Oude Vergiftige Stortplaatsen in Nederland

Bewoners Gooiberg in het gelijk

28 oktober:
BUSSUM/DEN HAAG - De Raad van State heeft het saneringsbesluit vernietigd dat het provinciebestuur heeft genomen voor 28 woningen in de wijk Gooiberg en aan de Nieuwe Hilversumseweg in Bussum (De Gooi- en Eemlander, 27 oktober).

In dit saneringsbesluit had het provinciebestuur bepaald dat de grond onder de woningen weliswaar flink vervuild is maar dat de wijk desondanks niet in aanmerking komt voor een snelle sanering.

Sanering van de vervuilde grond onder de huizen, waar de bewoners naar streven, komt door de beslissing van de hoogste bestuursrechtbank niet direct dichterbij. Op de rechtszitting in juli wees de Raad van State de bewoners en de provincie er al op dat het in deze kwestie maar om één ding draait, namelijk met ingang van welke datum wordt de grond onder de huizen gereinigd. De bal ligt nu wel bij de provincie die er niet onderuit zal kunnen een nieuw besluit te nemen.

Betrokkene Jan Kwekkeboom, die aan de Iepenlaan woont, is toch blij met de uitspraak.

Volgens Kwekkeboom is straks minstens zo belangrijk hoe de sanering wordt uitgevoerd en welke afspraken er gemaakt worden. Kwekkeboom: ,,De duur van de sanering en waar we verblijven bijvoorbeeld. Er moet in ieder geval een grondig saneringsonderzoek komen."

De uitspraak helpt Kwekkeboom ook bij zijn strijd tegen de gemeente. Hij is een van vijf bewoners die een juridische procedure tegen de gemeente is begonnen omdat hij de financiële compensatie van de gemeente veel te laag vindt. ,,We stonden al sterk, maar nu staan we nog sterker."

Kwekkeboom wil ook afspraken voor als iemand zijn huis moet verkopen en dat niet lukt. Mochten de huizen onverkoopbaar blijken te zijn, dan zou de gemeente de huizen moeten aankopen als stond het huis op schone grond.

Bewoners kregen pas tien jaar na de koop van hun huizen van de gemeente te horen dat hun grond vervuild was. Later bleek dat in de bodem zware metalen en pak's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zaten.

De Raad van State vernietigde het saneringsbesluit omdat het provinciebestuur het besluit afzonderlijk voor de woningen en de tuinen heeft genomen terwijl de 6.000 vierkante meter grote wijk deel uitmaakt van de vervuilde voormalige stortplaats Gooiberg die in totaal 17.500 vierkante meter groot is.

Bron: Bodemnieuws