Home

DNS Server/Proxy  Alleen Pro Server

 

Functionaliteit
Een DNS server bezit gezaghebbende informatie over Host namen en IP adressen van de local site. (bekend als de autoriteit zone). De Sambar DNS Server gebruikt een simpele host file als database. Het handelt als een stand-alone DNS server, tenzij deze zo is geconfigureerd om onbekende requests te forwarden naar de ISPs DNS server (proxy mode). De DNS server vereenvoudigd het onderhoud van IP adressen van je intranet door het elimineren van de taak voor het copieren van de hosts files tussen machines. Als je machines van je netwerk bijvoegd of weghaalt, dan kan je de hostlijst via de System Administrator formulieren veranderen.

Veel applicaties hebben DNS nodig om te kunnen werken, zo ook Java applets, chat programma's en het SOCKS4 protocol. Het SOCKS protocol is een zeer populaire keuze onder programeurs als ze proxy support in hun programma's willen inbouwen. ICQ, Instant Messager en een aantal andere programma's benutten het SOCKS protocol voor proxy support.

De Sambar DNS Server heeft een gedeeltelijk ingebouwde DNS, want de server reageert niet op requests voor NS-Records (die gebruikt worden door andere DNS servers) of CNAME-Records (aliassen). De server is ontworpen voor UDP requests voor host adressen. (A-Record requests) en mail servers (MX-Record requests). Alle overige requests worden geforward (tesamen met onbekende A-Record en Mx-Record requests) naar je ISPs DNS server (deze dien je in te vullen in de config.ini als de DNS Primary en DNS Secondary). In een toekomstige versie zal de Sambar DNS server zorgdragen voor caching A-Record en MX-Record requests voor de uitbreiding van DNS lookup.

Hosts File
De hosts file die gebruikt wordt door de Sambar DNS Server kan overal aanwezig zijn op de machine. Op Windows NT, de standaard locatie voor de file is %ServerRoot%\System32\Drivers\Etc. Op Windows 95, de standaard locatie voor de file is %ServerRoot%. De Sambar Server gaat ervan uit dat de file in de config directorie aanwezig is waar de Sambar Server in geïnstalleerd is. Je kunt de DNS configuratie veranderen die verwijst naar de Operating System's hosts file.

Het formaat van de file is dezelfde als die van de UNIX /etc/hosts file; elke regel bevat een IP Adres in punt notatie (bijv. 209.157.142.114), gevolgd door een spatie en de naam van de host (bijv. www.sambar.com www).

Note! Als DNS Wildcards op true (ON) staat in de config/config.ini file, dan wordt er gebruik gemaakt van een wildcard match bij A record lookups bij zowel de hosts als mxhosts files.

MXHosts File
De mxhosts file die gebruikt wordt door de Sambar DNS Server kan overal op de machine aanwezig zijn. De Sambar Server neemt standaard aan dat de file in de config directorie staat waar de Sambar Server in geïnstalleerd is (er is geen gelijkwaardige voor de mxhosts file op Windows NT machines). MX records worden exclusief gebruikt voor mail routing. Deze service is uitgebreidt voorzien bij je ISP; de functionaliteit is ingebouwd in de Sambar Server voor het testen van mail configuraties en local mail distributie (achter een firewall).

Het formaat van de file bestaat uit een mail server hostnaam (bijv. smtp.sambar.com) gevolgd door een spatie en de naam of namen van de mail domains:

smtp.sambar.com sambar.com sambar.net

DNS Overzicht
Een domain naam is een adres constructie die gebruikt wordt bij het identificeren en lokaliseren van computers op het internet. Een voorbeeld van een domain naam is sambar.com. Terwijl computers gebruik maken van Internet Protocol (IP) adressen voor het lokaliseren van elkaar, is het niet zo handig of goed te onthouden dan bijv. symbolische namen (web adressen). Niet veel gebruikers weten het IP adres van Sambar Technologies, terwijl www.sambar.com wel makkelijk te onthouden is. De Domain Naam Server lijkt een beetje op een telefoonboek. Het onderhoud een lijst van netwerk namen met de bijbehorende IP adressen. Dus de gegevens van www.sambar.com ziet er als volgt uit:

209.157.142.114 www.sambar.com

DNS databases worden gedistribueerd in een soort hiërarchie. De "root" DNS servers onderhouden de lokaties van andere naam servers die gezaghebbend zijn voor hun domains. Elk netwerk moet een DNS server onderhouden voor de IP adressen die bereikt kunnen worden in dat netwerk; deze taak valt meestal onder je ISP. Dus een DNS zoektocht begint bij de "root" naam servers dan naar beneden om dichterbij de naam server te komen die de eigenlijke naam en IP adres weet van de bestemming in kwestie.

