Welkom op de Biomassa Natuur en Milieu Preventie Site van Henk Polie.
Een Gezonder Nederland Begint Hier ! : Voor U En uw Kinderen En Kleinkinderen.
Milieu Politiek is te belangrijk om aan politici over te laten.

Het verkopen van gewolmaniseerd hout aan particulieren is sinds de inwerkingtreding

 van het Besluit met arseenverbindingen behandeld hout Wet milieugevaarlijke stoffen

op 9 juni 2004 verboden. Maar is heden nog steeds overal te koop. Hoe kan dat?.

Koop het niet meer!!, dan moeten zij vanzelf wel stoppen.

 

Zoeken in deze site? powered by FreeFind

 

Daar ik na jarenlange strijd het spuugzat ben om door allerlei Milieu instanties, onze Overheid en Milieu Minister Cramer aan het lijntje te worden gehouden, en zelfs vele keren verkeerde inlichtingen worden verstrekt.

Ook wil ik vanaf heden het woord Milieu zo weinig mogelijk meer horen, daar dat een zwaar misleidend woord is, en alleen maar misbruikt wordt ten koste van onze gezondheid. Onder gezondheid versta ik: ‘zonder fysieke en mentale belemmeringen kunnen voortbewegen’, om vervolgens die dingen te doen die bij mij passen. Vanaf heden zal ik dan ook trachten om u zo veel mogelijk in te lichten hoe u uzelf en u mede mensen kunt beschermen tegen de misleidende informatie die u van onze politici bijna dagelijks hoort. Over de media nog maar te zwijgen. Ik zal op grond van eigen ervaring zoveel mogelijk informatie geven wat u naar mijn beste weten het beste kunt doen om risico's op fysieke en de mentale klachten zoveel mogelijk te beperken.
Het eerste wat u al kunt doen is alle Milieu instanties en Politieke partijen waar u lid van bent hier op te attenderen en als zij er dan nog niets aan doen gewoon uw lidmaatschap opzeggen, daar bij de meeste toch alles en alleen maar om geld, macht en aanzien draait. Vergeet ook uw plaatselijke politieke partij niet? om die aan te spreken.

 

Zee vol plastic

 

Vanuit de ruimte lijken de oceanen maagdelijk blauw. Maar schijn bedriegt. Jaarlijks belanden miljoenen tonnen afval in de oceanen.

 

sitestat


Bron: eenvandaag>> http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/35298/zee_vol_plastic
 

Klik voor meer informatie op de onderstaande links,

http://www.biomassa.polie.nl/Milieu/Chemicalien_in_het_milieu.htm

http://www.biomassa.polie.nl/Milieu/schadelijke_chemische_stoffen.htm

http://www.biomassa.polie.nl/Milieu/Geen_veilige_afvalverwerking_PVC.htm

http://www.biomassa.polie.nl/Milieu/preventie_fout_hout_in_nederland.htm
 

Er komt een moment waarop de stilte van het zwijgen gelijk staat aan verraad. (Martin Luther King)
 


 

25-10-2009

 

Bewoners van de Adriaan Volkersingel in Sliedrecht dreigen de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te overladen met bezwaarschriften. De bewoners zijn boos omdat er mogelijk met asbest vervuilde grond wordt opgeslagen naast hun huis.

 

 

Bekijk ook de rest op de onderstaande link,

http://www.biomassa.polie.nl/Drechtsteden/menu_drechtsteden.htm

 

 


 

 

01-03-2009

Gifcontainers: Er zit volop gif in ladingen matrassen, pinda's, mandarijnen, cacaoboter, schoenen en vibrators.

Het afgelopen jaar zijn er al 15 medewerkers die gifcontainers open maakten er zwaar ziek van geworden.

Hoeveel consumenten er de laatste jaren zwaar ziek en kanker van hebben gekregen wordt niet bekend gemaakt. Mensenlevens tellen schijnbaar niet meer?.

Bekijk de dramatische video van ZEMBLA op de onderstaande link,
http://player.omroep.nl/?aflID=9022668
 


 

12-01-2009

Milieucriminelen maken misbruik van lakse houding overheid
Sloopschepen vol met asbest, mest die meters diep de grond inloopt en gevaarlijke chemicaliën zoals arseen, lood, kwik, cadmium enz. die in het water worden geloosd. Op grote schaal worden milieumisdrijven gepleegd die oogluikend worden toegestaan.

 

Ondanks alles vinden Milieu Minister Cramer en Minister van Justitie hogere straffen niet nodig?.
De reden daar van is heel simpel te vinden in het feit dat het hier om veel overheid personeel gaat die dan juist langer vast moeten zitten indien zij schuldig bevonden worden, en zo zie je maar weer eens duidelijk hoe de Collusie in Nederland overheerst.

 

Hier onder de Podcast en Videocasting Site's

Podcasting Esnips
 

Podcasting Esnips Gentech
 

Podcasting Ourmedia
 

Podcasting Podomatic
 

10-stappenplan-giftigestoffen
10-stappenplan-gif...

Hosted by eSnips

GiftigePlanten_2008-11-14
GiftigePlanten_200...

Hosted by eSnips

stratenmakers
stratenmakers.mp3

Hosted by eSnips

Genetisch-planten
Genetisch-planten....

Hosted by eSnips


 


Er komt een moment waarop de stilte van het zwijgen gelijk staat aan verraad. (Martin Luther King)

 

Artikel 174 Wetboek van Strafrecht
1. Hij die waren verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert of uitdeelt, wetende dat zij voor het leven of de gezondheid schadelijk zijn, en dat schadelijk karakter verzwijgende, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met
levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete
van de vijfde categorie.Artikel 175 Wetboek van Strafrecht
1. Hij aan wiens schuld te wijten is dat waren, schadelijk voor het leven of de gezondheid, verkocht, afgeleverd of uitgedeeld worden, zonder dat de koper of verkrijger met dat schadelijk karakter bekend is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

2. Indien het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.


 

 

19-02-2008

Nog steeds geen strengere controle door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Arbeidsinspectie om de containers uit China op de aanwezigheid van giftige gassen en bestrijdingsmiddelen te controleren, het lijkt er wel op dat zij zelf bang zijn voor al die gif-troep!.
Klik op het onderstaande artikel,
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3339051/_Medewerkers_onwel_bij_container__.html?p=18,1

 

 

11-02-2008

Asbestbesmetting in Nederland:
Jaarlijks sterven in ons land zo?n 900 mensen aan de gevolgen van asbestbesmetting. Marius Coenraats was pas 26 jaar toen bij hem buikvlieskanker werd vastgesteld.
Klik op de onderstaande link om bij Netwerk de Video te bekijken,
http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/id/NCRV/serie/NCRV_1277191/NCRV_1277222/bb.20080211.asf?start=00:00:54&end=00:09:23

 

 

