Home

Mail Server Werkt  alleen met de Pro Server Licentie.

 

Mail Server Overzicht
De Sambar Mail Server was ontwikkelt om efficiënt een Webmail interface te ondersteunen, ontworpen door Sambar Technologies. Wat begon als een simpele web-based interface naar remote POP3 en IMAP4 mail servers, is door gegroeid in een licht-gewicht mail server om alle opties in zich te verenigen van de web interfaces. De strakke intergratie tussen WebMail en de mail server resulteert in een veel eenvoudiger te configuren en te gebruiken mail server en web-based reader.

De Mail Server bestaat uit de volgende componenten:

SMTP Server Een basis SMTP server voor het ontvangen van mail en het doorsturen voor lokale of remote post.
POP3 Server Een POP3 server voor toegang tot lokale postvakken via algemene lezers zoals Eudora, Microsoft Outlook of Netscape.
Mail Fetcher

Een op de achtergrond werkende optie voor het ophalen van mail van de remote POP3 en IMAP4 mail servers.

WebMail Een web-based post lezer voor lokale postvakken.
IMAP4 Server Is in de 6.0 versie standaard gemaakt.

Leidraad Voor Een Snelle Start
Nadat je de Sambar Server Pro Licentie aangeschaft en geïnstalleerd hebt, zullen de volgende stappen je leiden door de Mail Server configuratie:

Initialiseren (aanzetten)
  • Via het System Administration -> Server Configuration formulier zet je de Act as Mail Server parameter op Yes (ON) en update daarna de server configuratie.
  • Als je van plan bent om niet-lokale post via je ISP's SMTP Server te versturen, configureer dan de SMTP Server via het System Administration -> Proxy Configuration formulier.
  • Herstart de Sambar Server.

Twee System Administration panelen moeten nu verschijnen: Mail Configuration en Mail Aliases & Forwarding. Bovendien heeft u nu het User Management formulier een veld voor het maken van user mailboxes. (gebruikers postvakken).

Gebruik de System Administration -> User Management formulieren, voor het aanmaken van user mailboxen (gebruikers postvakken). Gebruikersnamen mogen niet het punt (.) karakter bezitten, alhoewel, aliassen kunnen worden gebruikt om deze functie toch te ondersteunen. Het gebruikers postvak wordt automatisch aangemaakt als er een vinkje wordt gezet bij de optie Mailbox in de User Configuration formulieren. Bovendien zijn er ook gebruikers postvak (mailbox) maak/wis (create/delete) formulieren aanwezig op de Mail Configuration pagina's. (Mededeling: De enige actie geassocieerd met het maken van een gebruikers postvak is het aanmaken van een directory voor de gebruiker in de mail/mbox directory (bijv. mail/mbox/billy-bob) en maak dan een file genaamd inbox.fld van 0 bytes groot aan. Als deze file niet bestaat, dan heeft de gebruiker geen lokaal postvak. Als je de configuratie pagina's gebruikt, dan hoef je deze files/directories niet zelf aan te maken.

User Mailboxes (gebruikers Postvakken)

  • Selecteer een bestaande gebruiker (user), "vink" het Mailbox veld aan via de onderkant van het gebruikers formulier en update de gebruiker.
  • Maak een nieuwe gebruiker aan en "vink" het Mailbox veld aan via de onderkant van het formulier.

Nadat je je mail cliŽnt geconfigureerd hebt om de Sambar Mail Server als de SMTP en POP3 server te gebruiken, moet je nu in staat zijn om post te verzenden naar lokale postvakken die je gemaakt hebt met het standaard foobar.com domain (bijv. billy-bob@foobar.com).

Als laatste pas je de Mail Server aan door gebruik te maken van de System Adminstration -> Mail Configuration formulieren. Opties welke je aan kunt passen zijn: Mail Server en Local Domains. Je kunt nu ook een Mail Fetcher (Post Ophaler) opzetten om post te halen van één of meerdere POP3 postvakken.

mail.ini Configuratie File
Als Act As Mail Server op true (waar) of (ON) (AAN) staat in de config.ini wordt de Mail Server geïnitialiseerd bij het opstarten van de server. De parameters van de mail.ini configuratie file (hieronder) leidt je door de werking van de Mail Server.

[mail]

Mail Server

Het domain van de mail server. (bijv. sambar.com). Deze symbolische naam wordt gebruikt voor het identificeren van lokale post. De server's volledig gekwalificeerde domain naam is afgeleid van déze domain naam door het toevoegen van de naam van je computer; Als dit niet ingevuld wordt, dan wordt de systeem naam gebruikt welke niet acceptabel is voor het doorsturen van mail.

