Oude Vergiftige Stortplaatsen in Nederland

De Telegraaf: za 17 apr 2004, 21:07
Nederlandse bodem mogelijk op 600.000 plaatsen vervuild
DEN HAAG - In Nederland zijn 600.000 plaatsen waar de bodem mogelijk vervuild is. Dat blijkt uit een inventarisatie van verdachte plekken die gemeenten en provincies de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd.

Eerder onderzoek leverde slechts 350.000 verdachte plekken op. Het ministerie van VROM verwacht volgens een woordvoerder dat op 60.000 plaatsen de bodemvervuiling geheel of gedeeltelijk moet worden aangepakt.

De laatste inventarisatie van mogelijke bodemverontreiniging dateert van eind jaren negentig, maar was niet volledig. Het onderzoek dat nu zo goed als klaar is, brengt voor de eerste keer de mogelijke bodemverontreiniging in heel Nederland in kaart. Het is de bedoeling dat volgend jaar iedere gemeente haar inwoners een compleet overzicht kan geven van vervuilde plekken.

Gemeentes en provincies hebben bekeken waar bedrijvigheid is geweest die misschien de bodem heeft vervuild, zoals fabrieken, chemische wasserijen en garages. Nader onderzoek moet uitwijzen welke van de 600.000 verdachte locaties ook echt verontreinigd zijn.

Van de 60.000 vervuilde plaatsen, die dit naar verwachting oplevert, hoeft niet alles even grondig te worden schoongemaakt. Bodemverontreinigingen die een gevaar vormen voor de gezondheid van omwonenden of die zich dreigen uit te breiden, komen snel aan de beurt.

Bij minder vieze plekken hangt de aanpak af van de toekomstige bestemming. Als er een industrieterrein komt, kan de verontreiniging ge´soleerd worden door een omheining of een deklaag. Komt er een speeltuin, dan zal afgraven ook hier noodzakelijk zijn.

Vergeleken met eerdere inventarisaties is het aandeel van de Randstad afgenomen, omdat hier al veel opgeruimd is. Grote gifschandalen, zoals in Lekkerkerk in 1980, hangen Nederland volgens VROM niet meer boven het hoofd.

Bij 90 procent van de verdachte locaties is de vervuiling zo gering dat verdere actie niet nodig is, schat VROM, of zal de grond uiteindelijk toch schoon blijken te zijn. De overige 10 procent moet in 2030 gesaneerd zijn. Dit kost 20 miljard euro. De kosten komen gedeeltelijk voor rekening van het Rijk. Voor de rest draaien provincies en gemeentes op en mogelijk andere betrokkenen als projectontwikkelaars en bedrijven.


2 maart 2001 KN 22, Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling
... voortzetten. Klokkenluider ing. Ad van Rooij vecht door, maar stuit
op een samenspanning van overheid, industrie en Justitie. "


Hier onder het commentaar van de Webmaster

Grote gifschandalen, zoals in Lekkerkerk in 1980, hangen Nederland volgens VROM niet meer boven het hoofd. 
Nee natuurlijk niet ? daar VROM zelf de vergunningen afgegeven heeft en nu zelf voor de grootste kosten op moet draaien.

En om het allemaal uit te smeren tot 2030 helpen ze tegelijk een deel van de vergrijzing van de bevolking te voorkomen daar die dat niet meer meemaken met al dat vergif wat er werkelijk in die grond zit, dat hebben zij dan allang in hun lichaam gekregen en in die tussen tijd zijn ze er aan overleden.
En natuurlijk ook niet de jeugd te vergeten ? de jeugd is onze toekomst is mij altijd geleerd, maar wat voor toekomst heeft die dan eigenlijk ? met al dat vergif hier in Nederland als je alleen al op deze Site alles leest dan 
hebben die helemaal geen toekomst of het moet er een met een verschrikkelijke pijn van kanker zijn.

Maar onze Regering heeft het wel steeds over waarden en normen ? bedoelen ze die dan alleen voor hun zelf
en beslissen zij nu over leven en Dood ?

Aangeleverd door Ing. Ad van Rooij,
In Sint Oedenrode ( het Palermo van Europa ) saneren ze via de menselijke maag door er eco-producten op te planten en daarvoor subsidie te geven als ze die besproeien met het gifwater uit die belten. Zo maken ze die gifbelten schoon, zie http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1843d.htm