10-02-2008

De bestuursvoorzitter Erbudak van het Slotervaartziekenhuis rookt.
Maar wist je dat milieuvervuiling de hoofdoorzaak van longkanker is?
Erbudak zegt dat ze de maatschapconstructie van specialisten gevaarlijk vindt. Die constructie leidt ertoe dat je als arts gaat kiezen tussen financieel wel en niet aantrekkelijke patiënten.
Lees het volledige artikel op de onderstaande link,
http://www.ad.nl/amsterdam/stad/article2041085.ece?pageNavType=all#reactie

 

 

08-02-2008

Gouda: Ziek van gif in bodem:
Volgende week worden in enkele woningen wel luchtmonsters genomen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zo als gewoonlijk zullen zij weer wel niets willen vinden.
Klik op de onderstaande link voor het artikel,

http://www.ad.nl/groenehart/gouda/article2037568.ece

 

 

07-02-2008

Rotterdammers sterven 1,5 jaar eerder.
Fijnstof als boosdoener, de lucht boven de Maasstad telt meer deeltjes fijnstof dan in de rest van Nederland. Rotterdammers sterven gemiddeld maar liefst anderhalf jaar jonger dan inwoners van de rest van Nederland. Zelfs al zonder een 2e Maasvlakte. Klik op de onderstaande link,
http://www.ad.nl/rotterdam/article2033325.ece?pageNavType=all#reactie

 

 

 

05-02-2008

Een robot als pompbediende wat een uitvinding?.
Zeker als je bedenkt dat je bankrekening op de voorruit er voor moet zitten, voor zo iets fraude gevoeligheid is het toch wel de moeite waard dat een Minister Van der Hoeven daar de opening van moet verrichten. En dat zelfs de Internationale persschare er voor is gekomen om het chip betalen nog meer te promoten, ondanks alle gevaren die daar aan verbonden zitten. En beste mensen als u gaat tanken let dan in het vervolg heel goed op dat u met uw mond zover mogelijk van de benzine tank afstaat, daar er in de benzine benzeen word bijgemengd wat kankerverwekkend is bij inademing, lees mijn reactie op dit artikel. Mijn grote dank aan het AD om die reactie te plaatsen. Lees het volledige artikel op de deze link, http://www.ad.nl/economie/article2026452.ece

 

 

03-02-2008

Ziekenhuizen moeten pvc-vrij.
Maar het ministerie van VROM laat in een reactie weten niet veel te zien in subsidiering van ziekenhuizen om over te stappen op milieuvriendelijke varianten op pvc. Klik de onderstaande link voor het artikel,
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3195503/__Ziekenhuizen_pvc-vrij___.html

Geen veilige afvalverwerking PVC, kijk op de onderstaande link voor meer achtergrond informatie,
http://www.biomassa.polie.nl/Milieu/Geen_veilige_afvalverwerking_PVC.htm

 

 

29-01-2008

Geen striktere controle op gifcontainers.
Waar zijn zij mee bezig die, Ministers Jacqueline Cramer (Milieu) en Piet Hein Donner (Sociale Zaken).
Dit is toch wel het ergste wat een mens maar kan bedenken, zeker gezien dat dit om de Volksgezondheid gaat van alle burgers hier in Nederland.
Lees het volledige artikel op de onderstaande link,

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3159006/_Geen_striktere_
controle_gifcontainer__.html

 

 

12-01-2008

Hoeveel extra longkanker patiënten moet er nog bijkomen door dat onze Rijksoverheid in 2007 ruim 24000 vliegreizen heeft gemaakt waar niemand precies van weet waar dat voor nodig was, het was al bizar wat ze in de voorgaande jaren deden, maar dit is helemaal schandalig daar het afgelopen jaar het met maar liefst 300% extra is toegenomen. Lees alles op de onderstaande link,
http://www.rtl.nl/(/actueel/
rtlnieuws/binnenland/articleview/)/components/actueel/rtlnieuws/2008/01_januari/12/binnenland/
0112_1715_vluchten_van_de_rijksoverheid.xml

 

 

12-01-2008

Eindelijk geven zij in de VS toe dat steeds meer niet-rokers longkanker krijgen, 25% meer dan aanvankelijk werd aangenomen. Dit getal is nog maar de vraag of het werkelijk 25% is daar het zeer goed aanneembaar is dat het zelfs wel eens minimaal 50% kan zijn, zoals wij in heel Nederland de laatste 30 jaar met alle gifstoffen te maken hebben gehad zowel op het werk als in de dagelijks omgeving, lees alles maar eens goed op deze Website?, en kijk ook op deze link van het AD >> http://www.ad.nl/diagnose/article1959976.ece
En wat ook duidelijk te zien is en een goede les, is op deze Video van RTL te zien en te horen hoe de wetenschappers zich dom weten te houden en verzwijgen zij keihard wat zij al jarenlang weten, wat zij wel willen is nog meer geld voor onderzoek, terwijl alles al bekend is waar door het veroorzaakt wordt. Klik op de onderstaande link,
http://www.rtl.nl/(vm=/actueel/rtlnieuws/home/)/system/video/html/components/actueel/rtlnieuws/
miMedia/2008/week02/do_1930_longkanker.avi_plain.xml

 

10-01-2008

 Waar is de Milieu Minister Cramer in vredes naam mee bezig om zelf die zenuwgif spaarlampen te promoten terwijl zij heel goed weet wat de gevaren er van zijn, of is de collusie macht dan toch groter dan haar macht als Milieu Minister met al haar kennis, hoe veel toekomstige slachtoffers krijgen wij er weer extra bij?. Is het dan nog niet genoeg dat 1 op de 3 Nederlanders al aan kanker lijdt?. Maar het gaat haar schijnbaar nog niet ver genoeg om de lichtstad van Nederland te helpen daar haar medewerkers van VROM geen verdere voorlichting over de gevaren er van mogen geven. Klik voor meer informatie op deze onderstaande link, http://www.telegraaf.nl/binnenland/2978544/_Waarschuwing_voor_kwik_in_spaarlamp__.html?pageNumber=3

Bekijk ook de RTL Video uitzending hier over op de onderstaande link, alleen zijn zij vergeten er bij te vermelden dat u ook minimaal een mondkapje op moet zetten bij het opruimen er van als er een stuk valt, en dat uw lichaam goed beschermd moet zijn, dus niet zoals op deze Video is te zien met blote armen.

http://www.rtl.nl/(vm=/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/system/video/html/components/actueel/rtlnieuws/miMedia/2008/week02/
wo_1930_spaarlamp.avi_plain.xml

 

Kwik veroorzaakt schade aan de hersenen
 

 

02-01-2008

 AMSTERDAM - Bij ernstige milieudelicten krijgt de gemeente Amsterdam volgens de berichten een voorkeursbehandeling van justitie. Eindelijk gaat nu de beerput eens open van wat er al heel lang in Nederland gaande is, maar waar niemand nog wat over zei, maar wel de meeste politieke leiders in Den Haag al heel lang van op de hoogte zijn. En waar onze Milieu Minister Cramer ook niets van zegt daar zij dit ook al heel lang geweten moet hebben. Lees het hele verhaal op deze link. >> http://www.volkskrant.nl/binnenland/article491304.ece/
Voorkeursbehandeling_A_dam_bij_milieudelict

 

 

01-01-2008

Nieuwjaar 2008 begon heel erg mistig.
Met het Nieuwe jaar nemen veel mensen goede voornemens, bijvoorbeeld om te stoppen met roken. Prachtig toch allemaal. Maar dan toch maar het volgende even aangestipt. Heeft u ook het bericht bereikt dat eind 2007 het Nederlandse volk voor het topbedrag van 60 miljoen euro aan vuurwerk heeft gekocht?. Lees voor meer informatie op de onderstaande link,
http://home.planet.nl/~steur196/rook.htm

 

 

Meer Veiligheid met LED verlichting.

