Welkom op de Brandpreventie en Milieu Preventie Site van Henk Polie.


Voorkom Brand, iedere Brand is een Chemische ramp.
Dus Brandpreventie is tevens Kankerpreventie

 

 In Nederland zijn jaarlijks bijna 8.000 woningbranden waarvoor de brandweer moet uitrukken. Dat zijn er gemiddeld 22 per dag!. Daarbij overlijden jaarlijks ongeveer 70 mensen aan de gevolgen van brand .

Waarom is brand zo gevaarlijk?

In minder dan 5 minuten tijd kan een beginnend brandje omslaan in een grote brand.

Binnen een hele korte tijd bereikt het vuur een hele hoge temperatuur, het wordt dus heel snel, heel erg warm in huis.

De rook die van de brand afkomt is het gevaarlijkst, omdat daarin de giftige stof koolmonoxide zit. Je kan deze stof niet ruiken, niet proeven, niet voelen en niet zien. Wel wordt je bloed heel snel vergiftigd.

Daarbij kun je door de rook niets meer zien en geeft het inademen van de rook je een verstikkend en benauwd gevoel. Je moet vreselijk hoesten en soms overgeven. Je loopt de kans om buiten bewustzijn te raken. Je moet dus zorgen dat je zo weinig mogelijk rook inademt.
 Brand geeft rook en rook is altijd gevaarlijk. Rook is schadelijk omdat er te weinig zuurstof en te veel koolmonoxide in zit om goed te kunnen ademen. Ga bij een brand dan ook nooit in de rook staan. In zijn algemeenheid geldt bij rook van buitenaf: ga naar binnen, sluit ramen en deuren en luister naar Radio / TV in uw regio.

PDF-Folders gratis te downloaden en te gebruiken
http://www.brandweerlaarbeek.nl/folders/folders.htm
 


 

1/3 van alle woningbranden is een gevolg van geen of onvoldoende onderhoud van elektrische apparatuur of verkeerd gebruik daarvan.

Deze branden zijn gemakkelijk te voorkomen, met de onderstaande aanwijzingen.

Wasdroger,

Met stip op de eerste plaats van de elektrische apparaten die brand kunnen veroorzaken. De wasdroger. Dit is niet verwonderlijk als je bedenkt dat hete lucht en stof een "ideale" combinatie vormen. De kans dat in wasautomaten brand ontstaat is een stuk kleiner, maar niet uitgesloten. Bij wascombinaties is het de droger die de meeste aandacht vraagt. Heeft jouw droger een luchtafvoerslang?. Maak die dan ook een keer per jaar stofvrij. Door een verstopte slang raakt de droger oververhit en kan brand ontstaan. Een wasdroger moet ook eens in de vijf jaar van binnen grondig worden schoongemaakt. Laat dit karweitje dan over aan een vakman.

Kabelhaspel,

Als je een kabelhaspel gebruik, zorg dan dat het snoer helemaal is uitgerold.
Voorkom overbelasting en sluit grote stroomverbruikers zoals frituurpannen of elektrische kacheltjes rechtstreeks op een stopcontact aan.
Een opgerold snoer in een haspel wordt warm, waardoor het isolatiemariaal smelt. Kortsluiting en vaak ook brand zijn dan het gevolg. Ook rookontwikkeling kan enorme schade aanrichten.

TV en/of PC stand-by,

Zet de TV en PC helemaal uit (niet op stand-by) als er niemand naar kijkt of als niemand er gebruik van maakt.

In een televisie of PC worden bepaalde onderdelen heet als het aanstaat. Ook wanneer het apparaat op stand-by staat, blijven onderdelen warm. Het zal je verbazen hoeveel stof zich kan ophopen in een televisietoestel of computer.
Juist de combinatie stof en warmte kan tot brand leiden. Het risico is het grootst bij televisietoestellen die al wat ouder zijn en langer in gebruik. Bijvoorbeeld bij die toestellen die naar de kinderkamer- of studentenkamer verhuizen, nadat voor de huiskamer een nieuwe TV is aangeschaft. In moderne toestellen die op stand-by kunnen staan zal niet snel brand ontstaan. De kans dat brand ontstaat in video- of geluidsapparatuur is bijna uitgesloten.

Halogeenverlichting,

Halogeenverlichting te dicht bij meubels of gordijnen geplaatst.

Zorg voor voldoende afstand tussen halogeenspotjes en brandbaar materiaal.

Hitte en brandbare stoffen zijn geen goed combinatie dicht bij elkaar. Plaats de halogeenspotjes (ook met 12-Volt lampjes!) dus niet te dicht bij gordijnen en meubels. Door langdurige verhitting kunnen die spontaan in brand vliegen. Zorg bij een verlaagd plafond voor voldoende ruimte tussen plafond en verlaagd plafond, zodat de warmte goed weg kan. Informeer bij de aanschaf van inbouwspots of zij wel geschikt zijn om in te bouwen in een houten of kunststof plafond.


Magnetron/oven,

Gebruik de magnetron uitsluitend voor de bereiding van voedsel en/of drank.

Het verwarmen of drogen van ander martiaal dan voedsel of drank levert brandgevaar op. Stel ook de juiste bereidingstijd in. Een langer ingestelde bereidingstijd dan noodzakelijk kan brand tot gevolg hebben.


Elektrische deken,

Test een elektrische deken wanneer je die voor de eerste keer in het seizoen gaat gebruiken. En gebruik een elektrische deken alleen als die helemaal uitgevouwen is.Een elektrische deken die de hele zomer opgerold of opgevouwen in een kast heeft gelegen, kan beschadigd zijn aan de bedrading. Gebruik van de deken kan dan kotsluiting en/of brand veroorzaken.