Mail Server FQDN

De volledig gekwalificeerde domain naam geassocieerd met de server. Deze naam wordt gebruikt door de MTA bij het versturen van remote post. Als dit niet ingevuld is, wordt de volledig gekwalificeerde domain naam afgeleid door herplaatsen van de machine naam op de Mail Server domain naam.

Mail Directory De directory waarin postvakken van gebruikers worden gemaakt (standaard mail/mbox).
Maximum Users Het maximaal aantal gelijktijdige post gebruikers.
Maximum MTA Routers

Het maximaal aantal gelijktijdige post router handelingen te gebruiken voor het bezorgen van post berichten. Standaard wordt er een enkele handeling gebruikt; voor druk gebruikte mail servers kunnen diverse MTA routers geconfigureerd worden. Belangrijk! Deze optie is nog steeds in ontwikkeling.

Maximum Mailbox Size De maximale grootte van elk individueel postvak. Deze parameter geldt voor alle postvakken.
Run SMTPD Een boolean, true (waar) of false (niet waar), geeft aan of wel of niet de lokale SMTP Server moet draaien.
Enable WebMail Een boolean, true (waar) of false (niet waar), geeft aan of wel of niet de WebMail op browser-gebaseerde mail interface aan staat.
Trace SMTP Een boolean, true (waar) of false (niet waar), geeft aan of wel of niet SMTP activiteiten getraceerd moeten worden.
Trace POP3 Een boolean, true (waar) of false (niet waar), geeft aan of wel of niet POP3 activiteiten getraceerd moeten worden.
Trace Router Een boolean, true (waar) of false (niet waar), geeft aan of wel of niet MTA activiteiten getraceerd moeten worden.
Trace Fetcher Een boolean, true (waar) of false (niet waar), geeft aan of wel of niet Mail Fetcher activiteiten getraceerd moeten worden.
Backup Mailboxes Een boolean, true (waar) of false (niet waar), geeft aan of wel of niet de postvakken van de gebruikers dagelijks moeten worden gebackup. Indien deze aanstaat, worden postvakken dagelijks gebackupd met een interval van één week, activeert een roulerende één-weeks backup van gebruikers post.

[smtpd]

Relay Delivery

Een identificeerder: ondemand (Deliver mail immediately [verzend post onmiddelijk]) , never (nooit), hourly (per uur) of dagelijks, dat aangeeft hoevaak remote mail aangeleverd bij de lokale SMTP Server doorgestuurd moet worden naar je ISP's SMTP Server of via MTA internet levering. Als het op never gezet wordt, dan wordt alleen lokale post (post bestemd voor een lokaal postvak) geaccepteerd door de SMTP Server voor levering. Voor 24 uur per dag draaiende mail servers, deze optie dient op ondemand te staan (te zien in je mail.ini file).

Relay FROM User

Het mail adres van de gebruiker (bijv. tod@sambar.com) wat gebruikt moet worden wanneer post doorgestuurd wordt naar de remote server. Standaard gebruikt de SMTP router de postvak verzender als de FROM (VAN) adres naar de doorstuur SMTP server. Alhoewel, als de doorstuur SMTP server het niet toestaat voor het doorsturen van anonieme of onbekende gebruikers, zal de post geweigerd worden. Deze parameter geeft de zekerheid dat alle remote post wordt aangeleverd met een geldig adres. (Mededeling: Dit heeft geen effect op het "FROM:" "VAN:" adres wat de post ontvanger ziet).

 

Relay AUTH Username

De te gebruiken SMTP AUTH gebruikersnaam wanneer post wordt doorgestuurd. De SMTP AUTH optie wordt alleen gebruikt wanneer post geleverd wordt via een remote SMTP daemon.

Relay AUTH Password

Het te gebruiken SMTP AUTH paswoord wanneer post wordt doorgestuurd.

Local Domains

Een door een spatie gescheiden lijst van mail servers dat behandeld moet worden als "lokaal" naar de SMTP Server. Wanneer post wordt ontvangen door de SMTP Server, worden de Mail Server, Local Domains en Relay Domains vergeleken met de post ontvangers om te bepalen of de ontvanger "lokaal" of "remote" is. Het wild-card sterretje (*) kan gebruikt worden voor patroon overeenkomst bijv. *sambar.com.

Relay Domains

Een door een spatie gescheiden lijst van mail servers die behandeld moeten worden als peer SMTP Servers. Post bestemd voor servers in de "relay domains" lijst worden door de server geaccepteerd en doorgestuurd. Deze verwijzing geeft toestemming voor het maken van meervoudige mail servers die zich gedragen in een peer relatie met elkaar voor het ontvangen en doorsturen van post. Het wild-card sterretje (*) kan gebruikt worden voor patroon overeenkomst bijv. *sambar.com.