Als het gaat om veiligheid spelen de kosten altijd een ondergeschikte rol.
Iedereen zal het er over eens zijn dat met name in de verlichting het verbruik een ondergeschikt is aan de veiligheid.

Hier onder alle veiligheidsaspecten die inherent zijn aan LED verlichting op een rijtje:1. LED produceert nagenoeg geen warmte , hiermee is de kans op brand nihil
2. LED geeft gericht licht. Het geeft licht op die plaats waar het nodig is
3. LED verbruikt een fractie aan stroom t.o.v. normale verlichting, hiermee is de kans op
    overbelasting en doorbranden aanmerkelijk minder
4. Het vervagen van een LED lamp is slechts een keer in de 10 tallen jaren. Het branden van je vingers is  uitgesloten

5. LED verlichting is vrij van gevaarlijke stoffen zoals kwik, en overige zware metalen.
6. LED verlichting produceert geen UV licht en is dus ongevaarlijk voor de huid.
7. LED spaart het milieu en doet de kans op milieu vervuiling verminderen.
8. LED is betrouwbaar. Het opeens uitvallen van de verlichting is verleden tijd geworden. Dit
    voorkomt mogelijke ongelukken (b.v. verkeerslichten).
9. Door toepassing van LED in z.g. gevarenzones kan preventief aan veiligheid worden gewerkt.
    Waar licht is, is minder criminaliteit.
10.LED is beter voor het milieu, laat LED onze gezondheid en de wereld veiliger maken.

We moeten allemaal iets doen.  Maar bij de energiespaarlampen speel ik niet meer mee!

De voordelen van energiespaarlampen:
- weinig stroomverbruik bij een hogere lichtsterkte
- langere levensduur
- weinig warmteverlies

De nadelen van energiespaarlampen:
- sterke elektromagnetische velden
- irriterende flikkerfrequenties
- slecht, onnatuurlijk licht
- ecologisch, kritische samenstelling
- giftig kwikzilver
- verwijdering van giftige/gevaarlijke stoffen
- lichtprestatie neemt in de loop van de tijd af
- levensduur neemt door het aan/uit schakelen aanzienlijk af
- duur.

Giftig kwikzilver
Elke spaarlamp bevat giftig kwikzilver, gemiddeld vijf milligram. Onschuldigen noemen dat “sporen”. Kwikzilver behoort tot de giftigste en zwaar milieubelastende zwaarmetalen, werkt op mens en dier als zenuwgif.

Afvoeren als chemisch afval
Vanwege het kwikzilver behoort de zogenaamde milieuvriendelijke straler bij het chemisch afval. Daar belandt hij in negentig procent van de gevallen niet, maar gewoon bij het huisvuil en van hier uit op het afvaldepot, in de bodem, grondwater en in de lucht. Gaan we uit van twintig miljoen huishoudens per jaar die één lamp weggooien dan komen we op honderd kilo kwikzilver per jaar. >> Lees hier verder....

 

 

 

34 jaar geleden (1974) bracht Louis Neefs een poëtisch lied uit die vandaag actueler is dan ooit!.
 Commentaar is overbodig…. luister en lees

 

 

24-12-2007

Het Duits Milieuvignet.

Duitsland durft het wel aan en neemt het voortouw met een auto milieusticker. Toch wel merkwaardig allemaal, alle auto,s zijn legaal verkocht met toestemming van overheden aan de toen geldende stand der techniek in het jaar van verkoop. Nu wil men plots autoverkeer in de binnensteden weren die volgens hen de lucht erg vervuilt. Lees hier verder >> http://home.planet.nl/~steur196/groenesticker.htm

 

Sluipverkeer in Nederland.
Ik kan mij de tijd nog herinneren dat er in Nederland bijna geen snelwegen waren. De meeste tweebaans buitenwegen waren B-wegen waar je 80 kilometer per uur mocht rijden. Er waren ook betonwegen van grote stelconplaten die een slaapverwekkend effect hadden. Klik voor meer informatie op deze link,

http://home.planet.nl/~steur196/sluipverkeer.htm
 

 

11-12-2007

Persbericht Nationale Actiedag 11 December:
Petitie aan 2e Kamer tegen geïmpregneerde speeltoestellen
Aanbieding geschiedt: om 13.45 uur in de ontvangsthal van de Tweede Kamer. >> Lees hier verder...
.

 

 

25-11-2007: Gloeilampen eruit – energiespaarlampen erin?

We moeten allemaal iets doen. Maar bij de energiespaarlampen speel ik niet meer mee!

De voordelen van energiespaarlampen:
- weinig stroomverbruik bij een hogere lichtsterkte
- langere levensduur
- weinig warmteverlies

De nadelen van energiespaarlampen:
- sterke elektromagnetische velden
- irriterende flikkerfrequenties
- slecht, onnatuurlijk licht
- ecologisch, kritische samenstelling
- giftig kwikzilver
- verwijdering van giftige/gevaarlijke stoffen
- lichtprestatie neemt in de loop van de tijd af
- levensduur neemt door het aan/uit schakelen aanzienlijk af
- duur.

Giftig kwikzilver
Elke spaarlamp bevat giftig kwikzilver, gemiddeld vijf milligram. Onschuldigen noemen dat “sporen”. Kwikzilver behoort
tot de giftigste en zwaar milieubelastende zwaarmetalen, werkt op mens en dier als zenuwgif.

Afvoeren als chemisch afval
Vanwege het kwikzilver behoort de zogenaamde milieuvriendelijke straler bij het chemisch afval. Daar belandt hij in
negentig procent van de gevallen niet, maar gewoon bij het huisvuil en van hier uit op het afvaldepot, in de bodem,
grondwater en in de lucht. Gaan we uit van twintig miljoen huishoudens per jaar die één lamp weggooien dan komen we op honderd kilo kwikzilver per jaar. >> Lees hier verder....

