'Stortplaatsen onderzocht op uranium'

18-08-2007: DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant laat zes oude stortplaatsen onderzoeken op de aanwezigheid van natuurlijk uranium. Het gaat om vuilstorten in onder meer Breda en Bergen op Zoom (BN/De Stem, 16 augustus).
 

Aanleiding zijn de eerder dit jaar gemeten concentraties uranium in het grondwater bij twee voormalige vuilstorten in Oosterhout en Gilze. Nader onderzoek daar moet uitwijzen waar de concentraties vandaan komen.

De sterk verhoogde concentraties uranium-238 werden gevonden met een nieuwe onderzoeksmethode die TNO in Noord-Brabant voor het eerst toepaste.

Dat leidde in eerste instantie tot onrust, maar volgens deskundigen zijn de gemeten concentraties zo gering dat ze geen gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Tot nu toe bestaan er drie theorieŽn over de oorzaak van de aanwezigheid van het uranium. Mogelijk gaat het om groen glas uit Frankrijk dat met uranium is bewerkt om die kleur te krijgen.

De gemeten concentraties kunnen ook afkomstig zijn van isolatiemateriaal dat er ooit gestort is. De derde mogelijkheid is dat het om een bijproduct van gips of kunstmest gaat.

Omdat het om stoffen gaat die in het verleden ook op andere stortplaatsen terecht zijn gekomen, bestaat het vermoeden dat de verhoogde concentraties uranium ook elders aangetroffen zullen worden.

'Als dat zo is, zullen we bezien of en zo ja, welke maatregelen er genomen moeten worden', wil milieu-gedeputeerde Onno Hoes nog niet op de uitkomsten vooruit lopen.

Behalve de vuilstortplaatsen in Bergen op Zoom en Breda worden ook die in Cranendonck en het Oost-Brabantse Boekel en Cuijk onderzocht.