Oude Vergiftige Stortplaatsen in Nederland

Harry Voss trakteert Shell-topman Van Kooten op een 'bakkie Troost'

Harry Voss van het SP MilieuAlarmteam trakteert Shell-topman Van Kooten op een ‘bakkie Troost’

Shell en de stort van Troost: Geen zuivere koffie.

Zuidelijk van Dordt, in Nationaal Park de Biesbosch, ligt een grote bult in de polder, in de volksmond aangeduid als ‘de stort van Troost’. Naar de eigenaar van de polder en de exploitant van de voormalige afvalstort, de firma Troost Pernisgroep BV. Troost is sinds jaar en dag onderaannemer van Shell. De belangrijkste leverancier van afval voor de stort was dan ook Shell Pernis. Shell heeft via Troost tussen 1965 en 1985 minstens 115.000 ton chemisch afval laten storten, dat inmiddels weglekt naar het grondwater.

Harry Voss, Remi Poppe en anderen op de stort van Troost

Harry Voss, Remi Poppe en anderen op de stort van Troost

Acties

Shell Nederland moet meebetalen aan de sanering van de voormalige Stort van Troost. Dat vinden het SP MilieuAlarmteam, de Stichting Natuur en Milieu, Greenpeace en de Zuid-Hollandse Milieufederatie, die op 13 oktober 1999 het personeel van het Shell-hoofdkantoor in Den Haag uitnodigen een ‘smaaktest’ te doen. Er kan gekozen worden uit een ‘bakkie Troost’ of een ‘bakkie zuivere koffie’.

In december breiden de acties zich uit naar Shell-benzinepompen in verschillende delen van het land, waar klanten worden geďnformeerd over het verschil tussen de mooie woorden over ‘verantwoord ondernemerschap’ en de praktijk van giflozingen in de Biesbosch.

Omdat Shell medio februari nog geen concreet voorstel heeft gedaan over de manier waarop dat ‘verantwoord ondernemerschap’ in deze situatie vorm moet krijgen, gaan de acties een nieuwe fase in: bij Shell-pompen wordt klanten het boekje ‘Shell help!’ aangeboden, waarin de ecologische staat van dienst van de oliegigant tegen het licht gehouden wordt. Het boekje bevat een antwoordkaart die Shell-klanten aan het bedrijf kunnen sturen om Shell te manen haar troep op te ruimen.

Shell stuurt op haar beurt kleurrijke brochures aan alle inzenders van de kaarten. In een begeleidende brief ontkent Shell topman Dijkgraaf verantwoordelijkheid: Shell zal niet bijdragen in de saneringskosten van het afval in de Biesbosch.

Maar de druk neemt toe. Op 31 juli lijkt Shell overstag te gaan. De oliegigant neemt het initiatief tot een breed overleg over sanering van de Stort van Troost. In reactie hierop schort de SP haar acties op.

Eind oktober moet de partij echter vaststellen, dat er ondanks alle mooie woorden in de praktijk nog niets gebeurd is. De actie gaat opnieuw een nieuwe fase in. Het MilieuAlarmteam roept consumenten op aan de multinational te laten weten dat ze de Shell-pomp voorbij rijden tot ze meewerkt aan sanering van de stort van Troost.

Bron: http://www.sp.nl/nieuws/actie/troost/