 

 

Teveel gifstoffen in woonhuizen, Deel 2. Argos Supplement De ochtenden, argos 21 november 2007
Er zitten teveel giftige stoffen in het binnenmilieu van woonhuizen. Dat blijkt uit een vertrouwelijk onderzoek van TNO. Beluister de uitzending op deze link >> http://www.ochtenden.nl/afleveringen/36625396/
 

 

Verziekt binnenklimaat in woonhuizen, Deel 1. Argos: De ochtenden, argos 16 november 2007
Er zitten teveel giftige stoffen in het binnenmilieu van woonhuizen. En een derde van de gastoestellen in de Nederlandse woningen. Beluister de uitzending op deze link >> http://www.ochtenden.nl/afleveringen/36625322/

 

 

10-11-2007: Giftige-planten.

U zult toch nog wel raar staan te kijken als u ziet hoeveel alledaagse planten gif bevatten. Want had u ooit gedacht dat, bijvoorbeeld, de aardappel giftig was? Of de boterbloem? En wat dacht u van die fraaie goudenregen die in zo vele tuinen staat te pronken? Ja, zelfs de hyacint is een plant die uiteindelijk fataal kan zijn voor een mens!. Tegenwoordig houdt de wetenschap zich bezig met het bestuderen van het gif van planten en bloemen. In vroeger tijden kwam men er veelal achter of een plant giftig was of niet, als het reeds te laat was. Bekijk de eerste 9 planten goed en vertel  het verder wat u gezien heeft op deze link:>> Giftige tuinplanten ....

 

 

 

17-08-2007: In de Rotterdamse haven staat al een half jaar een container op de kade met daarin 728 matrassen. Hij mag niet worden gelost. die mogelijk zeer kankerverwekkende stoffen bevatten.>> Beluister hier de Ochtenden(Agros) uitzending

 

 

17-08-2008: UDEN - Beter Bed in Uden haalt een partij van 1300 Chinese matrassen terug, die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevat. Dat heeft een woordvoerder van de fabrikant vrijdag laten weten. Het gaat om 'Slowfoam 300'-matrassen, die bij het dochterbedrijf De Beddenreus te koop zijn.>> Lees hier verder....
 

 

16-08-2007: Open brief (verzoek aan alle lezers van dit artikel om dit maximaal door te zenden u redt er vele mensenlevens mee). Tevens vriendelijk verzoek om dit als persbericht naar alle kranten te laten uitgaan.>> Lees hier het persbericht....
 

 

 

12-08-2007: Opslag bestrijdingsmiddelen zeer slecht geregeld. Na een dossieronderzoek bij gemeenten werden dertien bedrijven bezocht. Bij een aantal inrichtingen is sprake van overtredingen die al jaren voortduren, dan wel onterecht jarenlang actief zijn gedoogd.>> Lees verder....
 

Week 32, 2007: Veiligheids zorg schiet tekort. Bekijk deze video op deze link bij RTL Nieuws


Week 30, 2007: Fijnstof leidt tot hartklachten. Bekijk deze video op deze link bij RTL Nieuws


Vrom geeft nu, op zijn Website voorlichting over de gevaren van (geïmpregneerdhout) wolmanzouten enz, zie het onderstaande bericht,

2. Wat is het beleid voor koperverbindingen?

Het beleid is gericht op het verminderen van de emissie van zware metalen naar bodem en water. Koper en chroom die voorkomen in koperverbindingen die bij het verduurzamen van hout worden gebruikt, staan op de zogenoemde 'zwarte lijst' van metalen die niet in het milieu terecht mogen komen. Door de uitloging van met koperverbindingen behandeld hout komen deze metalen vrij in het milieu. Bovendien bij verkeerde verwerking van met koperverbindingen behandeld hout in de afvalfase kunnen die metalen in het milieu terechtkomen.
Hout dat met behulp van vacuümdruk is geïmpregneerd, loogt minder uit dan wanneer het op andere wijze is behandeld, zoals bijvoorbeeld door onderdompeling. Het onder vacuümdruk behandelde hout is vaak voorzien van een KOMO-keurmerk. Maar uiteindelijk heeft ook dat hout onaanvaardbare gevolgen voor het milieu.

Bekijk alle punten van 1 tot 9 op deze link Klik op>> http://www.vrom.nl/pagina.html?id=21143#b2115306-07-2007: Veel meer vuile grond illegaal gedumpt. Transporten kunnen bijvoorbeeld asbest, zware metalen en chemicaliën bevatten. Die kanker verwekkende stoffen bevatten. Dat meldt RTL Nieuws.>> Bekijk hier de RTL VIDEO05-07-2007: Gamma verwijdert advies over gewolmaniseerd hout. Maar ze blijven het nog wel verkopen, en hoe gevaarlijk het dan wel is dat vermelden zij niet meer. Alleen Gamma is niet alleen die dit doet? het zijn bijna alle bouwmarkten en Tuincentra's hier in Nederland?, terwijl het al vanaf juni 2004 wettelijk verboden is.>> Lees verder....


05-07-2007: Overheid ‘goochelt’ met norm fijnstof. Voor de nieuwe Wet Luchtkwaliteit, waarover de Eerste Kamer 10 juli stemt, moet een einde maken aan de problemen van de bouwers. Deze wet is ‘de grootste goocheltruc aller-tijden’. En brengt onze volksgezondheid nog meer in gevaar. >> Lees verder....


13-06-2007: jaarlijks 21.000 milieudoden. En dan te bedenken dat het vorig jaar nog op 18.000 geraamd was, hoeveel worden er dat nu werkelijk de komende jaren?. >> Lees verder....


01-06-2007: Luchtvervuiling en fijnstof en de gevolgen daarvan? uitzending De Ochtenden, Argos. >> Beluister hier de Audio uitzending over Fijnstof....


30-05-2007: Eindelijk worden zij wakker wat ik al lang openbaar heb gemaakt. Kwartsstof is serieus gevaar voor bouwvakkers voor het krijgen van kanker? enz.>> Lees verder....


27-05-2005: Onthullend nieuws vanuit Bananenrepubliek Nederland. Groningen spant de kroon?.>> Lees verder....


25-05-2007: Ruim 1100 mensen rond Rotterdam Airport krijgen meer overlast door nachtvluchten van leden van het kabinet en de Koninklijke familie. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.>> Klik hier voor de Video van RTL...


22-05-2007: Magnetron ovens: Deze informatie is gedurende dit jaar verspreid aan diverse instanties, tot de Tweede Kamer aan toe. Niemand lijkt actie te willen nemen. U kunt nu het ware verhaal achter de magnetron lezen en uw eigen keuzes maken. Een recept voor kanker. >> Lees verder....


18-05-2007: Hoe lang nog accepteren we wat de politiek ons voorschrijft. >> Lees verder....


30-04-2007: Fietsers versus fijn stof: Is een fietstochtje op een zonnige dag nog gezond, met al dat fijn stof in de lucht?. >> Lees verder....


