Fout hout in Nederland
Cement, Beton en ge´mpregneerde Hout is Goed Fout.

Daar de Nederlandse Regering hier bijna niets over openbaar maakt doe ik het voor u hieronder.

Wat kunt u zelf ondernemen om zo veilig mogelijk verder door dit leven te gaan en al uw naasten.1e Direct al het ge´mpregneerde hout verwijderen uit uw tuin en naaste omgeving, veelal te herkennen aan de groene/blauwe gloed of strepen in het hout, of licht- tot donkerbruin afhankelijk van het toegevoegde pigment..

2e Uw zelf beschermen met het verwijderen ervan, zorg dat u altijd handschoenen aan heeft bij de verwijdering ervan, en vooral niet schuren of zagen zonder een goede mondkap bescherming.

3e Uw kinderen op een zachte doch doordringende manier vertellen dat ze niet meer op houten speeltoestellen mogen spelen daar die dodelijke gevolgen met zich mee kunnen brengen in verband met het oplopen van de gevreesde dodelijke ziekte; kanker..

4e Vertel het zo veel als mogelijk is tegen alle mensen die u maar kent. En vergeet vooral niet te vermelden dat cement, vanwege het daarin aanwezige kankerverwekkende vliegas, en alles wat daarmee te maken heeft ook levensgevaarlijk kan zijn. Dus gebruik altijd minimaal een stofmasker als u een baal cement openmaakt, en bij het boren van gaten in de beton in uw huis of erbuiten zorg ten alle tijden dat u een stofmasker opzet en een boortol gebruikt met afzuigmogelijkheden. In geheel Europa is 2 ppm oplosbaar chroom VI in cement de maximale toegestane eis, behalve in Nederland: hier is het minimaal 10 ppm. Dus wat denkt u hier zelf van ?? vraag het aan de politiek..

5e Maak de plaatselijke politiek er op attent zo dat zij de nodige maatregelen kunnen en moeten treffen. En verzeker u ervan dat in uw gemeente er alles aan gedaan is, om gevaarlijk hout te verwijderen of niet toe te laten..

6e En wijs ze op hun verantwoordijdelheid en dat ze ook aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgen van hun nalatigheid..

7e Meldt u niet aan voor de zogenaamde Groene Stroom, niet eerder dan dat u zeker weet dat er geen gevaarlijke stoffen in de biomassa zitten, zoals het ge´mpregneerde hout, rioolslib enz..

8e Werkt u in de bouwwereld als bouwvakker weiger dan ook nog maar een dag langer te werken met het gevaarlijke ge´mpregneerd hout, vliegascement enz. En kunt u daarmee niet stoppen omdat het anders uw baan kost, maak dan u werkgever er op attent dat hij daarmee de Arbeidsomstandighedenwet overtreedt en strafbare feiten pleegt en daarvoor tot 40 jaar na de blootstelling schade-aansprakelijk gesteld kan worden voor de toekomstige beroepsziekte van u als werknemer, totdat de (kanker)dood erop volgt..

9e Kopieer deze tekst en plaatst het op uw Site, of maak zelf een Site hierover.

10e Daar ik het met deze Site niet alleen kan om dit gevaar te stoppen, verzoek ik dan ook iedere Nederlander om zichzelf en anderen te helpen dit gruwelijk gevaar te stoppen..

Tuin afscheiding ? Het beste is een natuurlijke afscheiding, zoals lustrum, conifeer, beukenhaag, gaas met klimop etc; Dan krijg je weer vogeltjes en ander leven in je tuin. Als je perse hout wilt, kies dan onbehandeld, kastanje hout. Dat gaat onbehandeld eens zolang mee als ge´mpregneerd hout. Dus voor geen ge´mpregneerdhout kijk dan bij de volgende adressen.
Firma van Vliet kastanje hout En voor een ruim assortiment Arnhemse Fijnhouthandel