Schoorsteenvegen

Zonder een schoon rookkanaal kunt u niet veilig stoken. Een vervuild of verstopt kanaal kan een schoorsteenbrand of koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.

Jaarlijks zijn er in ons land meer dan 2000 schoorsteenbranden, waarbij vaak aanzienlijke schade aan woningen ontstaat. Er zijn veel vragen over het periodiek onderhoud van de schoorsteen.

Waarom moet de schoorsteen geveegd worden?
Kachels die gestookt worden met hout kolen of olie, zorgen voor onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen. Deze deeltjes hechten zich tegen de wand van het stookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag die creosoot genoemd wordt. Bij een temperatuur van ongeveer 500 graden Celsius (snel bereikt wanneer u de kachel stookt) vliegt deze laag in brand en de schoorsteenbrand is een feit.

De mate van aanslag wordt mede bepaald door uw stookgedrag. Smoort u uw kachel teveel, dat wil zeggen dat de brandstof te weinig zuurstof krijgt, dan ontstaat hierdoor een onvolledige verbranding. Hierbij komen extra afvalstoffen vrij die zich vastzetten tegen de binnenkant van het rookkanaal.

Naast deze aanslag kan de schoorsteen ook verstopt raken. Er is dan weinig of geen "trek" meer. Verbrandingsgassen slaan terug de kamer in waardoor er gevaar ontstaat voor koolmonoxidevergiftiging. Bij een veegbeurt controleert de veger de schoorsteen bovendien op loszittende delen en scheuren.

Hoe vaak moet de schoorsteen geveegd worden?
Het onderhoud van uw schoorsteen is bepaald in de bijlage van de bouwverordening. Bij gebruik van hout, kolen of olie: wanneer u de kachel of open haard als "sfeerverwarming" gebruikt, dan is één keer per jaar vegen voldoende.

Bij intensief gebruik, bijvoorbeeld als hoofd- of bijverwarming, is het verstandig om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen.

Moet de schoorsteen ook geveegd worden bij gaskachels of gasgestookte c.v.-ketels?
Bij apparaten die op gas gestookt worden, zoals gaskachels, gasgestookte c.v.-ketels en (bad)geisers in moderne woningen, is er normaal gesproken geen vervuiling van het rookkanaal.

Gasgestookte apparaten moeten wel regelmatig onderhouden en afgesteld worden. Laat tijdens dit onderhoud het schoorsteenkanaal controleren op verstopping, bijvoorbeeld door een vogelnestje. Bij oudere types rookkanalen of schoorstenen (komt veel voor bij gaskachels) is het verstandig om één keer per jaar te laten vegen.

Ben ik verzekerd tegen schoorsteenbrand?
U bent verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand via een rekening aan kunnen tonen dat de schoorsteen geveegd is. Sommige verzekeraars eisen dat het schoorsteenveegbedrijf is aangesloten bij de Kamer van Koophandel. Elke polis heeft verschillende voorwaarden op dit gebied.

Vraag informatie bij uw tussenpersoon of verzekeraar, zodat u niet voor onprettige verrassingen komt te staan!

Waarvoor dienen schoorsteenkappen?
Er bestaan verschillende kappen voor kolen, olie, gas of houtgestookte kachels.

Alleen kappen van Giveg- of CE-keurmerk zijn toegestaan. Een kap tegen het inregenen of om de vogels uit de schoorsteen te houden kan nooit kwaad.

De prijzen van bovengenoemde kappen variëren van f 30,- tot ca. f 230,--

Wanneer een schoorsteen slecht "trekt", dan vormt een trekkap niet altijd de oplossing. Laat de schoorsteen liever grondig nakijken op scheuren en lekkages.

Zijn er erkende schoorsteenvegers?
Schoorsteenveger is een vrij beroep. Iedereen, vakbekwaam of niet, kan dit beroep uitoefenen. Er zijn bedrijven die hun diensten aan de deur aanbieden. Ga niet met deze bedrijven in zee. Schakel een bedrijf in dat is aangesloten bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond  

Belangrijk: spreek vooraf een prijs af voor het vegen, eventueel het plaatsen van een kap, inclusief BTW en voorrijkosten. Leg deze afspraak schriftelijk vast. Spreek met de veger af dat hij alléén moet doen wat u met hem afgesproken hebt. Eventuele grotere reparaties dient hij eerst met u te overleggen. Vraag om een kwitantie met daarop de werkzaamheden die verricht zijn. Een veegbeurt kost ± f 70,- tot 100,-

Koolmonoxide
Koolmonoxide (CO) is een dodelijk gas wat u niet kunt ruiken of proeven. Toch zijn er een aantal zaken die mogelijk op de aanwezigheid van CO kunnen duiden: het beslaan van ramen in de kamer waar wordt gestookt of het vettig worden van dubbel glas.

Ook wanneer u last krijgt van branderige ogen, hoofdpijn of flauw dreigt te vallen, kan er sprake zijn van koolmonoxide.

Zorg altijd voor voldoende ventilatie in de woning. Bij slecht onderhouden schoorsteenkanalen (scheuren, lekkages en dergelijke) kan de brandweer, indien er bij klachten koolmonoxide wordt gemeten, een stookverbod opleggen.