04-05-2007: Uitspraak College van Beroep voor het Bedrijfsleven Merendeel bestrijdingsmiddelen is in een klap illegaal. >> Lees verder....


Meer informatie
Persbericht College van Beroep voor het bedrijfsleven (met link naar de uitspraken) is te vinden op, http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/CBb/Actualiteiten/Bepalingen+Bestrijdingsmiddelenwet+in+strijd+met+

Europees+recht.htm+Bestrijdingsmiddelenwet+in+strijd+met+Europees+recht.htm

Lijst van stoffen:
www.ctb.agro.nl/pls/portal/docs/PAGE/WEBSITE/CTB/BESTRIJDINGSMIDDELEN EN WERKZAME
STOFFEN/AANGEWEZEN BC STOFFEN/061229 ARTIKEL 25D STAATSCOURANT253.PDF


30-04-2007: Fietsers versus fijn stof: Is een fietstochtje op een zonnige dag nog gezond, met al dat fijn stof in de lucht?. >> Lees verder....


Alice in biocidelamd: 18-04-2007.Het verhaal wat u hier kunt lezen is de zieke realiteit en een feitelijke weergave van de situatie hier in Nederland. Losjes gebaseerd op Alice in Wonderland proberen wij u uit te leggen wat de waarheid is rondom, en de achterliggende reden is van geïmpregneerd hout, groene stroom, mileubeton en de miljarden euro’s aan milieusubsidie die wij betalen aan onze AVI’s (groene-stroomcentrales). Tevens zult u gaan begrijpen waarom kanker doodsoorzaak nummer 1 is in Nederland.>> Lees verder...


12-09-2006: Meten is weten, roepen economen al jaren in koor als het gaat om de mate van vooruitgang vast te stellen. Groeien moet, het nationaal inkomen (NI) moet omhoog, dan hebben we meer welvaart. Maar er is iets aan de hand met dat cijfer. Het nationaal inkomen meet namelijk alleen wat we met zijn allen in het land produceren. Het veroorzaakte milieuverlies blijft buiten beeld. >> Lees verder....


11-09-2006: Kunstgraskorrels van de baan. Clubs achten gifrisico's te groot voor sporters.
Sportclubs en gemeenten ervaren het risico op gezondheidsproblemen nu al als te groot, nadat bij een test in Arnhem is gebleken dat er kankerverwekkende stoffen (nitrosamines) in de lucht boven een veld zijn aangetroffen.>> Lees verder....


08-09-2006: Giftig afval reist de wereld over.
Het milieuschandaal in Ivoorkust, waarbij drie mensen overleden en 1500 mensen ziek werden, staat niet op zichzelf. Over de hele wereld wordt afval vervoerd dat zwaar vervuild is. Meestal wordt het gedumpt in ontwikkelingslanden. Nederland exporteert jaarlijks 15 procent, ongeveer 150.000 ton, gevaarlijk afval naar het buitenland. >>

Lees verder....


Vanaf 2007: Bent u niet meer anoniem tijdens het bellen, en op het internet. In de VS is inmiddels besloten om alleen nog digitale televisie aan te bieden. Hierdoor is het ineens mogelijk om van alle Amerikanen in te zien wie wat ziet en wanneer (digitale televisie werkt net als internet met data en dus bij het opslaan daarvan verifieerbaar).>> Lees verder....


2 SEPTEMBER 2006 - ZWOLLE: Crisisberaad over kunstgras.
Wethouder Janco Cnossen gaat dinsdagmiddag met de voorzitters van ZAC, WVF en HTC om de tafel zitten om de ontstane situatie te bespreken.>>Lees verder....


28-08-2006: Van Geel moet Otapan-blunder verklaren. In het rapport van VROM stond precies aangegeven hoeveel oppervlakte asbest er aanwezig was in het schip. Volgens Bijvank was een telefoontje met de onderzoeker voldoende om te weten dat het om 5400 kilo asbest ging. "Dat getal is bewust achterwege gelaten. VROM moest weten dat het helemaal niet goed zat. En het gekonkel gaat door, want in het rapport staat ook dat er naast het asbest, honderden tonnen met asbest vervuild materiaal in het schip zit. En dat zegt de staatssecretaris niet. >>Lees verder....


Dinsdag 22 augustus 2006: Vergiftiging van cement door "duurzame"energie uit biocentrale in Goor.
Eerder berichtte ik al over het 8e wereldwonder, dat in het Twentse Goor tot stand komt. Daar wordt "duurzame energie" gewonnen uit afvalhout, dat vol zit met verf en mogelijk ook impregneermiddelen.

Staatssecretaris Van Geel opent vandaag in het Twentse Goor de eerste biocentrale die volledig draait op resthout. Ook de restwarmte wordt benut. Maar wat gebeurt er met de as van het afvalhout, en de vrijkomende vliegassen? Deze spullen, die vol zitten met giftige zware metalen, worden vermengd met cement. Je zult maar bouwvakker zijn en met deze troep moeten werken. Of bewoner van een nieuwbouwhuis vol met giftig cement. >>Lees het op deze link, Biocentrale / Duurzame energie uit afvalhout


18-08-2006: Een steekproef van de inspectie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) in Zuid Holland heeft geleerd dat het bij gemeentes niet bijster best gesteld lijkt met de naleving van regels.>>Lees verder....


24-02-2006: Biomassa als energiebron lijkt minder milieuvriendelijk dan vaak wordt gedacht. De verbranding van bijvoorbeeld houtrestproducten is 'mogelijk niet strikt broeikasgasneutraal', aldus staatssecretaris Van Geel van Milieu. >>Lees verder....

En nu op 16-08-2006: het 8e wereldwonder??. GOOR - Staatssecretaris P. van Geel (Milieu) opent maandag de biocentrale op bedrijfsterrein Zenkeldamshoek in Goor. >>Lees verder....

15-08-2006: Een Tweede Maasvlakte is voor de regio Rijnmond: Onaanvaardbaar, en zeker ook voor de recreanten die dan ongewild al die schadelijke stoffen gratis inademen. >> Lees verder....


13 juli 2006: Beoordeel het milieubeleid van staatssecretaris Pieter van Geel11 juli 2006: Ontsporing chloortrein toont aan dat dure afspraak wordt geschonden.7 juli 2006: Gelderse SP opent zelf website met informatie over asbestwegen.


14-04-2005: Advies van Gamma: Eet geen vruchten van planten vlakbij geïmpregneerd hout. Het is alleen onbegrijpelijk dat ze het nog steeds verkopen? terwijl dit al vanaf 9 juni 2004 Wettelijk verboden is. >> Lees verder het verhaal van Gamma....


Wees voorzichtig met geïmpregneerde spoorbielzen, en trek altijd handschoenen aan bij het verwijderen ervan, en een stofkapje. >> Lees verder....


