toegekend wordt aan elke boodschap, gewoonlijk door de eerste mailserver die de boodschap aankrijgt. Meestal bestaat dit uit de vorm "gibberish@bieberdorf.edu", waar het gedeelte "gibberish" bestaat uit eender wat, en het tweede gedeelte bestaat uit de naam van de machine die de Message-Id had toegekend. Soms (maar niet altijd) bevat het "gibberish" gedeelte ook de gebruikersnaam van de verzender. Elke mail waarin de Message-Id verkeerd wordt opgemaakt, is waarschijnlijk een vervalsing (bijvoorbeeld: lege waarde, bevat geen @-teken, de domeinnaam is niet dezelfde als degene waarvan de email afkomstig is,... ) .
 • In-Reply-To: Een header voor nieuwsgroepen (Usenet) die soms ook in gewone email verschijnt. De In-Reply-To:-header bevat de Message-Id van een eerdere boodschap waarop geantwoord wordt. Meestal wordt deze header niet gebruikt, behalve in nieuwsgroepen of emails die hierbij betrokken zijn. Spammers die deze header gebruiken hebben waarschijnlijk de bedoeling om zo spamfilterprogramma's te omzeilen.
 • Mime-Version: (ook MIME-Version:) Nog een andere MIME-header die aanduidt welke versie van het MIME-protocol werd gebruikt door de verzender. Zoals de andere MIME-headers kan deze meestal genegeerd worden, de meeste moderne emailprogramma's behandelen deze headers op de correcte manier.
 • Newsgroups: Deze header wordt enkel gebruikt in email die verbonden is met nieuwsgroepen (Usenet), zoals email kopijen van nieuwsgroepbijdragen of antwoorden op dergelijke berichten. In het eerste geval wordt de nieuwsgroep (of nieuwsgroepen) aangeduid waarin het bericht gepost werd. In het tweede geval duidt het de nieuwsgroep (of nieuwsgroepen) aan waarin het bericht waarop geantwoord wordt, werd gepost.
 • Organization: Een volledig vrije header zonder vast stramien, die normaal gesproken de naam van de organisatie bevat waarmee de verzender van de boodschap zich toegang verschaft tot het Internet. De verzender kan deze header meestal zelf bewerken; grapjes zoals "Koninklijke Vereniging om Dingen Op Andere Dingen te Stapelen" komen geregeld voor.
 • Priority: In oorsprong een header in vrije vorm die de prioriteit van de email aangeeft. De meeste software negeert deze header. Deze header wordt soms ook ingevuld door spammers, bijvoorbeeld in de vorm "Priority: urgent" of gelijkaardig, om zoveel mogelijk lezers van hun boodschap te krijgen.
 • Received: Werd gedetailleerd beschreven eerder op deze pagina.
 • References: De References:-header komt zelden voor, behalve in kopijen van nieuwsgroepbijdragen. Het nut van deze header is om "upstream" artikelen te identificeren in nieuwsgroepen in relatie tot het origineel waarop het nieuwe bericht een antwoord is. Als deze header in een email voorkomt, betreft het meestal een gewone kopij van een header uit een nieuwsgroep. Deze header kan ook voorkomen in antwoorden via email, waarbij de Message-Id van de originele post wordt meegestuurd als referentie.
 • Reply-To: Specifieert een email-adres waar antwoorden op de boodschap naartoe moeten worden gestuurd. Deze header kan worden gebruikt vb. indien uw emailsoftware de From:-header niet juist interpreteert en u deze wil bijstellen om naar een correct email-adres te verwijzen. Deze header wordt echter ook gebruikt door spammers om klachten naar elders af te leiden. Af en toe zullen spammers echter ook antwoorden opvangen om deze email-adressen aldus te verzamelen, maar meestal is de Reply-To:-header in spam ongeldig of bevat het een email-adres van een onschuldig slachtoffer.
 • Sender: Deze header is ongewoon in emails (meestal wordt X-Sender gebruikt), maar verschijnt soms toch in kopijen van nieuwsgroepbijdragen. De bedoeling is om de verzender te identificeren; in nieuwsgroepartikels is deze header betrouwbaarder dan de From:-regel.
 • Subject: Een volledig vrij veld dat ingevuld wordt door de verzender; het dient om het onderwerp van de boodschap aan te duiden.
 • To: Zie de To:-header eerder op deze pagina. Deze header hoeft niet het werkelijke email-adres van de ontvanger te zijn!
 • X-headers is de algemene term voor headers die starten met hoofdletter X gevolgd door het minteken. Algemeen worden X-headers beschouwd als niet-standaard headers en ze worden bijgevolg enkel gebruikt om bijkomende informatie te geven. Normaal gesproken zou elke niet-standaard header dus met een X moeten beginnen, maar deze stelregel wordt vaak niet nageleefd.
 • X-Confirm-Reading-To: Deze header verzoekt om een automatische bevestiging wanneer het bericht ontvangen of gelezen werd. Dikwijls wordt dit genegeerd, maar sommige emailsoftware maakt er gebruik van.
 • X-Distribution: Ten gevolge van spammers die het programma Pegasus Mail gebruiken, heeft de auteur van Pegasus Mail deze header toegevoegd. Elk bericht dat met Pegasus Mail wordt verzonden en gericht is aan een bepaald aantal ontvangers, krijgt automatisch de header "X-Distribution: bulk" mee. Deze header is dus expliciet bedoeld als een header waarop ontvangers kunnen filteren.
 • X-Errors-To: is gelijkaardig aan Errors-To:. Deze header specifieert een email-adres waar foutmeldingen naartoe dienen gestuurd worden. Waarschijnlijk wordt deze header niet veel gebruikt.
 • X-Mailer: (ook X-mailer:) Een header in volledig vrije vorm die bedoeld is voor de emailsoftware van de verzender. Dit kan gebruikt worden om het emailprogramma te identificeren, als reclame, enz. Omdat veel spam wordt verstuurd met mailers die speciaal voor spam zijn ontworpen, kan deze regel soms ook geschikt zijn voor spamfilters.
 • X-PMFLAGS: Deze header verschijnt bij elk bericht dat wordt verzonden door Pegasus Mail. Het bevat echter geen informatie voor de ontvanger die nog niet aanwezig was in de X-Mailer:-header.
 • X-Priority: Een alternatief prioriteitsveld dat gebruikt wordt door Eudora om een priotiteit aan de boodschap toe te kennen (dit verschijnt als een grafische markering op het bericht).
 • X-Sender: Naar analogie met de Sender:-regel voor nieuwsgroepen, is deze header bedoeld om de verzender te kunnen identificeren met een grotere betrouwbaarheid dan de From:-header. Eigenlijk is deze header even gemakkelijk te vervalsen, en moet daarom benaderd worden met dezelfde argwaan als de From:-header.
 • X-UIDL: Dit is een unieke identificatie-header die gebruikt wordt door het POP-protocol om mail op te halen vanaf een server. Normaal gezien wordt deze regel toegevoegd tussen de mailserver van de ontvanger en het emailprogramma van de ontvanger. Als er email toekomt op de mailserver met een X-UIDL: header is dit waarschijnlijk spam (er is geen duidelijk gebruik voor deze header, maar om één of andere reden kunnen spammers deze toch willen gebruiken).
 •  
 • Bron: StopSpam

Algemene gebruiksvoorwaarden