Belangrijk! Als een Local Domain ook toegevoegd wordt aan de Relay Domain parameter, zal alle post dat bestemd is voor een "onbekend" postvak doorgestuurd worden naar de "primary" SMTP server (aangenomen wordt dat dit een remote server betreft).
Maximum Message Size

Deze parameter beperkt de maximale grootte van elk bericht geaccepteerd door de SMTP server. Voor WebMail gebruik, De Sambar WWW Server parameter Maximum Content-Length geeft de maximum grootte van WebMail bijlage aan dat geupload kan worden naar de server. Voor het toestaan van grote bijlagen via WebMail, moeten zowel de waarden van de Maximum Message Size als Maximum Content-Length verhoogd worden.

Spool Directory

De directory in welke de SMTP server alle inkomende post zet alvorens af te leveren bij óf lokale postvakken óf de remote ISP mail server. Een interne "Mail Router" loopt periodiek om de post af te leveren vanuit de spool directory. Mocht er een server crash plaats vinden, dan worden de files in de spool directory afgeleverd bij het opstarten.

Failures Directory De directory waar de post geplaatst wordt dat niet afgeleverd kan worden.
Require AUTH

Een boolean, true (waar) of false (niet waar), geeft aan of wel of niet post van gebruikers anders dan die met lokale accounts moet komen VAN een geïdentificeerde SMTP gebruiker om door te kunnen sturen. Dit is een anti-spam optie dat voorrang heeft op de Restrict Relay IPs om er zeker van te zijn dat alleen "geldige" postvak gebruikers gebruik kunnen maken van de SMTP server om uitgaande post te verzenden.

Always Allow localhost

Een boolean, true (waar) of false (niet waar), geeft aan of wel of niet voorrang verleend moet worden aan de "Require AUTH" aanwijzing voor postverzending van "localhost". Als deze waarde op true (waar) staat, zal alle post van localhost wordt geleverd ongeacht de To (Naar) of From (Van) adressen.

Restrict Relay

Een boolean, true (waar) of false (niet waar), geeft aan of wel of niet post van gebruikers anders dan die met local accounts doorgestuurd moeten worden. Dit is een anti-spam optie dat gebruikt dient te worden in samenwerking met Restrict IPs om er zeker van te zijn dat alleen "geldige" postvak gebruikers gebruik kunnen maken van de SMTP server om uitgaande post te verzenden. Als deze waarde op true (waar) staat, het FROM (VAN) adres moet een geldig local account zijn, of post moet geadresseerd zijn voor alleen local gebruikers.

Restrict Relay IPs

De host(s) welke toestemming hebben om post te zenden via de SMTP server naar post adressen in de buitenwereld. Dit is een anti-spam optie (Restrict Relay moet op true (waar) staan), welke internet gebruikers beperkt om gebruik te maken van de SMTP server om hun post door te sturen. Je kunt een door een spatie gescheiden lijst met IP adressen gebruiken wélke SMTP gebruikers als geldig worden geïdentificeerd. Laat je dit veld leeg, dan kan elke SMTP gebruiker inloggen vanaf elke host. Het wild-card sterretje (*) kan gebruikt worden voor patroon overeenkomst, bijv. 140.175.165.*

Use MTA

Een boolean, true (waar) of false (niet waar), geeft aan of wel of niet post verzonden moet worden via de interne mail transfer agent (MTA), of de gebruikers ISP SMTP server. Als deze waarde op true (waar) staat, wordt de interne MTA gebruikt (dit benodigd toegang tot internet MX records voor directe post levering). Belangrijk! Wanneer MTA wordt gebruikt, worden de DNS Primary en DNS Secondary van de config/config.ini gebruikt voor MX record oplossing. Deze settings moeten wijzen naar de DNS servers dat MX record opzoek aanvragen accepteert en daarop reageert.

Return Delivery Warning

Een boolean, true (waar) of false (niet waar), geeft aan of wel of niet post dat op de eerste poging niet afgeleverd kan worden een waarschuwingsbericht verzonden moet worden aan de gebruiker. Als deze waarde op false staat, zal de gebruiker geen bericht ontvangen over postleveringszaken totdat alle pogingen om de post af te leveren zijn uitgeput en er een foutmelding wordt gegenereerd.

Unknown Mailbox

Het postvak waar alle "onbekende" post in gedeponeerd wordt. Dit postvak wordt gebruikt als post verwijst naar de Mail Server of een Local Domain waar geen corresponderend lokaal postvak voor bestaat (vergelijkbaar met de "catch all" email adres beschikbaar in sendmail). Als deze parameter niet ingevuld is, wordt post geweigerd als een lokaal postvak niet bestaat.

Maximum Recipients De maximum ontvangers (inclusief alias uitbreiding) dat elk bericht naar kan verwijzen.
Maximum Received Hops

De maximum mail server hops dat een bericht kan tegenwerken alvorens in een loop te raken. Een niet goed geconfigureerde mail agent kan post doorsturen in een loop totdat het maximum aantal hops bereikt zijn en het bericht van de server verwijdert wordt.