17-03-2007: Stratenmakers zijn hun leven lang dom gehouden en hebben nooit een goede voorlichting gehad over al de giftige stoffen waar zij dagelijks mee werkten. Ons land telt zo'n 20.000 stratenmakers waarvan er jaarlijks naar schatting 400 arbeidsongeschikt raken. De oorzaken lopen uiteen van schade aan rug en gewrichten tot kanker of stoflongen maar ook aantasting van het zenuwstelsel, door kwartsstof in zand en stenen. >> Lees verder....


13-03-2007: Leven met kanker. Josine van Dalsum van haar verscheen zeer recent het boek Hagelwit, waarin ze haar gevecht met kanker, beschrijft en verteld hoe er misbruik wordt gemaakt van kanker. Presentatie: Jeroen Pauw en Paul Witteman. >> Bekijk hier de Video uitzending.


09-03-2007: Voormalig Staatssecretaris Van Geel erkende dat de VROM-inspectie had gefaald, rond de giftanker Probo Koala.>> Lees veder....


05-03-2007: Half miljoen boete geëist wegens milieudelicten. Alleen is dit 100.000 miljoen te weinig?. >> Lees verder....


26-02-2007: Rook bij brand altijd wél schadelijk of gevaarlijk op langere termijn kunnen de ziektes zich openbaren. >>Lees verder....


Voorkom Brand?,
iedere Brand is een Chemische ramp. Dus Brandpreventie is tevens Kankerpreventie. >>Lees verder....


Warm kaarslicht kan de sfeer in de kerk en in huis goed verzieken als je ze niet goed of te veel gebruikt. Bij onvoldoende ventilatie kunnen kaarsen in huis een aardige concentratie schadelijk roet en fijn stof in de lucht brengen. En dat slaat neer op de muren en gordijnen om een akelige verkleuring achter te laten. Erger nog, deze stoffen kunnen longkanker veroorzaken. Lees verder....


UPDATE 31 JANUARI 2007: VERKLARING OPLETTENDE VADER, geïmpregneerd hout op schoolplein. >> Lees verder....


01-02-2007: Mannen met borsten: Dat steeds meer (volwassen) mannen borsten krijgen, bleek eerder al uit een rapportage van Britse plastisch chirurgen. Deze aandoening, gynecomastia genaamd, zou veroorzaakt worden door -synthetische- hormonen in ons milieu?. Hoelang mogen mensen nog door de industrie als proef dieren gebruikt worden?. >> Lees verder....


28-01-2007: Schoolplein in Eindhoven vol gif. Is dat ook zo in uw Gemeente? en blijven zij dat ook ontkennen?, grijp dan nu in voor dat het nog erger wordt. >> Lees verder....


'Who killed the electric car?'
Hij was snel, hip en milieubewust. Toch verdween de elektrische auto van General Motors vlak na de presentatie in 1996 snel uit beeld. Waarom werd de elektrische auto vakkundig om zeep geholpen door de grootste automaker ter wereld? De documentaire 'Who killed the electric car?' zoekt een verklaring. >> Bekijk hier de Video....

 

Het geheim van het geïmpregneerde hout (wolmanzouten) ontrafeld.

Op een duidelijk uitspraak van De Raad van State. Kunt u maar beter geen geïmpregneerd hout meer kopen, daar u dat heel duur kan komen te staan. En tevens daar de Volksgezondheid mee in gevaar brengt, ondanks het mooie keurmerk wat er op vermeld staat, zie alle onderstaande berichten hier over.

Hier onder staan 2 citaten uit de uitspraak van De Raad van State,
Volgens verzoekers mochten zij er, ook gelet op de omstandigheid dat het hout is voorzien van een keurmerk en is geleverd door een gecertificeerde leverancier, van uit gaan dat het door hen gebruikte hout niet schadelijk zou zijn voor het oppervlaktewater.

Daarbij overweegt de Voorzitter dat het door verzoekers bedoelde keurmerk slechts ziet op de wijze waarop het hout wordt verduurzaamd en geen betrekking heeft op de eventuele schade die het geïmpregneerde hout voor het oppervlaktewater met zich kan brengen.

Datum uitspraak 05-08-2005: Rechtbank Voorzitter Raad van State. >> Lees verder..
 

Het vervolg van het geïmpregneerde hout, en dit alles is hier omschreven. 07-02-2006 >> Lees verder..
 

De nadering van het einde van geïmpregneerd hout: 18-11-2006 >> Lees verder ..

 

20-12-2006: slot vonnis. De Raad van State veroordeeld niet alleen arseen in het geïmpregneerdehout?, maar ook tegen alle verduurzaamde oeverbeschoeiingen wordt opgetreden, ook als ze geen arseen bevatten maar wel, chroom en koper, enz. >> Lees verder de uitspraak.


 

01-12-2006 EU-akkoord over chemische stoffen

Er komen nieuwe, strengere regels voor chemicaliën in gebruiksvoorwerpen. Het Europees Parlement en EU-voorzitter Finland hebben daarover overeenstemming bereikt. Bedrijven moeten meer onderzoek doen naar veilige chemische stoffen. En de giftigste stoffen moeten vervangen worden als er goede alternatieven zijn.
Alle chemische stoffen moeten volgens de nieuwe Europese regels geregistreerd worden.
Verwachting is dat vanaf 1 april 2007 deze REACH- Verordening in Nederland van kracht wordt.


Nieuwe Europese chemicaliënwetgeving zeer zwak >> Lees verder
 

 

09-10-2006: De Vereniging van Integrale Kankercentra, Revalidatie Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen begeleiden en coördineren de ontwikkelingen van Herstel & Balans.
Op dit moment leven ongeveer 400.000 mensen met de gevolgen van kanker en dit aantal zal volgens de vereniging de komende tien jaar bijna verdubbelen.

 

 

 

Biomassa definities vanuit emissie-regelgeving


De 'EG-richtlijn inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties' (Richtlijn 2001/80/EG) omschrijft biomassa als volgt:  

Producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit plantaardige landbouw- of bosbouwmateriaal dat gebruikt kan worden als brandstof om de energetische inhoud ervan te benutten;

De volgende als brandstof gebruikte afvalstoffen:

 • Plantaardige afvalstoffen uit land- en bosbouw; 

 • Plantaardige afvalstoffen van de voedingsmidddelenindustrie; 

 • Plantaardige afvalstoffen van ruwe pulpproductie en van papierproductie uit pulp; 

 • Kurkafval; 

 • Houtafval met uitzondering van houtafval dat ten gevolge van een behandeling met houtbeschermingsmiddelen of door het aanbrengen van een beschermingslaag gehalogeneerde organische verbindingen bevat dan wel zware metalen kan bevatten, met inbegrip van in het bijzonder  houtafval afkomstig van bouw- en sloopafval.

