Kanker Preventie kan iedere burger wat aan doen in Nederland en is dus van het grootste levens belang. En de Kankerbestrijding is al net zo belangrijk om hopelijk in leven te blijven.

KCA en het milieu
 

Niet al het afval kan zo in de vuilnisbak. Sommige producten bevatten stoffen die gevaarlijk zijn voor het milieu.

Het afval van deze producten noemen we Klein Chemisch Afval (KCA). KCA wordt in Nederland apart ingezameld en verwerkt. Burgers kunnen gratis hun KCA inleveren. De inzameling regelt iedere gemeente zelf.

Klein Chemisch Afval, is huishoudelijk afval waar schadelijke stoffen in zitten, zoals kwik, lood, organische oplosmiddelen, dioxines en cadmium. Als deze stoffen samen met het overige afval worden gestort, kunnen ze de bodem en het grondwater vervuilen. Ze mogen ook niet door de gootsteen, het toilet of de wasbak worden gespoeld.

In 2000 werd 21 miljoen KCA ingezameld. Uit een deel van het KCA worden de grondstoffen teruggewonnen voor recycling. Van het zink uit batterijen worden bijvoorbeeld dakgoten gemaakt en van het staal van batterijen en verfblikken spijkers en staaldraad. Cadmium komt weer terug in nieuwe batterijen. Ook het glas van tl-lampen en spaarlampen wordt opnieuw gebruikte, bijvoorbeeld voor nieuwe lampen. Het waardevolle zilver uit foto-ontwikkelaar en -
fixeer is weer bruikbaar. Olie wordt gebruikt als brandstof. KCA dat niet kan worden recycled gaat naar speciale verbrandingsovens. De zeer hoge temperatuur vernietigt de schadelijke stoffen en reinigingsinstallaties zuiveren de afvalgassen die daarbij vrijkomen. Door een sterke verbetering van de verbrandingstechniek kan steeds meer afval op die manier onschadelijk worden gemaakt. KCA dat niet kan worden recycled of verbrand, wordt veilig opgeslagen.

Het ministerie van VROM heeft een lijst opgesteld waarop staat wat wel en wat niet bij het KCA hoort. De lijst in ingedeeld in vijf makkelijk te onthouden categorieën: huishouden, medicijnkastje, doe-het-zelf, hobby en vervoer. De uitgebreide lijst kunt u bijvoorbeeld opvragen op de website van MilieuCentraal (www.milieucentraal.nl).


Enkele Tips:
- De stoffen die u als KCA moet inleveren, zijn te herkennen aan het KCA-logo op de verpakking (een container met een kruis erdoor)

- De KCA-lijst is korter en overzichtelijker dan de oude lijst. Producten in kleine, afsluitbare verpakkingen zoals nagellak staan er niet meer op.
- Twijfelt u of een product wel of niet bij het KCA hoort, kijk dan op de KCA-lijst. Neem bij twijfel het zekere voor het onzekere, en lever het als KCA in.
Wilt u meer weten over KCA, kijk dan eens op de website www.milieucentraal.nl

De inzamellijst KCA ziet er als volgt uit:

Huishoudelijk:
 Batterijen
 Spaarlampen / energiezuinige lampen
 TL-buizen
 Vloeibare gootsteenontstopper
 Lampenolie
 Petroleum
 Bestrijdingsmiddelen / insecticiden

Medicijnkastje:
 Medicijnen
 Kwikthermometers
 Injectienaalden

Doe-het-zelf:
 Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen
 Bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine
 Kwikschakelaars (zoals ‘niet digitale’ verwarmingsthermostaten)

Hobby:
 Fotofixeer
 Foto-ontwikkelaar
 Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur
 Zoutzuur

Vervoer:
 Accu’s
 Benzine
 Motorolie / afgewerkte olie / remolie
 Oliefilters


[ Begin pagina top ]