Maximum Retry

Het maximum nummer van 4 uur intervallen dat de server opnieuw moet proberen om post af te leveren als het niet lukt. Standaard is dit 12, of 2 dagen voor de MTA (de waarde voor de MTA staat momenteel hard-coded op 4 uur). Belangrijk! Wanneer er een mail relay server wordt gebruikt, is de interval eigenlijk voor opnieuw proberen elke 10 minuten, de totale interval wordt nog altijd gecalculeerd gebaseerd op een periode van 4 uur.

Help Stoppen Mail Misbruik!
Wanneer mogelijk, moet de Require AUTH parameter in de [smtpd] sectie op true gezet worden. Dit is de veiligste manier om je mail server te beveiligen tegen het gebruik als mail relay (post doorstuur-systeem) door spammers.

User aliases
The mail.ini file mag gebruikers aliassen bezitten. Aliassen worden gebruikt voor het identificeren van een lokaal postvak door diverse namen of om post die naar een enkel account gezonden wordt door te verwijzen naar meerdere postvakken. Het volgende voorbeeld illustreert hoe aliassen worden gebruikt om post naar een LAN te verwijzen met twee lokale accounts: tod en stacia:

[aliases]
Tod.Sambar = tod
Stacia.Sambar = stacia
all = tod stacia
webmaster = stacia
support@microsoft.com = null

De laatste alias hierboven demonstreert twee "speciale" opties. De eerste is de mogelijkheid om een volledig mail adres te aliassen, en de tweede is het null postvak. Het null postvak bestaat eigenlijk niet; elke post dat verwijst naar dit postvak wordt stilletjes genegeerd. Dus alle post dan verzonden wordt naar, aliased naar, of doorgestuurd wordt naar null laat de server gewoon vallen.

Wildcards
Mail aliassen mogen wild-card karakters: ster(*) en vraagteken (?) bezitten. De ster (*) betekent een overeenkomst van één of meerdere karakters en het vraagteken (?) betekent een overeenkomst van één enkel karakter. dus de alias: *help* = tod zoekt in alle post geadresseerd aan een postvak naar een overeenkomst met de string "help" en indien gevonden wordt dit naar het tod account gestuurd.

Belangrijk Mail aliassen worden (her)lezen voor elk postbericht levering zodat het mogelijk is voor een dynamische aanpassing van gebruikers aliassen zonder het herstarten van de server (een caching mechanisme wordt gebruikt voor efficiëntie).

De System Administration formulieren hebben een grafische interface voor het configureren van aliassen.

Forwarding accounts
De mail.ini file mag mail forwarding accounts (post doorstuur-account) bezitten. Post doorsturen is nuttig wanneer mensen een organisatie verlaten, of tijdelijk via een andere site bereikbaar zijn, of voor het verzenden van post naar een groep mensen. Het volgende voorbeeld illustreert hoe het doorsturen van post wordt gebruikt bij Sambar Technologies:

[forward] chuck = sambar@earthlink.net mirrors = niclas@skyweb.se sirjames@jalyn.com stacia

De System Administration formulieren hebben een grafische interface voor het configureren van mail doorstuur accounts.

Belangrijk Post doorstuur aliassen worden (her)lezen voor elk postbericht levering zodat het mogelijk is voor een dynamische aanpassing van gebruikers aliassen zonder het herstarten van de server (een caching mechanisme wordt gebruikt voor efficiëntie).

Poort 25 Blocked (poort 25 geblokkeerd)
Veel ISPs inclusief Earthlink, MSN en Prodigy hebben recent alle uitgaande poort 25 verkeer geblokkeerd in een poging om spam te voorkomen die verzonden worden door mensen die toegang krijgen tot hun lijnen. Wanneer poort 25 geblokkeerd is, zal elke poging die gemaakt wordt om verbinding te maken met elke e-mail server buiten de ISP's eigen netwerk mislukken zonder opgaaf van redenen.

Geldt deze situatie voor jouw en je moet de Sambar Mail server configureren om uitgaande post te routen via de ISP's SMTP server, dan moet je de Use MTA in de [smtpd] sectie op false (niet waar) zetten en configureer de SMTP Server in de config.ini file naar jouw ISP's SMTP Server.

© 1998-2003 Sambar Technologies. All rights reserved. Terms of Use

Vertaling van de Engelse tekst naar het Nederlands Augustus. 2002
Copyright vertaler www.spons.net en © H.Polie, All rights reserved

Ondanks alle aan de samenstelling van deze website bestede zorg, kan noch de redactie, noch de webmaster (de uitgever) aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze Website www.sambar.polie.nl voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van deze site. Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de site. 


Terug Hier geht es zur Homepage