 

De definitie van Biomassa


Je kunt ook mensen, dieren en planten op de aarde als energiebron gebruiken. Het gebruiken hiervan noemt men biomassa. Deze energie is energie uit organisch materiaal, zoals planten, bomen, mest of mensenpoep. Biomassa wordt bijvoorbeeld gehaald uit houtafval uit de bosbouw, plantaardig afval uit de landbouw zoals stro, plantaardig afval uit de landbouwindustrie en speciaal geteelde energiegewassen.

Biomassa wordt net als grijze energie door verbranding omgezet in warmte en elektriciteit. Het verschil bij biomassa is dat de volgende generatie bomen en planten de CO2 (de stof kooldioxide) weer in zich opnemen. Het verspreidt zich daardoor niet in de lucht en is daarom niet echt onvriendelijk voor het milieu.

Voor het gebruiken van biomassa zijn biomassa-centrales nodig. Biomassa wordt ook bijgestookt in kolencentrales. Alleen word hier in Nederland teveel toegestaan wat schadelijk is voor onze gezondheid.

 

 

Gevaarlijk afval

In Nederland staat op dit moment zo'n 13 miljoen m3 met arseen en/of chroom VI geïmpregneerd hout uit. Elke m3 hout (500 kg.) bevat zo'n 1 a 2 kg. arseen en 2 à 3 kg. Chroom VI. Dit geïmpregneerde hout sloophout moet overeenkomstig de Eural daarom als gevaarlijk afval worden verwijderd en verwerkt. Dit al dan niet overgeschilderde geïmpregneerde sloophout valt in de afvalfase visueel niet te onderscheiden van het overige sloophout. Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Stichting Advisering Bestuursrechtspraak heeft dat uitgewezen. Dit gevaarlijke sloophoutafval mag om die reden dan ook niet worden vershredderd met niet gevaarlijk sloopafval

Nadat het genoemde (gevaarlijke) sloophoutafval is vershredderd en verpoederd wordt het 'schone zuivere' biomassa of secundaire brandstof genoemd.

De genoemde biomassa wordt door o.a. Nuon en Essent tot in een concentratie van 40% bijgestookt in de kolengestookte elektriciteitscentrales voor de opwekking van groene stroom. Hiervoor krijgen Nuon en Essent grote bedragen aan MEP-subsidie van onze overheid en waaronder terugbetaling van REB-belasting. De 12 miljoen m3 toekomstig gewolmaniseerd sloophout dat in Nederland op dit moment uitstaat bevat in het totaal zo'n 13 miljoen kg. arseen en zo'n 30 miljoen kg. chroom VI, zijnde zwarte lijststoffen.
Het betreffen de chemische verbindingen 'arseenzuur' en 'chroomtrioxide' die goed oplossen in water, uit het geïmpregneerde hout regenen en daardoor ook de bodem en het grondwater verontreinigen, en gemakkelijk via de huid het menselijke lichaam binnendringen. Deze stoffen zijn dan ook een van de meest giftige kwalijke kankerverwekkende stoffen die we kennen en daarom in internationaal verband op de 'zwarte stoffenlijst' geplaatst.

Door dit sloophout als biomassa mee bij te stoken in de kolengestookte elektriciteitscentrales voor de opwekking van groene stroom betekent dat deze miljoenen kilogrammen goed in water oplosbaar arseen en chroom VI
òf in het vliegas achterblijven en door toevoeging aan cement, asfalt, stenen en e.d. in bouwmaterialen verder diffuus worden verspreidt, met alle rampzalige gevolgen van dien. Zware metalen kun je immers niet verbranden en zijn over een miljoen jaar nog even giftig en gevaarlijk.
En die òf via de schoorsteen diffuus verspreid over de omgeving worden uitgestoten dat vervolgens weer met neerslag mee over de mensen, dieren, groente, fruit e.d. wordt verspreid waarna het in de bodem in oppervlaktewater terechtkomt. 
 

'Groene stroom'
Met de onoverzienbare schade aan de gezondheid door het uitlogen van chroom en arseen uit het geïmpregneerde hout is het verhaal nog niet uit. Voor het wegwerken van het gebruikte hout zijn even lucratieve als voor de volksgezondheid funeste oplossingen bedacht. Zo wordt het vermalen tot houtspaanders en tot spaanplaat geperst. Ook worden de giftige houtspaanders aangeboden als 'biomassa' aan elektriciteitscentrales, die het verbranden. De resterende vliegas is grondstof voor cement, beton en asfalt.

 

'Ze verwekken kanker bij metselaars, bouwvakkers en wegwerkers.'  
De zware metalen raken zo op een onoverzichtelijke manier door het milieu verspreid, zonder dat ze ook maar een fractie minder gevaarlijk worden. Ze verwekken kanker bij metselaars, bouwvakkers en wegwerkers. De energie uit deze biomassa bieden de energiebedrijven aan als 'Groene stroom'. De milieubewuste consument mag daar zelfs extra voor betalen. Nog gekker is de Komo-keur voor het giftige, met chroom VI en arseenzuur geïmpregneerde hout. Wie als particulier met dergelijk hout bouwt, kon een milieusubsidie krijgen tot maximaal 75 procent. "Subsidie om jezelf en je gezin te vergiftigen", zegt ing. Ad van Rooij.

Hoe groen is daadwerkelijk die groene stroom? De meeste groene energie wordt in Nederland gehaald uit verbranding en vergassing van biomassa zoals bouw- en sloophout, rioolslib en kippenmest.
Deze biomassa wordt mee verbrand en vergast in kolencentrales, zoals in de Willem Alexander Centrale te Buggenum (Limburg) en de Amer Centrale in Geertruidenberg (Noord Brabant).

Neem bijvoorbeeld mestverbranding. Dat lijkt een slimme oplossing voor het fosfaten stikstofprobleem. Door verbranding belandt de stikstof echter alsnog in de lucht, nu niet in de vorm van ammoniak maar als stikstofoxide en het fosfaat komt in de slakken terecht die overblijven na verbranding.
Die slakken worden wederom gebruikt in infrastructurele werken waarna fosfaat alsnog in de bodem en water terechtkomt.
Bij het mee-verbranden van rioolslib en afvalhout komen de schadelijke fijne stofdeeltjes, de gevaarlijke chloordioxines en de zware- en kankerverwekkende metalen als kwik en chroom VI in de lucht.