Afzuigkap,

Maak minimaal eenmaal per 3 maanden het filter van de afzuigkap schoon of vervang het.

Een afzuigkap met een vet filter kan gemakkelijk in brand raken wanneer een vlam in de pan slaat. Menige keuken is hierdoor volledig uitgebrand. Je mag een vlam in de pan nooit met water blussen, er ontstaat dan een steekvlam. Ga ook nooit met de pan aan de wandel. Wat je wel moet doen bij een vlam in de pan.
Zet onmiddellijk het fornuis en de afzuigkap uit. Schuif het deksel van je af over de pan en laat deze zitten tot de vlam uit is. Ook kan je een blusdeken gebruiken.
Wikkelde bovenrand van de deken om je handen en dek de pan af door de deken van je af over de vlammen te schuiven. Een vlam in de pan ontstaat door oververhitting, dus zowel op een gas- als op een elektrische kookplaat.

Kleine huishoudelijke apparaten,

Maak je broodrooster, stofzuiger, haarfŲhn, frituurpan e.d. regelmatig schoon.

Vervuilde apparaten zijn een stuk onveiliger en vergroten de kans op brand. Veel apparaten zijn gemaakt van kunstsof en zijn erg brandbaar. Bij brand komt dan ook erg veel giftige rook vrij. Veel fabrikanten passen (milieuvriendelijke) brandvertragers toe om de risico's van brand te voorkomen. Vraag bij de aanschaf van een apparaat nadrukkelijk naar de brandbaarheid ervan.

 

Jou overkomt dat niet?,

 

Bij het inbouwen van je apparatuur let goed op ventilatiemogelijkheden.

Zorg voor voldoende ventilatiemogelijkheden als je apparatuur inbouwt.
In elk apparaat ontstaat warmte. Houd daarmee rekening als je een TV, versterker, videorecorder, PC, oven of magnetron inbouwt. Onvoldoende ventilatie veroorzaakt oververhitting en daarmee de kans op brand.

Bron: http://www.brandtest.nl/

 

 

 

 Informatie
Voorwoord
Deze Website is er voor alle uiteen lopende zaken wat betreft brandpreventie. En om dat bij iedere brand levensgevaarlijk rook ontstaat vanwege de chemische stoffen die bijna overal in verwerk zitten en de meeste daarvan kankerverwekkend zijn, is goede Brandpreventie tevens gelijk aan Kankerpreventie


Luchtkwaliteit online te zien, klik op de onderstaande link,
DCMR
Luchtmeetnet - actuele concentraties: Regio Rijnmond

Extra informatie

 

Headlines

 


     
Brandpreventie
Brandweerkorpsen geven aan dat de helft van de Nederlanders zich slecht bewust is van brandgevaar. Dit komt volgens de brandweerkorpsen door gebrek aan kennis en onverschilligheid. Niettemin hebben de brandweerkorpsen de laatste jaren een groeiende vraag naar informatie geconstateerd. Oorzaak hiervan zijn de vuurwerkramp in Enschede en de cafťbrand in Volendam.
Voorlichting
In voorlichtingsactiviteiten naar burgers toe leggen brandweerkorpsen de nadruk op informatie over het voorkomen van brand en brandgevaarlijke situaties. Brandweerkorpsen raden aan om rookmelders in de woning te installeren en adviseren om blusapparaten en blusdekens aan te schaffen voor in de keuken.
Adviezen
De meeste adviezen op het gebied van brandpreventie en brandveiligheid worden op verzoek gegeven. Daarnaast wordt informatie gegeven door middel van folders en brochures, media aandacht en het organiseren van open dagen en demonstraties bij de brandweer.
     
Gebruiksvergunning
Inrichtingen met een bijzonder karakter (bedrijven en industrieŽn) of met een openbaar karakter (ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, winkels, kantoren, musea, e.d.) moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om de brandveiligheid en de veiligheid van aanwezigen tijdens een brand te optimaliseren. Deze voorwaarden staan vermeld in een gebruiksvergunning.

 

 

Gemeente
Iedere gemeente heeft een inventarisatie van alle inrichtingen met een bijzonder karakter. Deze inrichtingen zijn verdeeld in vier categorieŽn, lopend van risicovolle inrichtingen tot inrichtingen met een beperkt risico. Conform deze indeling worden inrichtingen onderzocht en wordt een gebruiksvergunning opgesteld met eisen over de brandbeveiliging. De brandweer controleert eventueel periodiek of aan deze eisen wordt voldaan en kan de inrichting laten sluiten indien de vergunning onvoldoende wordt nageleefd.
Bouwwerken
U moet een gebruiksvergunning voor bouwwerken aanvragen volgens artikel 6.1.1, lid 1 van de Bouwverordening als:

 

  • meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een een- of meergezinshuis;
  • bedrijfsmatig stoffen worden opgeslagen die in de Regeling Bouwbesluit 2003 zijn omschreven als brandbaar, brandbevorderend en bij brand gevaar opleverend;
  • aan meer dan vijf personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;
  • aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of verstandelijkgehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;
  • aan meer dan vijf personen huisvesting of ander dagverblijf zal worden verschaft, anders dan in een een- of meergezinshuis;
  • op basis van gelijkwaardige veiligheid met niet-bouwkundige voorzieningen, bepaald volgens de rekenregels van het brandbeveiligingsconcept: beheersbaarheid van brand. Dit concept is uitgegeven is door de directie brandweer en rampenbestrijding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een mate van veiligheid zal worden gerealiseerd die is beoogd met of krachtens de in de artikelen van het bouwbesluit voor het bouwen van niet tot bewoning bestemde gebouwen gegeven voorschriften.
Share |