Als je www.sambar.com ingeeft als bestemming, dan request je browser het IP adres van een Domain Naam Server. De DNS Daemon kijkt in zijn database voor de naam en geeft het IP adres terug, of forward de request naar de juiste server. Je browser zend dan de request naar het gevonden IP adres.

Er zijn gewoonlijk twee naam servers voor een bepaald domain. De primary naam server wordt eerst geraadpleegd op een host machine voor het verkrijgen van DNS informatie. Als de primary (eerste) niet reageert, dan wordt er geprobeerd om de informatie te verkrijgen van de secondary (tweede). Als geen van beidde naam servers reageren, dan zie je een foutmelding in je applicatie zoals, de pagina kan niet worden weer gegeven.

DNS Forwarding
DNS forwarding is nuttig voor een protocol als SOCKS4, waar het nodig is voor het oplossen van een naam teneinde contact te krijgen met internet hosts. Indien DNS forwarding aan staat, zal de Sambar Server alle DNS request dat niet lokaal opgelost kan worden forwarden naar de aangegeven DNS server (meestal je eigen ISP) en geeft het antwoord terug aan de client.

Internet DNS
De Sambar DNS server is NIET geschikt om te handelen als een primary of secondary DNS server voor een internet domain. Stuur dan ook a.u.b. geen mail naar Sambar Technologies of Sambar Nederland hoe je een domain moet instellen zoals www.mysite.com. Als je het toch nodig vind deze vraag te stellen, dan zal het antwoord altijd zijn: Neem contact op met je ISP.

De Sambar DNS server is alleen ontwikkeld voor intranet gebruik (en internet-proxying). Voor alle andere DNS behoeften, dien je waarschijnlijk bind te draaien.

Configureren van DNS Clients
Om de DNS Server voor je lokale netwerk te kunnen gebruiken, moet elke machine geconfigureerd worden om gebruik te kunnen maken van de Sambar DNS Server:

  • Start Network dialog box (Control Panel) en selecteer de TCP/IP protocol regel.
  • Klik op de DNS Configuratie Tab en zet DNS aan. Onder Host, geef de naam van je machine op.
  • Onder Domain, geef de domain naam die je gebruikt op de Sambar Server machine.
  • In de DNS Server Search Order box, geef het IP adres van de Sambar Server machine.
  • Klik OK om de configuratie vast te leggen.

Om te controleren of je Sambar DNS Server juist is geconfigureerd, kan je de ping utilities gebruiken. Open een MS-DOS Command window en gebruik ping met de naam van een machine geconfigureerd in de Sambar Server hosts file setup met de DNS Server. Je moet dan de DNS request zien die gemaakt is naar de Sambar Server (via de GUI) en de reactie daarop.

DNS Primary/Secondary
In de config/config.ini kan je de DNS Primary en DNS Secondary server invullen waar je de onopgeloste DNS requests naar forward. In het algemeen dienen deze ingevuld te worden naar de primary en secondary DNS servers voor de host. Standaard, als er niets ingevuld is staan deze naar:

DNS Primary = 207.217.126.81
DNS Secondary = 207.217.77.82

Deze DNS servers behoren toe aan Earthlink en kunnen wel of niet geschikt zijn voor je site. Het is hoogst aan te bevelen om deze te veranderen naar je local ISP voor twee belangrijke redenen:
  • Een dichtstbijzijnde DNS server is belangrijk voor een snelle en efficiënte werking van de mail server. In het bijzonder, een MX record oplossing kan een timeout geven als de DNS servers die aangegeven zijn langzaam zijn door bijvoorbeeld geografische redenen.
  • De standaard servers zijn eigendom en worden bediend door Earthlink. Als je geen Earthlink klant bent, dan kan de toegang op elk gewenst moment stopgezet worden, wat resulteert in het niet juist werken van Web services.

© 1998 2003 Sambar Technologies. All rights reserved. Terms of Use.

Vertaling van de Engelse tekst naar het Nederlands Augustus. 2002
Copyright vertaler www.spons.net en H.Polie, All rights reserved

Ondanks alle aan de samenstelling van deze website bestede zorg, kan noch de redactie, noch de webmaster (de uitgever) aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze Website www.Sambar.polie.nl voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van deze site. Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de site.