 

Volgens berekeningen van het ministerie van VROM zelf bevat geïmpregneerd afvalhout zo’n hoge concentraties aan arseen en chroom VI dat het op grond van de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) moet worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval. Ondanks deze wetenschap heeft minister Brinkhorst van Economische Zaken (EZ) in de staatscourant van 20 juni 2003 de door hem vastgestelde ministeriele regeling “Wijziging Regeling groencertificaten Electriciteitswet 1998” gepubliceerd waarin dit geïmpregneerde afvalhout vanaf 1 juli 2003 “schone zuivere biomassa” wordt genoemd waarop groencertificaten worden afgegeven. Deze minister Brinkhorst van EZ heeft in de Staatscourant van 27 juni 2003 ook de ministeriële regelingen “Algemene uitvoeringsregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie” en “Regeling subsidiebijdragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2003” gepubliceerd en drie dagen later (op 1 juli 2003) in werking laten treden. De mogelijkheid om daartegen zienswijzen of bedenkingen in te dienen heeft hij bij alle Nederlanders ontnomen. Deze ministeriële regelingen heeft minister Brinkhorst dus aan zo’n 16 miljoen Nederlanders dictatoriaal opgelegd en meteen van kracht verklaard. Minister Brinkhorst heeft als zodanig gehandeld met instemming van de gehele ministerraad, met minister president J.P. Balkenende als voorzitter. Ondanks dat beweert dit kabinet nog steeds dat Nederland een democratie heeft. Ongelooflijk maar waar.


Duizenden Nederlanders zullen als gevolg daarvan sterven aan een toekomstige Kanker. Dit mag toch niet doorgaan ?? 

Bij deze verzoek ik alle mensen die een Website hebben om dit gehele artikel te kopiëren en op uw Site te plaatsen zo dat heel Nederland binnen een week weet hoe groot het risico is om ook kanker te kunnen krijgen zonder dat u Rookt?.
 


Wat is collusie ?.
Collusie komt voort uit het Latijnse collusio en staat voor' geheime verstandhouding'.
U kende het woord niet, dat ligt dan niet aan u. Benoemen van dit fenomeen wordt in Nederland namelijk gemeden als de pest; zowel de politiek als media, lijken er hun vingers niet aan te willen branden.

De dikke Van Dale schrijft over collusie het volgende:

collusie is een heimelijke verstandhouding om het opsporen van strafbare feiten te belemmeren; een samenspanning van ambtenaren tot het plegen van ambtsdelicten.
Criminoloog Prof. dr. Bovenkerk schrijft in zijn brief van 21 juni 1993 aan de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch over collusie letterlijk het volgende:

bij georganiseerde misdaad denkt men vaak aan regelrechte omkoping of chantage van ambtenaren, maar dat hoeft geenszins het geval te zijn. Vaak komt het voor dat malafide bedrijven samengaan met de overheid omdat hun belangen parallel lopen en een probleem wordt opgelost.

 

 

 Informatie
Voorwoord
Deze Website is er voor alle uiteen lopende zaken wat betreft Milieupreventie. En om dat bij iedere ramp levensgevaarlijk rook ontstaat vanwege de chemische stoffen die bijna overal in verwerk zitten en de meeste daarvan kankerverwekkend zijn, is goede Brandpreventie tevens gelijk aan Kankerpreventie

Bel: De Webmaster met Skype

Luchtkwaliteit online te zien, klik op de onderstaande link,
DCMR
Luchtmeetnet - actuele concentraties: Regio Rijnmond

  

luchtkwaliteit in België  

Bron: (IRCEL - CELINE)

 

 

Extra informatie
Door wie is deze Website gemaakt?

 

Deze Website is gemaakt door Henk Polie met als doel om zoveel mogelijk preventie milieu nieuws te verspreiden.

En is dan ook een particulier initiatief vanwege het feit dat ik mij zeer veel bezig hou met het Milieu en alles wat daar verder mee te maken heeft. En omdat het om onschuldige Mensen levens gaat, die bijna nooit het begin van het kwaad te horen krijgen.
Omdat het geldelijke belang van enkelen schijnbaar belangrijker is?.
E-mail: webmaster (at) polie.nl


 

Fijnstof en smog

 

 


     
Brandpreventie
Brandweerkorpsen geven aan dat de helft van de Nederlanders zich slecht bewust is van brandgevaar. Dit komt volgens de brandweerkorpsen door gebrek aan kennis en onverschilligheid. Niettemin hebben de brandweerkorpsen de laatste jaren een groeiende vraag naar informatie geconstateerd. Oorzaak hiervan zijn de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam.
Voorlichting
In voorlichtingsactiviteiten naar burgers toe leggen brandweerkorpsen de nadruk op informatie over het voorkomen van brand en brandgevaarlijke situaties. Brandweerkorpsen raden aan om rookmelders in de woning te installeren en adviseren om blusapparaten en blusdekens aan te schaffen voor in de keuken.
Adviezen
De meeste adviezen op het gebied van brandpreventie en brandveiligheid worden op verzoek gegeven. Daarnaast wordt informatie gegeven door middel van folders en brochures, media aandacht en het organiseren van open dagen en demonstraties bij de brandweer.
     
Gebruiksvergunning
Inrichtingen met een bijzonder karakter (bedrijven en industrieën) of met een openbaar karakter (ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, winkels, kantoren, musea, e.d.) moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om de brandveiligheid en de veiligheid van aanwezigen tijdens een brand te optimaliseren. Deze voorwaarden staan vermeld in een gebruiksvergunning.

 


 

 

Gemeente
Iedere gemeente heeft een inventarisatie van alle inrichtingen met een bijzonder karakter. Deze inrichtingen zijn verdeeld in vier categorieën, lopend van risicovolle inrichtingen tot inrichtingen met een beperkt risico. Conform deze indeling worden inrichtingen onderzocht en wordt een gebruiksvergunning opgesteld met eisen over de brandbeveiliging. De brandweer controleert eventueel periodiek of aan deze eisen wordt voldaan en kan de inrichting laten sluiten indien de vergunning onvoldoende wordt nageleefd.

 

 


Bouwwerken
U moet een gebruiksvergunning voor bouwwerken aanvragen volgens artikel 6.1.1, lid 1 van de Bouwverordening als:

 

 • meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een een- of meergezinshuis;
 • bedrijfsmatig stoffen worden opgeslagen die in de Regeling Bouwbesluit 2003 zijn omschreven als brandbaar, brandbevorderend en bij brand gevaar opleverend;
 • aan meer dan vijf personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft;
 • aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of verstandelijkgehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;
 • aan meer dan vijf personen huisvesting of ander dagverblijf zal worden verschaft, anders dan in een een- of meergezinshuis;
 • op basis van gelijkwaardige veiligheid met niet-bouwkundige voorzieningen, bepaald volgens de rekenregels van het brandbeveiligingsconcept: beheersbaarheid van brand. Dit concept is uitgegeven is door de directie brandweer en rampenbestrijding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een mate van veiligheid zal worden gerealiseerd die is beoogd met of krachtens de in de artikelen van het bouwbesluit voor het bouwen van niet tot bewoning bestemde gebouwen gegeven voorschriften.
     
     

 

 

 

Ondanks alle aan de samenstelling van deze website bestede zorg, kan noch de redactie, noch de webmaster (de uitgever) aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze Website www.biomassa.polie.nl of www.polie.eu voor zou kunnen komen of voor de gevolgen van het gebruik van deze site. Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de site.